Sistema Dunar d'Empúries

¿Com es formen ?

Les dunes es formen a causa del vent, cosa que fa que tinguin formes suaus i molt semblants.

Imatge: sorra de la platja del Rec (CdA Empúries)

Proposem

Observar fotografies de dunes i fer hipòtesis d’on sol venir el vent en cadascuna de les imatges.