Sistema Dunar d'Empúries

La platja

Una platja és una acumulació sobre la vora del mar de materials la mida dels quals va des de les sorres fines als blocs. A les platges hi ha materials d’origen orgànic (restes d’esquelets i closques) i altres d’inorgànics (meteorització de les roques).

Les platges es formen per l’acció de les ones i dels corrents marins que transporten materials a una determinada zona. Així i tot les platges són estructures canviants ja que constantment pateixen aportacions i pèrdues de materials. Si hi ha més aportació que pèrdues, la platja creix. Si és a l’inrevés, la platja va desapareixent. Això passa en algunes zones –al Maresme, per exemple– on, a causa de la construcció de ports esportius, la sorra que era transportada pels corrents ja no arriba a les platges i aquestes han de ser mantingudes artificialment.

Imatge: platja del Moll Grec (CdA Empúries)

Proposem

Respondre: ¿A tot arreu de la costa es pot formar una platja? ¿Com ha de ser el lloc perquè s’hi faci?