Sistema Dunar d'Empúries

¿Què són les dunes?

Les dunes són acumulacions de sorra, en els deserts o en el litoral.

Encara que hem vist que els grans de sorra poden ser de diverses mides, curiosament la mida dels grans de sorra de les dunes és molt uniforme, al voltant dels 0,2 mm.

Imatge: desert del Sahara (...)

Proposem

Comparar la mida de la sorra d’una platja amb la d’una duna.