titulo de la web

PÀGINA PRINCIPAL

PÒRTIC

Panoràmica general sobre alguns dels "continguts" desenvolupats en la web.

L'EDUCACIÓ

Què seria dels humans sense Educació? L'Educació ha existit sempre? En què consisteix aquesta activitat humana? Educació... per a què? Quina és la seva finalitat? Serveix per quelcom més que tenir uns estudis? Quin és l'efecte de l'Educació sobre els individus? En aquesta secció s'intenta oferir una visió moderna i actual del fenomen educatiu des d'una perspectiva antropològica, posant en relleu la seva essència. L'Educació, una de les activitats més nobles de l'espècie humana.

FORMACIÓ PERMANENT

Secció orientada a la comprensió, promoció i difusió de la Formació Permanent:Educació i etapes de la vida, reptes i evolució de la societat actual, la seva necessitat i importància, la Formació Permanent com a exigència i necessitat actuals, ... En aquesta secció es presenta un conjunt de texts, documents, articles i materials diversos orientats a facilitar i estimular una reflexió pausada, serena i crítica sobre la necessitat de la Formació al llarg de tota la vida , desvetllar l'interès per la Formació Permanent i despertar la motivació personal.

FONAMENTS CULTURALS

En aquesta secció es prestarà especial atenció als fonaments que estan a la base del saber i de la cultura occidentals. Partint de les bases antropològiques que han fet possible la cultura humana,es farà repàs a alguns dels eixos fonamentals que han possibilitat la nostra cultura. Quines han estat les principals fites del pensament i la cultura occidentals? Què succeí, com, quan succeí? De quina manera han estat expressats aquests fets, fenòmens o esdeveniments pel pensament occidental, pel mite, la ciència, la filosofia o la religió? De quina manera un mateix fet, esdeveniment o fenomen ha estat expressat al llarg de les diverses èpoques històriques?

PRODUCCIÓ PRÒPIA

Secció que t'ofereix diversos materials digitals d'elaboració pròpia. Aquí trobaràs diversitat de materials (documents word, pdf, presentacions PowerPoint, animacions flash, ...) sobre una variada gamma de qüestions relacionades amb societat de la informació i noves tecnologies, ciències socials, antropologia filosòfica, educació, civisme i altres temes, que poden servir per complementar altres recursos emprats per tu i que et poden ser d'utilitat en la teva formació.

ESPIGOLANT PER LA WEB

"Espigolar": activitat agrícola que es feia en temps de sega i que consistia en collir les espigues que havien quedat al camp després de la sega. Arreplegar, triar d'ací i d'allà el que d'interessant encara queda després d'una criba. De forma semblant en aquesta secció aniran apareixent periòdicament pàgines webs o documents de procedència diversa, que puguin resultar interessants des de la perspectiva d'aquesta web.

 

 


Per a «construir» junts...
Són temps per a «construir» junts...
Tu també tens la teva tasca...
Les teves mans també són necessàries...

Si comparteixes els valors que aquí defenem...
Difon aquest lloc !!!
Contribuiràs a divulgar-los...
Para «construir» juntos...
Son tiempos para «construir» juntos...
Tú también tienes tu tarea...
Tus manos también son necesarias...

Si compartes los valores que aquí defendemos...
Difunde este sitio !!!
Contribuirás a divulgarlos...