Sistema Dunar d'Empúries

Parts de les dunes

Es pot parlar de front dunar (la part batuda pel vent), de cresta de la duna (la part més alta) i de rereduna (la part posterior, amb una inclinació més amb forma d'arc). Així i tot hi ha una certa confusió ja que trobarem expressions com ara contraduna i altres de semblants.

A les zones litorals, com és el cas, parlarem de dunes embrionàries i dunes principals. En textos anglesos trobem embryo dunes, fore dunes, scrab dunes, main dunes (o active dunes), stablished dunes, etc., nomenclatura que no sabem si està prou establerta.

En tot cas nosaltres ho hem anomenat genèricament “sistema dunar”. Alguns autors prefereixen l’expressió “ecosistema dunar”.

Imatge: esquema de duna litoral (...)

Proposem

Posar els noms en un esquema o diagrama.