2005-15
10è ANIVERSARI

titol
 • slider0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8


presentacio

TEMPORADA 2017/18


MAIG 2018

Els éssers humans no només deambulen, interactuen i vegeten, sinó que pensen, reflexionen, raonen.
Des del principi han intentat comprendre l'univers, la realitat, la seva pròpia existència.

Los seres humanos no solamente deambulan, interactúan y vegetan, sino que piensan, reflexionan, razonan.
Desde el principio han intentado comprender el universo, la realidad, su propia existencia.

 • Des de sempre l'esperit humà ha buscat donar sentit al que viu i a tot el que l'envolta. Des del principi ha intentat comprendre l'univers, la seva pròpia existència. Les preguntes sobre la realitat ahí estan. I davant d'aquestes preguntes ha intentat trobar respostes. El mite, la religió la filosofia o la ciència són creacions humanes que pretenen respondre a la pregunta pel sentit de la realitat.
 • És propi dels éssers humans viure ENTREVALORS. Els valors són guies que orienten la conducta i la vida de cada individu i de cada grup social.
 • L’anhel de pau està inscrit en el nucli més pregon de tot ésser humà.
 • Desde siempre el espíritu humano ha buscado dar sentido a caunto vive y a todo lo que le rodea. Desde el principio ha intentado comprender el universo, su propia existencia. Las preguntas sobre la realidad ahí están. Y ante esas preguntas ha intentado hallar respuestas. El mito, la religión la filosofía o la ciencia son creaciones humanas que pretenden responder a la pregunta por el sentido de la realidad.
 • Es propio de los seres humanos vivir ENTREVALORES. Los valores son guías que orientan la conducta y la vida de cada individuo y de cada grupo social.
 • El anhelo de paz está inscrito en el núcleo más profundo de todo ser humano.No són temps de «tebieses».
Si comparteixes els valors que aquí defenem ...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...

No son tiempos para «tibiezas».
Si compartes los valores que aquí defendemos…
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos…