Sistema Dunar d'Empúries

¿Què és la sorra?

La sorra és un conjunt de partícules de roca molt petites, de fins a 2 mm (i més grans de 1⁄16 mm, o sigui 0,06 mm). Cada partícula d’aquestes s’anomena gra de sorra. Si són més petites, s’anomenen llim; si són més grans, s’anomenen grava. La sorra també es coneix amb el nom d’arena.

Pel que fa a les mides dels materials hi ha diverses versions; una de les més completes i fiables que hem trobat sobre granulometria, especifica:

Bloc:
Φ > 256 mm
Còdol: 256 mm > Φ > 64 mm
Grava: 64 mm > Φ > 2 mm
Sorra: 2 mm > Φ > 0,074 mm
Llim: 0,074 mm > Φ > 0,002 mm
Argila: Φ > 0,002 mm

Proposem

Anar a la platja i mirar la sorra amb una lupa. Intentar mesurar un gra de sorra amb ajuda de la lupa.

Fer l’experiment de barrejar diferents materials en un pot de vidre hermètic i ple d’aigua. Sacsejar amb força durant una estona -un minut- i després deixar-ho en repòs una mitja hora -o més, si es volen resultats més precisos- i es pot veure com els materials es dipositen per capes ben diferenciades. Cal preguntar-se per què els materials se sedimenten seguint un mateix ordre.