Sistema Dunar d'Empúries

Primitivo Artigas i l’Escuela de Ingenieros de Montes

El 1885 Primitivo Artigas va publicar el seu llibre Memoria relativa a la excursión verificada por los alumnos de tercer año de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes a los montes públicos, dunas y alcornocales de la provincia de Gerona. En aquest llibre parla de la situació de les dunes i de la necessitat de fixar-les, semblantment a com s’havia fet a França uns anys abans.

Al 1894 es va crear una Comissió per a la reforestació de les dunes i va encarregar la planificació i ejecució de les tasques a l'Enginyer de Forests Javier de Ferrer i de Lloret. Aquestes tasques tenien un fort component social per la preocupació dels habitants de la zona que veien com la sorra arribava a l'Escala i envaïa algunes cases i cultius (per la qual cosa alguns veïns havien fet petites obres de defensa).

La planificació feta queda recollida en la publicació del projecte de Javier de Ferrer Fijación y Repoblación de las Dunas procedentes del Golfo de Rosas l'any següent. L'aprovació es va fer per Reial Ordre de 13 de febrer de 1895 i es van iniciar els primers treballs de fixació de las dunes poc després.

Imatge: Xavier Ferrer, 1896. Arxiu Municipal de l'Escala

Proposem

Imaginar que resulta que són a punt de publicar aquests dos llibres i es demana de fer la il·lustració d’un dels dos. Triar i fer el dibuix de la portada. Recordar que ha de sortir-hi el títol i el nom de l’autor.