elisa badia

iniciTqui somTinformacionsTciclesTarees i projectes

festesTampaTenllacosTaltres cursos

Trets d'identitat de l'escola

curs 17 18

fletxa negra Genial.ly de l'Elisa Badia:

genial.ly

fletxa negra Dossier informatiu 20-21:

linia taronja

curs 18

fletxa negra Projecte educatiu de l'escola Elisa Badia:

fletxa negra NOFC (Normes d'Organització i Funcionament del Centre) de l'Escola Elisa Badia:

fletxa negra Projecte lingüístic de centre de l'escola Elisa Badia:

fletxa negra Carta de compromís educatiu de l'escola Elisa Badia.

fletxa negra Dossier informatiu 19-20:

linia taronja

MIREU QUINA JOIA DE DOCUMENT HEM TROBAT A L’ARXIU. ES TRACTA DE LA CELEBRACIÓ A L’ESCOLA DEL SEU 25è ANIVERSARI. L’ANY 1996.

linia taronja

Principis Pedagògics del Projecte Educatiu:

1. Desenvolupar i potenciar en l'alumnat l'autonomia i iniciativa personal.

2. Fomentar l'autoestima dels alumnes, tot procurant que adquireixin seguretat en les seves possibilitats.

3. Fomentar els hàbits de salut i higiene personal.

4. Respectar els principis bàsics de convivència i estima per la Pau.

5. Fomentar en l'alumnat actituds de conservació i ús correcte de tots els recursos al seu abast.

6. Estimular els alumnes perque siguin capaços de solucionar situacions en la vida quotidiana.

7. Desenvolupar la sensibilitat estètica i la creativitat.

linia taronja

curs 18

fletxa negra DOSSIER INFORMATIU DEL CURS 2018/2019 DE L'ESCOLA ELISA BADIA:

inici

linia negra iac

qui som

 1. Espais
 2. Equip directiu
 3. Trets d'identitat de l'escola
 4. Equip pedagògic

linia negra iac

informacions

linia negra iac

cicles

 1. Educació Infantil (P3, P4 i P5)
 2. Cicle Inicial (1er i 2n)
 3. Cicle Mitjà (3r i 4t)
 4. Cicle Superior (5è i 6è)
 5. Sortides

linia negra iac

arees i projectes

 1. Educació Física i Psicomotricitat
 2. Anglès
 3. Racons
 4. Pla de Treball
 5. Tallers de Plàstica
 6. Tallers de Ciència
 7. Treball per Projectes
 8. Teatre
 9. Música i Expressió

linia negra iac

festes

 1. Castanyada
 2. Nadal
 3. Carnestoltes
 4. Sant Jordi
 5. Setmana Cultural
 6. Fi de Curs

linia negra iac

ampa

 1. Qui som  a l'AMPA?
 2. Què fem a l'AMPA?
 3. Notícies de l'AMPA
 4. Quota de l'AMPA
 5. Activitats de l'AMPA
 6. Menjador

linia negra iac

enllacos

linia negra iac

altres cursos

linia vermella

generalitat

Escola Elisa Badia. Ronda de l'Est s/n. Barberà del Vallès. C.P.: 08210.

Telèfon:. 93 718 06 58 / 682 589 517
escolaelisabadia@xtec.cat