titulo de la web

“CULTURA DE LA VIOLÈNCIA” / “CULTURA DE LA PAU”

La guerra, el conflicte i la dominació han format part de la història des de l'albada dels humans .

Hem estat capaços de crear la cultura humana , i dins d'aquesta cultura, el valor de la pau.

La pau l'hem de construir culturalment col.laborant els uns amb els altres, per crear-ne les condicions.

Si agafem un tractat d'Història Universal o fem un repàs a la història de l'espècie humana des dels nostres orígens fins l'actualitat, ¿ quin és el balanç, la imatge, la impressió que al final ens queda de la fascinant successió de generacions que ens han precedit ?
  • De la multitud de brogits que ens arriben del passat, escoltem l'estrèpit de les batalles, l'esclat de la violència, les lamentacions del desposseïts, l'eco dels ais de dolor dels dèbils… assistim a l'espectacle de l'ascens d'unes civilitzacions sobre les ruïnes de les anteriors; entre tot aquest rebombori el que predomina és conquesta, mort, opressió, violència, imposició d'unes minories sobre la majoria. Entorn de tot això el silenci, el tràgic silenci de la majoria, víctimes a les que sovint s'ha fet oblidar inclús la seva dignitat personal. ( Esclavisme, colonització dels indígenes americans, guerres mundials, holocaust jueu, repressió política a Amèrica del sud ). L'agressivitat, l'instint de dominació, l'opressió, la violència han estat una constant en la Història Universal; aquests tipus de comportaments han estat els habituals en l'espècie humana al llarg de la Història. Des de fa temps l'home ha estat vivint en un estadi de civilització de la barbàrie, l'opressió, la violència. Aquesta cultura de l'opressió, de la violència, de la intolerància ha tingut la seva màxima expressió en les dues grans confrontacions bèl•liques viscudes en ple segle XX. Aquest ha estat el segle de les més grans confrontacions bèl•liques a escala planetària. Mai abans l'home havia arribat a un grau de confrontació tan gran com en les dos grans guerres mundials d'aquest segle. L'home havia arribat a un gran avenç científico-tècnic, però aquest progrés el va posar al servei de la destrucció, i l'odi, al servei de la violència.
  • Aquests comportaments, aquesta actitud no ha predominat tan sols a nivell macroestructural de civilitzacions, nacions, països o governants; també, a l'interior de cada individu, en les seves relacions amb els altres, es manifesten sovint l'instint d'agressivitat, d'opressió, de superioritat, de violència, més propis dels animals que de les persones. Sense anar més lluny, en el nostre entorn, podem veure manifestacions d'aquesta actitud violenta: l'agressivitat que pul•lula per l'ambient, el comportament violent d'alguns grups de joves, el renaixement d'ideologies feixistes, el maltractament de dones, d'infants, conflictes ètnics i racials, etc.…
  • No obstant això, també al llarg de la Història han hagut individus, persones que han aixecat la veu contra aquesta situació i s'han esforçat per estendre les idees del respecte, la tolerància, el diàleg, el valor de la dignitat humana com a forma més civilitzada de resoldre les disputes, les diferències, els conflictes.

Conscients, doncs, de que encara avui prima la “cultura de la violència” en els comportaments i la mentalitat de la nostra civilització, l' Organització de les Nacions Unides ( ONU ) va voler dedicar tot un any a la presa de consciència d'aquesta situació i la difusió de la “Cultura de la Pau” entre tots els ciutadans. Per això va declarar aquell any com “l'Any Internacional de la Cultura de la Pau”. Està clar, doncs, que hem d'anar desterrant dels nostres comportaments individuals i col•lectius les actituds d'opressió, d'intolerància, la violència, tota mena d'actituds violentes i opressives.

Conscients, doncs, de que en els nostres comportaments individuals i col•lectius no podem continuar mantenint actituds violentes, no podem continuar vivint en l'estadi de l'opressió, l'odi, la violència, la confrontació, en l'estadi de la barbàrie, de la intolerància, hem de prendre consciència que hem d'anar substituint la cultura de l'opressió i la violència pels valors de la “Cultura de la Pau”. Als inicis d'un nou mil•lenni, si cadascú de nosaltres assimila, integra, internalitza, assumeix, fa seus, els principis i els valors de la “Cultura de la Pau”, es comporta i viu conforme a ells i procura estendre'ls en el seu entorn, estarem contribuint a la construcció d'un nou horitzó més humanitzat, d'un nou món, d'un nou estadi de civilització.

Als principis del III mil•lenni, entre tots, hem de proposar-nos convertir el segle XXI en el segle del desterrament de l'opressió, la violència i la intolerància i convertir-lo en el SEGLE DE LA “CULTURA DE LA PAU”.

Extractes, traducció i adaptació a partir de: LOS DERECHOS HUMANOS. Col·lecció Temas clave Ed. Salvat

Veure també la secció: CULTURA


Per a «construir» junts...
Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...
Les teves mans també són necessàries...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...
Para «construir» juntos...
Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...
Tus manos también son necesarias...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...