titulo de la web

ALGUNES "PERLES", PER A PENSAR-HI

La nostra societat industrial està preparada per a satisfer totes les nostres necessitats i la societat de consum fins i tot crea necessitats per a satisfer-les després. Però la més humana de totes les necessitats, la necessitat de trobar el sentit a la vida d'un mateix, roman insatisfeta. ( Viktor Frankl)

Sovint hi ha una gran distància entre la imatge que transmeten els sistemes educatius i el que és essencial en Educació i Formació. Aquests no aconsegueixen transmetre entre la població, de forma clara i diàfana, el que és essencial en la noble tasca educativa. Des d'aquesta perspectiva el fracàs és evident.

Som ANIMALS sí, però animals "educats", "civilitzats". La vida civilitzada ja no es comunica per herència, sinó a través d´Educació.

No estem fets del tot, ens hem de desplegar, de desenvolupar. L`home és l`únic animal que ha de fer-se a sí mateix.

Sense educació ens quedem en simples bèsties. Gràcies a que han sotmès la nostra naturalesa salvatge, som ara "homes", "humans".

La persona adulta necessita també continuar la seva formació:

En cada etapa de la vida el que està en joc és el nostre desenvolupament com a éssers humans. El desenvolupament de la personalitat és un projecte que comprèn tota la vida.

Una veritable societat avançada requereix ciutadans de qualitat.Tenir ciutadans de qualitat vol dir tenir ciutadans formats. Si l'adult no és educat, qui educarà les noves generacions?

En què consisteix això de l'Educació...?

L'Educació és una perfecció que s'afegeix a l'home. És el procés a través del qual ens anem construint, ens anem fent. L´Educació és una transformació produïda a l'interior de cada subjecte que ens configura, ens dóna forma, ens "con-forma".

"Aprendre” significa modificar globalment el funcionament de la nostra personalitat.

Situació de l'home modern:

L´home modern s´ha quedat convertit en un retrasat, en un analfabet de la "cultura animi", de la "cultura de la vida".

Ha perdut la capacitat de discriminar, seleccionar, escollir allò que és important per a una vida plenament humana y no solament econòmicament folgada.

L' home s'ha oblidat de ser ell mateix. L'encontre amb sí mateix és més transformador que l'alimentació.

L'Educació i la Formació, un procés d'humanització:

El dret a ser home té el seu complement en el deure d'arribar a "ser humà".

L' “Educació” no esdevé sempre “formació”, ni la persona “instruïda” es converteix automàticament en persona “formada”. L'Educació configura, forma, estructura, dóna coherència a la nostra persona.

La “cultura”: una eina per veure-hi d'una altra manera, una eina per dirigir una nova mirada vers nosaltres mateixos i el nostre entorn.

Educar-se, formar-se, és aprendre a dirigir amb sentit la nostra pròpia vida.

L'home, un ésser inacabat

L'home és l'únic ésser que està destinat a viure en un continu i mai acabat esforç de maduració personal. Si no hi ha educació hi ha estancament o regressió, al no haver progressat en el procés de “fer-se home”.

L'educació consisteix en aprendre a viure com un home complet però inacabat, a la recerca contínua de la mai assolida plenitud humana.

El fet de ser un Homo sapiens no el converteix necessariament en humà. Ha d'aprendre a esdevenir “humà”. L'home necessita saber el que ell és, per a proposar-se arribar a ser-ho.

El destí de l'home és humanitzar-se. Aquesta humanització és una tasca personal: ningú ho pot fer per mi, si jo no ho faig. Naixem humans però no humanitzats, a l'igual que naixem sociables però no socials i fets però no formats.

La “humanització” que ha d'aconseguir és la combinació d'un determinat desenvolupament personal, intel.lectual i moral.


Per a «construir» junts...
Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...
Les teves mans també són necessàries...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...
Para «construir» juntos...
Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...
Tus manos también son necesarias...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...