Sistema Dunar d'Empúries

Estat actual de les dunes

D’aleshores ençà han continuat entrant sorres al nord del Riuet (antic curs del Fluvià) que afecten a la zona plantada. També hi ha problemes a tocar de l’Escala per les concentracions humanes que s’hi produeixen durant l’estiu. Aquestes qüestions, però, no fan perillar la fixació de la duna.

Actualment hi trobem el borró juntament amb l’ungla de gat (Carpobrotus edulis), que s’ha fet amo i senyor d’extenses zones. També s’hi troben tamarius amb pi pinyer, pi pinastre i pi blanc (aquest darrer s’ha expandit per ell mateix).

A la duna continental fins i tot ha ressorgit l’alzina.

A data d'avui podem dir aquest interessant paratge està assentat, però això no ens garanteix la seva pervivència. Els incendis i l’acció humana podrien malmetre aquesta fixació i la duna tornaria a a moure’s.

Imatge: bàlsam a la duna (CdA Empúries)

Proposem

Respondre: Diu que els incendis poden malmetre la fixació de les dunes, ¿com? I diu que l’acció humana també... ¿com?