Sistema Dunar d'Empúries

¿On hi ha dunes ?

En els litorals i en els deserts.

Imatge: platja del Rec (CdA Empúries)

Proposem

Buscar mapes de zones dunars de Catalunya, península Ibèrica, Europa, el món...