RECURSOS INFORMÀTICS PER EDUCACIÓ ESPECIAL

Una WebQuest per a professors d'educació especial, infantil, primària, secundària, de pedagogia terapèutica, de les UAC, mestres d'escoles d'educació especial, psicopedagogs, logopedes i d'altres professionals que atenguin alumnat amb característiques similars.

Dissenyada per Maria del Mar Lluelles Perera
mlluelle@xtec.net


Introducció   Tasca     Procés    Avaluació   Conclusió    Crèdits i referències   Guia didàctica