Header image  
UNA ESTRATÈGIA PER A L'APRENENTATGE  
 

 

3.2 >EXERCICIS

 

3.2.1 > YAMA: CONVIURE

L’harmonia a classe com a eix afavoridor de l’aprenentatge.

Fem que entrin aires nous dins de l’aula!

 1. Tots els membres de la comunitat escolar arribem al Centre amb tensions i angoixes que es converteixen en barreres que dificulten la lliure circulació de l’energia, la qual, sovint, es transforma en agressivitat.
 2. Les actituds agressives, d’intolerància i de menyspreu en entrar a les nostres aules dificulten el treball personal i encara més el de grup, cada vegada més demanat en el món laboral,  i per al qual se suposa que l’educació ha de preparar.
 3. Cada membre del grup ha de prendre consciència que no és un individu a part de la resta. Sabem que els conflictes entre alumnes destrueixen la dinàmica del grup classe i que en canvi una atmosfera distesa, alegre i de companyonia afavoreix l’aprenentatge.
 4. No n’hi ha prou en fer discursos sobre la solidaritat i la tolerància cal fer-les VIURE.

Acollim i donem confiança:

 1. Els/les professionals de l’ensenyament hem de vetllar per fer “la classe agradable”.
 2. Els “inicis”, siguin de curs, de trimestre, de mes, de setmana, de sessió de classe, són importants perquè es creen els primers contactes i les primeres impressions sobre el treball posterior, a vegades un mal començament comporta malentesos i dificultats de relació que són difícils d’esvair.
 3. Cal que donem importància a aquests moments que podem nomenar “d’acollida” i preparem activitats que facin palès el plaer d’estar junts i aportin confiança als diferents membres del grup.

Desvetllem el plaer de treballar en equip:

 1. Tots coneixem el plaer de veure els/les alumnes implicar-se en una tasca i fer-la amb il·lusió i , també,  com pot canviar l’actitud d’un/a alumne/a  a conseqüència d’un canvi de grup.
 2. Els exercicis de ioga que proposa aquest apartat desvetllen la consciència del “jo” que al mateix temps està atent a “l’altre”. Són un mitjà per forjar l’esperit d’equip desenvolupant el sentit de responsabilitat de cadascun dels membres respecte al seu entorn.
 3. Gestos fets en comú, respiracions compartides, treballs al voltant d’un sol centre, tenen per objectiu fer viure la sensació de pertinença a un grup que viatja en el mateix vaixell. L’educador és qui ha de vetllar pel bon ambient i per la moral de tot l’equip.
 4. Sanejar el grup, simplement a aquest nivell, evitarà el sentiment de rebuig i fracàs que es dóna tan sovint  en el nostre sistema.
 5. Aquestes pràctiques són la base d’una instrucció cívica viscuda des de l’interior, en el nostre cos i inclús integrada en les nostres cèl·lules.

EXERCICIS:

3.2.1.1 > El mirall
3.2.1.2 > Respirem plegats
3.2.1.3 >La mòmia
3.2.1.4 > Ballar com els indis i fer ballar les emocions
3.2.1.5 > Sincronitzem la respiració
3.2.1.5 > La respiració de l'amor