Sistema Dunar d'Empúries

El golf de Roses i la plana de l’Empordà

L’Empordà és una comarca natural del nord-est de Catalunya. La seva major part és una plana antigament ocupada pel mar. Les aportacions dels rius han anat recobrint les maresmes fins a fer-ne terra ferma. Les zones d’aiguamolls encara hi són importants tot i els atacs que han rebut a causa de la construcció per al turisme.

Al bell mig d’aquesta zona plana hi ha aparegut un massís calcari, el Montgrí, desplaçat des del Pirineu, que ha dividit la comarca natural en dues parts: l’Alt Empordà i el Baix Empordà.

La línia costanera de la plana de l’Alt Empordà és ocupada especialment pel golf de Roses. Al sud del Montgrí hi ha una altra zona semblant que és anomenada platja de Pals. Tant al golf de Roses com a la platja de Pals hi ha un important sistema dunar.

Imatge: golf de Roses des de Mas Ventós (CdA Empúries)

Proposem

Pintar d’un color determinat la zona plana de la comarca natural de l’Empordà, i d’un altre color les zones de dunes.