ELISA BADIA BARBERA VALLES ESCOLA

escola elisa badia

iniciTqui somTinformacionsTciclesTarees i projectes

festesTampaTenllacosTaltres cursos

Educació Física i Psicomotricitat

Tot seguit podreu veure algunes de les activitats (per ordre cronològic) que fem a Educació Física (des de primer fins a sisè de Primària), així com a Psicomotricitat (P3, P4 i P5).

També podreu trobar a la part inferior:

1) Butlletins d'Educació Física (per descarregar)

2) Fruita a les escoles (projecte a l'escola)

linia taronja

21 22

16-12-22: Recordeu. Avui portes obertes de natació escolar (3r) d' 11 a 11.45 hores a la IEM Can Llobet.

2-12-22: Activitats físiques intergeneracionals a 4t A (23-11-22): El passat dimecres 23, els alumnes de 4t A van fer una classe d’Educació Física amb la gent gran de Can Gorgs. Va ser un exercici ben complert amb activitats en parelles, en petits grups I exercicis de cooperació per compartir una estona agradable!

16-11-22: Us passem la informació que ens han fet arribar des de la Secció d'activitat Física i Esports de l'Ajuntament, referent a l'activitat de natació que es realitza a tercer de Primària:

Informem que el dia 16 de desembre es duran a terme les portes obertes del programa municipal de natació escolar per a l'Escola Elisa Badia.

Es realitzarà en horari d' 11 a 11.45 hores a la IEM Can Llobet. El mateix dia es farà l'entrega de diplomes i informes.

Convidem a totes les famílies del vostre centre a participar-hi així com a l'equip del centre. Recomanem l'assistència de dues persones per infant (com a màxim) per a respectar l'aforament de l'espai,

Creiem convenient recordar la política de drets d'imatge per a les famílies i centre. Cada escola ha de tenir el control dels drets d'imatge dels infants que poden aparèixer o no a les imatges i sempre que es vulgui fer algun registre és necessari assegurar-se que no hi apareix cap personal treballador ni usuari de la piscina municipal.

11-11-22: Visitem el casal d'avis Can Gorgs a 4t A (4-11-22): L'alumnat de 4t A ha gaudit de la tradicional activitat intergeneracional al casal d'àvis de Can Gorgs amb unes àvies molt divertides!

21-10-22: Primers dies de natació dels alumnes de 3er (14-10-22): L'alumnat de tercer ja ha començat natació al pavelló poliesportiu de Can Llobet. L'alumnat ha fet una prova de nivell i s'ha repartit en diferents grups. S'ho han passat molt bé i han gaudit molt!

27-9-22: Natació a 3r a l'Escola Elisa Badia

- Es realitzarà natició del dia 7 d'octubre, fins al 16 de desembre al Pabelló Poliesportiu Can Llobet. Us recordem que la nostra escola assistirà els divendres.

- Els infants hauran de portar obligatòriament el banyador, xancletes o peücs, casquet de bany i tovallola o barnús. Es molt recomanable que portin ulleres de natació.  

 

MARC CURRICULAR ESTABLERT:

Síntesi dels criteris orientadors per a l'etapa d'educació primària (*veure annex 2: Currículum Educació primària):

Dins del marc general curricular per aquesta etapa, el Programa Municipal d'activitat física dirigida en el medi aquàtic afavorirà i tindrà en compte que:

• L’àrea d’educació física, la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, el desenvolupament d’hàbits saludables, regulars i continuats i el fet de sentir-se bé amb el seu propi cos constitueixen principis valuosos de l’acció educativa i contribueixen a la millora de l’autoestima.
• Cal oferir als alumnes mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la vida quotidiana, i establir així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona.
• L’àmbit de l’educació física té un caràcter transversal i, per tant, estableix relacions amb les altres àrees donada la seva potencialitat educativa.

L’activitat dins del medi aquàtic realitzada a les IEM haurà d'afavorir l'assoliment de les competències de l’àmbit d’educació física que es relacionen a continuació:

Dimensió activitat física

Entenent com a activitat física tot tipus de moviment corporal que realitza l’ésser humà que contribueix a conèixer, desenvolupar i enfortir el cos, fer més àgils i eficaços els moviments, millorar el funcionament del sistema cardiorespiratori i de l’aparell locomotor, equilibrar el sistema nerviós i proporcionar beneficis per a la salut i el benestar.

Aquesta dimensió està integrada per dues competències:

Competència 1. Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques. 5

Competència 2. Prendre consciència dels límits i les possibilitats del propi cos en la realització d’activitats físiques.

Dimensió hàbits saludables

Conèixer i cuidar el cos des d’una perspectiva integral i incorporar hàbits que combinin equilibradament l’alimentació, l’activitat física i el descans facilitarà als alumnes poder viure de manera cada cop més saludable. En aquest sentit, cal aconseguir que els alumnes incorporin la pràctica regular d’activitats físiques de manera autònoma com a hàbit saludable al llarg de la vida i també que adoptin actituds crítiques davant de pràctiques i estereotips socials no saludables.

Aquesta dimensió està integrada per dues competències:

Competència 3. Mostrar hàbits saludables en la pràctica d’activitats físiques i en la vida quotidiana.

Competència 4. Valorar la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneficiós per a la salut.

Dimensió expressió i comunicació corporal

El moviment i l’expressió corporal són una altra manera de comunicar-se. Els nens i les nenes s’expressen, mostren emocions i es relacionen amb els altres de manera espontània amb el seu cos. Potenciar la creativitat, ampliar el repertori motriu i donar valor a la varietat de recursos expressius de què disposen els alumnes, utilitzant diferents tècniques, ha de ser també una tasca de l’educació física.

A través de l’expressió i la comunicació corporal afavorim que l’alumne accepti les diferències i respecti el seu cos i el dels altres.

Aquesta dimensió està integrada per dues competències:

Competència 5. Comunicar vivències, emocions i idees utilitzant els recursos expressius del propi cos.

Competència 6. Prendre part en activitats col·lectives d’expressió i comunicació corporal per afavorir la relació amb els altres.

Dimensió joc motor i temps de lleure

El joc acompanya l’infant al llarg dels anys, desenvolupa la seva imaginació i creativitat i permet explorar, conèixer i entendre el seu entorn i relacionar-se amb els altres. El joc, a la vegada, facilita el desenvolupament de certes habilitats socials com la negociació i el pacte, l’autogestió de les normes, la comunicació i l’expressió assertiva, la presa de decisions, l’agraïment i la disculpa... 6

Aquesta dimensió està integrada per dues competències:

Competència 7. Participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se respectuós amb les normes i els companys.

Competència 8. Practicar activitat física vinculada a l’entorn com una forma d’ocupació del temps de lleure.

Continguts clau:
− Consciència i control del cos.
− Lateralitat.
− Equilibri.
− Orientació espaciotemporal.
− Resolució de situacions motrius.
− Habilitats motrius bàsiques.
− Coordinació motriu.
− Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris saludables.
− Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat física.
− Joc motor.
− Esforç i superació.
− Cooperació i respecte.

2-9-22: Us recordem --> Salut i Higiene 2022-2023.pdf

linia taronja

21 22

fletxa negra 5-7-22: E. F. a 3r (10-5-22), Psico a P3 (8-6-22), Psico a P3 (24-5-22) i Psico a P3 (1-6-22).

fletxa negra 10-5-22: Psico a P3 (4-5-22).

fletxa negra 3-5-22: D. Ens movem a P5 (22-3-22).

fletxa negra 8-4-22: Festa de la Primavera (8-4-22): Enguany l'escola Elisa Badia, amb col·laboració amb l'Institut Bitacola, ha realitzat, de nou, una festa de la Primavera molt especial: l'alumnat de l'escola passava per diferents proves d'educació física, de manera rotatòria, i l'alumnat de secundària, preparava i explicava les proves als més petits.

fletxa negra 18-3-22: Psico a P3 (16-2-22) i Psico a P4 (15-2-22).

fletxa negra 1-2-22: No us perdeu aquestes fotos de 4 sessions de Psicomotricitat en diferents dies de gener, de P3 i P4: Psico a P4 (14-1-22), Psico a P3 (19-1-22), Psico a P4 (25-1-22) i Psico a P3 (26-1-22).

fletxa negra 18-1-22: Psico a P3 (12-1-22) i Psico a P4 A(11-1-22).

fletxa negra 24-11-21: Psico a P5 (24-11-21).

fletxa negra 12-11-21: Psico a P4 A (12-11-21).

fletxa negra 3-11-21: E. F. a 3r (2-11-21).

Psico a P3 A (3-11-21).

fletxa negra 29-10-21: Psico a P3 (27-10-21) i Psico a P4 A (29-10-21).

fletxa negra 22-10-21: Psico a P3 (22-10-21).

fletxa negra 19-10-21: Educació Física a 3r: Eliminar asseguts (19-10-21):

Si agafes la pilota, no et pots moure del lloc i has d'intentar eliminar a algú llençant la pilota (i tocant-lo amb aquesta, abans que boti). Si t'eliminen, seuràs... i t'hauràs de desplaçar sense aixecar-te, per aconseguir agafar la pilota i passar-la a algú (correctament) per poder-te salvar.

Psico a P4 A (19-10-21).

fletxa negra 15-10-21: Psico a P4 A (15-10-21), Psico a P4 (8-10-21) i Psico a P3 (13-10-21).

fletxa negra 8-10-21: Natació a 3r. 2n dia (8-10-21).

Psico a P3 (6-10-21).

E. F. a 3r (5-10-21).

fletxa negra 1-10-21: Natació a 3r. 1r dia. Proves de nivell (1-10-21).

Psico a P3 (1-10-21).

Psico a P4 A (24-9-21).

E. F. a 3r (28-9-21).

fletxa negra 21-9-21: Avui us portem 4 àlbums de fotografies de Psicomotricitat a P4 i Educació Física a 3r: Psico a P4 (14-9-21), Psico a P4 B (17-9-21), E. F. a 3r (17-9-21) i Psico a P4 A (21-9-21).

fletxa negra 10-9-21: Psico a P4 A (7-6-21).

Psico a P4 B (11-6-21).

fletxa negra 8-9-21: Recordeu que per a les sessions d'Educació Física és necessari portar roba i calçat esportiu, així com un necesser amb sabó per rentar mans i tovallola.
Opcionalment es pot portar samarreta de recanvi (per canviar-se-la al lavabo) i desodorat/colònia que no sigui en envàs de vidre.

Natació

Ens adrecen a vosaltres per informar-vos d’alguns aspectes importants.

L’activitat està organitzada pel Patronat d’Esports de l’Ajuntament de Barberà del Vallés i s’emmarca en el Programa Municipal d’activitat física dirigida en el medi aquàtic.

Es realitzarà a la IEM Can Llobet.

L’activitat es realitzarà els divendres pel matí.

Cal tenir en compte:

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

linia taronja

curs 17 18

fletxa negra 21-5-21: PSICOMOTRICITAT A P3 A (del 15-3 al 14-5-21):

PSICOMOTRICITAT A P3 B (del 18-3 al 14-5-21):

Durant el curs estem duent a terme diferents sessions de PSICOMOTRICITAT, a les quals hem pogut descobrir les possibilitats del nostre cos amb materials molt diversos. Hem gaudit moltíssim!

PSICOMOTRICITAT FINA A P3 A (14-5-21):

PSICOMOTRICITAT FINA A P3 B (14-5-21):

L’última descoberta que hem fet ha estat AMB LES MANS, on hem disposat de diferents racons per treballar la psicomotricitat fina a través del joc. Ens ho hem passat genial!

fletxa negra 18-5-21: E. F. a 2n C (29-1-21).

fletxa negra 19-1-21: E. F. a 2n A (13-1-21) i E. F. a 2n C (18-1-21).

fletxa negra 15-12-20: Joc amb les peces a P4-A i P4-B a Psicomotricitat (26 al 29-10-20): Hola famílies!!! Aquí us deixem un recull de fotografies i videos molt divertits d’un dia de joc amb les peces de l’aula dels conills i cavalls.
Ens ho vam passar molt bé.

fletxa negra 9-12-20: Seguim al rei/reina a E. F. 2n A (9-12-20).

fletxa negra 18-11-20: E. F. a 2n A.

fletxa negra 11-11-20: E. F. a 2n C (9-11-20) i E. F. a 2n A (11-11-20): Avui hem jugat al Pacman/Comecocos!!!

fletxa negra 27-10-20: E. F. a 2n A (7 al 21-10-20).

linia taronja

curs 17 18

fletxa negra 10-3-20: Psico a P3-A "Cargols" (6-3-20) i E. F. a 2n (2-3-20).

fletxa negra 3-3-20: E. F. a 2n (27-2-20) i Psico a P3-B (27-2-20).

fletxa negra 25-2-20: E. F. a 1r (21-2-20), E. F. a 3r (21-2-20), E. F. a 2n (20-2-20), Psico a P3 (18-2-20), Psico a P3-A (20-2-20), E. F. a 3r (18-2-30) i E. F. a 1er (17-2-20).

fletxa negra 14-2-20: Psico a P3-B (13-2-20).

E. F. a 3r (14-2-20), E. F. a 2n (13-2-20), E. F. a 1r (14-2-20), E. F. a 3r (14-2-20), E. F. a 1r (10-2-20), i E. F. a 2n (10-2-20).

fletxa negra 7-2-20: E. F. a 3r (7-12-20), E. F. de 3r (4-2-20), E. F a 1r (7-2-20), E. F. a 2n (7-2-20), Psico a P3-A (Cargols) (6-2-20) i E. F. a 2n (3-2-20): Relleus en grup, circuit i joc de matar.

fletxa negra 4-2-20: E. F. a 2n (31-1-20) i E. F. a 3r (4-2-20).

fletxa negra 31-1-20: E. F. a 3r: Comecocos-Pacman, El Mirall i Salta Xampinyons (31-1-20), E. F. a 2n (24-1-20), E. F. a 2n-A (30-1-20) i E. F. a 1r (27-1-20), Psico a P3-B (30-1-20) i E. F. a 1r (31-1-20)..

fletxa negra 29-1-20: E. F. a 3r (28-1-20).

fletxa negra 24-1-20: 2 carpetes de fotos de Psicomotricitat: Psico a P4 (24-1-20) i Psico a P3-A (23-1-20).

3 carpetes de fotos d'Educació Física: E. F. a 3r (24-1-20), E. F. a 1r (24-1-20) i E. F. a 2n (20-1-20).

fletxa negra 22-1-20: E.F. a 1r (17-01-20).

Psico a P3 (21-1-20).

Psico a P5 (22-1-20):

psico 22

fletxa negra 21-1-20: E.F. a 3r (21-1-20).

Psico a P4 (21-1-20).

fletxa negra 16-1-20: E.F. a 3r: Eliminar asseguts + Gaseles i lleons (17-1-20).

Psico a P3-B (Cargols) (16-1-20).

Psico a P4 (15-1-20).

fletxa negra 14-1-20: E.F. a 3r (14-1-20) i Psico a P4 (13-12-19).

fletxa negra 20-12-19: Trobada Intergeneracional d'E.F. de 4t A amb la gent gran (16 i 18-11-19): Els dies 16 de novembre i 18 de desembre es va fer la Trobada Intergeneracional de 4t A. Van compartit actvititats d'educació física amb el grup de gimnàstica de gent gran de Can Gorgs. Ens ho vam passar molt bé.

fletxa negra 18-12-19: Última sessió de piscina de 3r al C.M. Can Llobet (13-12-19):

NATACIÓ A 3R

Aquest curs, per primera vegada, els alumnes de 3r han pogut realitzar activitats de natació dins de la programació d’Educació Física.

Durant el primer trimestre, els divendres al matí, hem anat cap a les piscines del IEM Can Llobet i allà hem après, practicat i millorat les nostres tècniques aquàtiques.

L’últim dia del curset vam poder convidar els nostres familiars i amics a que vinguessin a veure el nostre progrés.

Hem après molt!

E.F. a 2n (16-12-19).

E.F. a 1r (13-12-19).

fletxa negra 13-12-19: Recordem. Avui divendres, es l'últim dia de piscina de 3r. Les famílies podreu entrar a veure als infants, ja que hi haurà jornada de portes obertes. La sessió s'iniciarà a les 10,10h i finalitzarà a les 10,55h.

fletxa negra 11-12-19: Psico a P3-A (28-11-19): Els nens i les nens de la classe de P3-A han realitzat el seu propi bosc i s'ho han passat molt bé.

E.F. a 2n (26-11-19):

- Tres en ratlla.
- Batalla de penals.
- Salts.
- Lluita de frisbee
- Circuit d'obstacles amb salt final.

E.F. a 2n (2-12-19).

E.F. a 2n (9-12-19).

fletxa negra 22-11-19: E.F. a 2n (18-11-19).

fletxa negra 15-11-19: E.F. a 1r (15-11-19): Avui els nens i les nenes de la classe de primer, han fet estacions esportives. Treballant esports com el fútbol, el bàdminton o el hockey.

E.F. a 2n (12-11-19): Treball amb raquetes de bàdminton i fresbee. A més d'orientar la sessió a establir reptes conjunts sobre: Punteria, llançaments, i treball en equip.

Psicomotricitat a P3-B (Cargols): Avui hem explicat una història de les tres bessones, i els nens i les nenes de la classe de P3B, han ajudat a a construïr un bosc ple d'alegria i felicitat.

fletxa negra 13-11-19: E.F. a 1r (5-11-19): Fútbol xinès, no tocar a terra i pont amb punteria.

E.F. a 2n (5-11-19): Fútbol xinès, treball d'equilibri, reptar i jocs de punteria.

fletxa negra 12-11-19: Psico a P3-A (7-11-19): Coneixem i construïum la ciutat dels nens i les nenes de la classe de P-3A.

fletxa negra 6-11-19: Football flag (25-10-19):

Divendres 25 van venir a l’escola uns jugadors dels Rookies, que és l’equip de futbol americà de Barberà del Vallès.

Les dues classes de sisè vam anar al pavelló i allà vam fer jocs relacionats amb aquest esport adaptat per a nens/es.

El football flag és una modalitat del football americà, en la qual en lloc de golpejar al acontrari per a acabar la jugada, se li ha de treure una bandera (flag) de largo que porta posada a la cintura. Però l ‘objetiu és el mateix, arribar correns o passant la pilota a la zona d´ anotació contrària.

Va passar una tarda molt divertida i vam aprendre un altre esport que la majoria desconeixíem.

fletxa negra 29-10-19: E.F. a 2n: Treball d'estacions grupals (28-10-19).

E.F. a 1r: Circuit de treball cooperatiu! (25-10-19).

E.F. a 3r (15-10-19).

fletxa negra 25-10-19: Psico a P3-B (24-10-19).

fletxa negra 22-10-19: E.F. a 2n (21-10-19): Estacions per treballar l'equilibri, la coordinació i diferents moviments corporals.

Psico a P3-A (19-10-19): Avui els nens i les nenes de la classe de P3A han creat un parc d'atraccions, on han pogut gaudir i crear les seves pròpies construccions.
Han gaudit molt fent psico!!!!

E.F. a 1r (19-10-19): Pedra, paper o tisora, circuit motriu i treball cooperatiu en grup per assolir fites comunes.

E.F. a 2n (19-10-19): Treball de cooperació i cohesió grupal amb els alumnes de segon, on l'ajuda i la coordinació del grup afavoreix l'assoliment de l'objectiu de l'activitat.

E.F. a 2n (19-10-19): Joc de pedra, paper o tisora, relleus amb cercle i desplaçaments de màrfega en grup.

fletxa negra 15-10-19: E.F. a 1r (11-10-19): Treball amb estacions amb els alumnes de primer.
Han gaudit molt i han treballat molt bé.

fletxa negra 11-10-19: Psico a P3-B (10-10-19): Com han gaudit els nens i les nenes de la classe de P3-B de la psico!!!!

E.F. a 2n (10-10-19): Com han gaudit els nens i les nenes de segon treballant per estacions!!!

fletxa negra 8-10-19: E. F. a 3r (8-10-19) i Primer dia de Psicomotricitat de la classe dels Cargols (P3-B).

fletxa negra 4-10-19: Avui ha estat el primer dia de piscina per l'alumnat de 3r de l'Elisa Badia. Hem gaudit molt i ens ho hem passat molt bé fent natació:

pisci elisa_

E. F. a 2n (3-10-19): Bon dia de jocs, treball en equip i circuit grupal amb els alumnes de segon!!!!

Psico a P3 A (3-10-19): Mireu com gaudeixen de la Psico la classe de les tortugues!!! S’ho han passat genial!!!!

Psico a P4 (3-10-19): A la tarda amb P4: Gran imaginació i creativitat!!!!

fletxa negra 1-10-19: E. F. a 3r (1-10-19) i Psico a P4 (1-10-19).

Recordeu que aquest divendres 3r comença "piscina" pels matins. Podreu trobar la nota amb el material que ha de portar l'alumnat el 13-9-19.

fletxa negra 27-9-19: Fem volei a 3r i 4t (27-9-19): Avui han vingut els companys i companyes del Club de Voleibol Barberà (aquí podreu trobar el seu Facebook: https://es-es.facebook.com/CVBarbera/) i ens han fet un petit tastet. A més a més, us conviden a portar als vostres nens i nenes un dimarts o un dijous de 16:30 a 18h a extraescolars, que es realitzen al pavelló nou, per tal de provar-ho i si us agrada apuntar-vos a un preu molt reduït per ser alumnes de l'Elisa Badia.

Psico a P4 (24-9-19) i E. F. a 3r (24-9-19).

fletxa negra 20-9-19: E. F. a 3r: Cadena de 4 + Pacman + Pistoler (20-9-19) i Psico a P4 (20-9-19).

fletxa negra 17-9-19: E. F. a 3r (17-9-19) i Psico amb P4 (17-9-19).

fletxa negra 13-9-19: Piscina a 3r a l'IEM Can Llobet:

Piscina a 3r a l'IEM Can Llobet:

- Material: Els infants hauran de portar obligatòriament banyador, xancles o peucs, així com casquet de bany i tovallola o bé barnús. Es recomanable que portin ulleres de natació.

- Calendari i horaris: L'activitat es realitzarà els divendres al matí. S'iniciarà el dia 4 d'octubre i finalitzarà el 13 de desembre. L'últim dia les famílies podreu entrar a veure als infants, ja que hi haurà jornada de portes obertes. La sessió s'iniciarà a les 10,10h i finalitzarà a les 10,55h.

- Preu: 26,20eur tot el trimestre (inclou el preu de les sessions i de l'assegurança).

linia taronja

curs 17 18

fletxa negra 5-06-19: Psico a P4 (4-6-19).

fletxa negra 29-05-19: E. F. a 3r (28-5-19).

fletxa negra 24-05-19: Malabars a 6è [vídeo de 8min] (22-5-19).

ACTIVITAT INTERGENERACIONAL A QUART: En diferents dates dels mesos de novembre, març, abril i maig d'aquest curs 2018-2019 l'alumnat de quart hem fet una activitat intergeneracional a Can Gorgs i a la nostra escola. Ens ho hem passat molt bé jugant i compartint una estona divertida de balls i converses amb la gent gran de la nostra ciutat!!!

- Activitat Intergeneracional 18-19 a 4t A.

- Activitat Intergeneracional 18-19 a 4t B (+ vídeo).

- Activitat Intergeneracional 18-19 a 4t C.

fletxa negra 17-05-19: Trobada de bàdminton (10-5-19): Divendres 10 de maig els alumnes de cinquè vam anar a l'escola Can Serra. Allà ens vam trobar amb els nostres companys/es de cinquè d'aquesta escola i junts vam passar una jornada molt entretinguda i divertida.

Vam fer grups on hi havia alumnes de les dues escoles, i vam fer partits de bàdminton i jocs relacionats amb aquest esport.

Ens agrada relacionar-nos amb altres nens i nenes del nostre municipi i fer diferents activitats.

Més de 1.000 persones inscrites a la 31a Diada de la Bicicleta.

fletxa negra 3-05-19: Psico a P5 (24-4-19).

fletxa negra 30-04-19: Torneig de bàdminton de l'Elisa Badia:

fletxa negra 12-04-19: JORNADES ATLÈTIQUES DE 6È BADIA-BARBERÀ (15-03-19).

fletxa negra 10-04-19: E.F. a 3r (26-3-19).

fletxa negra 19-03-19: E.F. a 3r A (19-3-19) i E.F. a 3r B (19-3-19).

fletxa negra 07-03-19: JORNADA LÚDICO ESPORTIVA DE 4T: El dijous 7 de març els grups de 4t hem anat a les Pistes Esportives Municipals de Can Llobet a realitzar una Jornada Lúdico-Esportiva. Hem practicat jocs variats i ens ho hem passat molt bé participant amb l'alumnat d'altres escoles de Badia i Barberà del Vallès. Per poder jugar, cadascú de nosaltres portava una samarreta de diferent color, que era representativa del nostre equip.

jornades atletiques 4t

JORNADA LÚDICO ESPORTIVA DE 4T

fletxa negra 06-03-19: Psico a P5 (6-3-19).

fletxa negra 05-03-19: ACTIVITAT INTERGENERACIONAL (1-3-19).

E. F. a 3r (5-3-19).

fletxa negra 01-03-19: Psico a P4. Anem a comprar al mercat! (26-2-19).

fletxa negra 27-02-19: Jornada lúdico esportiva Badia-Barberà:

fletxa negra 5-02-19: 2N CROS CIUTAT DE BARBERÀ

El Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud organitza conjuntament amb la Unió Atlètica Barberà i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barberà del Vallès el Cros Comarcal del curs 2018-2019 el dia 9 de febrer del 2019 al Parc Central del Vallès a partir de les 9:30 h.

Cros Comarcal dels jocs esportius de Catalunya temporada 2018 -2019

CATEGORIES (Any de naixement)

INSCRIPCIONS

Fins el dimarts 5 de febrer del 2019 a cevos@cevoscerdanyola.cat. El full d’inscripció el trobareu a la pàgina web: http://www.cevoscerdanyola.cat.

L’import de la inscripció es de 3 € per contractar l’assegurança puntual per a poder participar a el cros i una samarreta. En cas de disposar de carnet del JEEC la inscripció serà gratuïta. (Els atletes que participin al cros escolar no tenen permès córrer amb la samarreta de cap club).

cross barbera 2019

fletxa negra 14-12-18: No us perdeu el següent recull de fotos de Psicomotricitat: (1) Psico a P5 (4-12-18), (2) Psico a P4 (30-11-18), (3) Psico a P5 (28-11-18) i (4) Psico a P5 (21-11-18).

També teniu les següents fotos d'Educació Física a tercer: (1) E.F. a 3r (14-12-18), (2) E.F. a 3r (30-11-18), (3) E.F. a 3r (23-11-18), (4) E.F. a 3r (16-11-28), (5) E.F. a 3r B: vampirs, zombies, nens i nenes + Picaparet amb parelles (13-11-18) i (6) E.F. a 3r A: vampirs, zombies, nens i nenes + Picaparet amb parelles (13-11-18).

fletxa negra 11-12-18: Anem a la piscina de a Badia del Vallès a 5è (5-12-18): El passat 5 de desembre els alumnes de 5è vam anar a la piscina de Badia del Vallès a practicar diferents activitats aquàtiques . L’activitat estava organitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud.
Vam  poder practicar natació, waterpolo i altres jocs molt divertits!!!

fletxa negra 21-11-18: Activitat d'Activitat Física Intergeneracional a 4t A (16-11-18).

fletxa negra 9-11-18: No us perdeu: (1) Psico a P5 (7-11-18), (2) E. F. a 3r (6-11-18) i (3) E. F. a 3r (26-10-18).

fletxa negra 30-10-18: Ja podeu consultar els següents àlbums de fotos de Psicomotricitat: (1) Psico a P3 (25-10-18), (2) Psico a P3 (18-10-18) i (3) Psico a P4 A (18-10-18).

Ja podeu consultar els següents àlbums de fotos d'Educació Física: (1) E. F. a 2n: Ens hem iniciat en el món del ball amb una petita i divertida coreografia (22-10-18), (2) E. F. a 2n: Ens hem iniciat en el món del ball amb una petita i divertida coreografia (22-10-18), (3) E. F. a 2n A: Cavalleria + Àguila, gallina, pollastre i pollet + Ioga: postura del gos (19-10-18), (4) E. F. a 2n B: Cavalleria + Àguila, gallina, pollastre i pollet + Ioga: postura del gos (19-10-18) i (5) E. F. a 3r (26-10-18).

fletxa negra 24-10-18: Psico a P4: Anem al mercat (23-10-18) i Psico a P5 (24-10-18).

fletxa negra 23-10-18: No us perdeu les següents sessions d'Educació Física: (1) E. F. a 3r A (23-10-18), (2) E. F. a 3r B (23-10-18), (3) E. F. a 3r. Les cantonades + El joc dels barrets + Pistoler (19-10-18) i (4) E. F. a 2n: Ens hem iniciat en el món del ball amb una petita i divertida coreografia (22-10-18).

Ja podeu veure 2 sessions de Psicomotricitat a P4 i 1 a P5: (1)Psico a P4 (19-10-18), (2) Psico a P5 (17-10-18) i (3) Psico a P4 (16-10-18).

fletxa negra 16-10-18: E.F. a 3r. Construïm la nostra pròpia ciutat (16-10-18).

fletxa negra 10-10-18: Psico a P4. Anem a la festa d'aniversari al castell i portem regals a la reina (9-10-18) i Psico a P5 (10-10-18).

fletxa negra 9-10-18: Ja podeu consultar les fotos de 2 sessions diferents d'Educació Física de les classes de 3r: E.F. a 3r A. Indies i vaqueres + El nus + Aranya peluda especial (5-10-18), E.F. a 3r B. Indies i vaqueres + El nus (5-10-18), E. F. a 3r A. Salta xampinyons + Terratrèmol + Tocamans-peus (9-10-18) i E. F. a 3r B. Salta xampinyons + Terratrèmol (9-10-18).

Ja podeu consultar l'última classe de Psicomotricitat de P4 i de P5: Psico a P4 (2-10-18), Psico a P5 B (3-10-18) i Psico a P5 A (3-10-18).

fletxa negra 28-9-18: Volei a 3r i 4t (28-9-18): L'alumnat de 3r i 4t de l'Elisa Badia ha pogut fer aquest matí un tastet de volei amb 4 membres del club. A més a més, han convidat a l'alumnat a venir gratuïtament al pavello un dimarts o dijous que vulguin a les 16:30, per tal de provar l'extraescolar de volei per veure si els hi agrada i es volen apuntar.

volei elisa badia

Volei a 3r i 4t (28-9-18)

Psico a P4 (28-9-18).

fletxa negra 26-9-18: Psico a P5 (26-9-18).

fletxa negra 25-9-18: E.F. a 3r A (25-9-18) i E.F. a 3r B (25-9-18).

fletxa negra 21-9-18: Psico a P4 (21-9-18).

E.F. a 3r. Taca que s'encomana + Gaseles i lleons + Pica paret en parelles (21-9-18).

fletxa negra 19-9-18: E.F. a 3r. Cadena de 4, circuit i Pistoler (18-9-18).

Psico a P5 B. Fem circuit a la selva i hi juguem (18-9-18) i Psico a P5 A. Fem circuit a la selva i hi juguem (19-9-18).

fletxa negra 14-9-18: E.F. a 3r (14-9-18): Avui hem fet la primera sessió d'Educació Física. Hem repassat les normes i hem jugat al "Pacman", "Eliminar asseguts" i "El Pistoler".

linia taronja

curs 17 18

fletxa negra 29-5-18: Afegides noves fotografies (a les ja existents) de la FESTA DE LA PRIMAVERA (23-3-18).

Psico a P5 (16-5-18) i PSICO A P4B: FEM JOCS DIVERSOS, DE ROTLLERELLEUS I LLIURE (23 i 25-05-18).

fletxa negra 22-5-18: JUGUEM A IMITAR EL DESPLAÇAMENT DELS CAVALLS A P4A (2-5-18).

fletxa negra 18-5-18: Jornades Atlètiques de 6è Badia-Barberà (11-5-18): Divendres 11 de maig els alumnes de sisè vam participar a les Jornades Atlètiques que es celebren cada any a les pistes d’atletisme del poliesportiu Can Llobet. En aquestes jornades participen els nens i nenes de sisè de les escoles de Barberà i Badia del Vallès.
Vam arribar a les pistes i ens vam repartir en grups, barrejant totes les escoles. En total erem uns 550 alumnes.
Abans de començar les proves vam fer una coreografia d’escalfament.
Hi havia vàries proves: salt d’alçada, relleus, obstacles, llançament de pilota, salt de llargada, frisbee, relaxació, llançament de vòrtex, relleus, llançament de vpilota de tennis i relleus de fit ball.
Encara que ens vam cansar una mica, vam poder conèixer companys nous i trobar-nos amb alguns que no havien vist fa temps.
Les Jornades Atlètiques fa molts anys que es fan , han anat canviat una mica els últims anys i són molt divertides!!!
Aquestes Jornades han estat inolvidables,  ja que són les últimes que farem amb l’escola.

PSICO A P5A: SALTEM DE DIFERENTS MANERES I FEM JOCS DE CÓRRER (16-05-2018).

fletxa negra 15-5-18: FESTA DE LA PRIMAVERA (23-3-18): A la Festa de la Primavera van participar l'Institut Bitàcola i l'Escola Elisa Badia. Alumnes de secundària, mares, pares i mestres van cooperar per crear una Festa de la Primavera espectacular, en la que grups d'alumnes de totes les edats barrejats, passàven per diferents estacions per realitzar jocs/activitats lúdiques, moltes d'elles, de caire cooperatiu. Va ser tot un èxit i ho vam passar genial!

Psico a P3B: El laberint i la cova del drac (8-2-18), Psico a P3B: La caputxeta taronja i la casa del llop (5-3-18), Psico a P5B: ANEM A L'ESPAI EN BUSCA D'UN EMOJI (9-5-18) i Psico a P5B: UN SUBMARÍ ES TROBA UN DRAC AL FONS DEL MAR (9-5-18).

fletxa negra 6-4-18: Taller intergeneracional de 4t B amb gent gran a Can Gorgs (6-4-18).

fletxa negra 13-3-18: No us perdeu aquest recull de sessions de Psicomotricitat de P3A del 2n trimestre: (1) 5-9 02 ELS SUPERHEROIS I SUPERHEROINES FEM UN CAU A P3A (8-2-18), (2) 19-23 02 PER LA MUNTANYA A P3A (1-3-18), (3) 19-23 02 VIATGE A LA INDIA A P3A (22-2 al 1-3-18), (4) 22-25 01 FEM UN CASTELL A LA MUNTANYA A P3A (22-1-18), (5) 22-25 01 MARXEM DE VACANCES A LA PISCINA A P3A (25-1 al 8-2-18), (6) 26-02 03 SOM PIRATES A P3A (26-2-18) i (7) 29-02 02 A LA PISCINA A P3A!!! (8-2-18).

No us perdeu aquest recull de sessions de Psicomotricitat de P3B del 2n trimestre: (1) 5-9 02 - TENIM SUPERPODERS A P3B (1-2-18), (2) 12-16 02 - ANEM, ANEM...A LA PISCINA A P3B (15-2-18), (3) 12-16 02 - EL LLOP I ELS PORQUETS A P3B (15-2-18), (4) 12-16 02 - SALTEM I CONSTRUIM A P3B (22-2 al 1-3-18), (5) 19-23 02 - LA VIDA PIRATA A P3B (22-2-18), (6) 22-25 01 - SALTEM I CONSTRUIM A P3B (25-1-18) i (7) 26-02 02 - LA NOSTRA CASETA DE XOCOLATA A P3B (1-3-18).

fletxa negra 6-3-18: Psico a P4 (6-3-18), Psico a P3-B. La caputxeta taronja i la casa del llop (05-03-18) i Psico a P3-B. El laberint i la cova del drac (08-02-18).

fletxa negra 21-2-18: Psico a P5 (21-2-18).

fletxa negra 16-2-18: Fotos de psicomotricitat: (1) El laberint i la cova del Drac a P4-A (08-02-18), (2) La guarida dels superherois a P4-A (15-02-18) i (3) Finalitzem la setmana del Carnestoltes jugant amb GLOBUS a P5-A (14-02-18).

fletxa negra 13-2-18: Psico a P4 (26-1-18).

fletxa negra 9-2-18: Sessió especial per Carnaval: Jocs amb globus a P4B (7 i 9-2-18) i Sessió especial per Carnaval: Jocs amb globus a P5B (7 i 9-2-18).

fletxa negra 23-1-18: Diferents sessions de psicomotricitat: (1) P3A (18-01-18) El ratolí surt del cau i marxa a Barcelona en tren. Anem a buscar-lo!, (2) P3A (22-01-08) Entrem a la casa dels superherois i ens posem les seves capes per jugar, (3) P3B (11-01-18) La princesa i el cavaller estan amagats al castell. Anem a buscar-los i també al drac!, (4) P3B (15-01-18) EL TOBOGAN FANTASMA, (5) P4A (11-01-18 i 12-01-2018) JOCS AMB PILOTES, (6) P4B (10-01-18 i 17-01-18) JOCS AMB PILOTES, (7) P5A (17-01-18) TREBALLEM L·EQUILIBRI A TRAVÉS DEL JOC i (8) P5B (10-01-2018) JOCS AMB PILOTES.

fletxa negra 19-1-18: Avui han visitat a 4t A la gent gran per tal de realitzar l'activitat intergeneracional a la nostra escola. Hem realitzat diversos jocs:

- El pistoler (que ens ha costat una mica). En 4 grups de 10.

- Seguir al rei ballant (sense còrrer). En 8 grups de 5.

- Passa-cèrcols encadenats coopereratius (fent canvi de sentit, afegint 3 cèrcols en comptes de 2, tocant amb el cèrcol al terra). En 4 grups de 10.

- Picaparet amb parelles (amb posicions divertides). Tots junts.

A més a més, ens han entregat un obsequi (una foto signadan per ells) i nosaltre hem donat a cada persona una postal de felicitació decorada, amb un petit escrit.

Ens ho hem passat molt bé!

inter

Seguir al rei

En acabar hem fet una foto de familia:

inter 2

Recull de 4 sessions de Psicomotricitat: (1) Psico a P3: Anem a la ciutat! (12-12-17), (2) Psico a P3: Anem al circ amb el pallasso! (19-12-17), (3) Psico a P5 (10-1-18) i (4) Psico a P5 (13-12-17).

fletxa negra 12-12-17: No us perdeu el nou recull de fotos: (1) Psico a P3 (5-12-17) i (2) Taller intergeneracional de 4t A amb avis a Can Gorgs (24-11-17)..

interg

Taller intergeneracional de 4t A amb avis a Can Gorgs (24-11-17)

fletxa negra 28-11-17: Que ve el llop a la casa dels 3 porquets!!! (P3-B) (23-11-17).

porquets

Que ve el llop a la casa dels 3 porquets!!! (P3-B) (23-11-17)

fletxa negra 24-11-17: Psico a P5-A. Fem construccions en parelles o grups i després les destruïm (22-11-17).

Psico a P5 (22-11-17).

Psico a P3 (21-11-17).

fletxa negra 21-11-17: Enderroquem la muralla, construïm cabanes i fem camins pel bosc P3-A (16-11-17).

Enderroquem la muralla, construïm cabanes i fem camins pel bosc P3-B (9 al 13-11-17).

Enderroquem la muralla, construïm cabanes i fem camins pel bosc P4-A (16-11-17).

Enderroquem la muralla, construïm cabanes i fem camins pel bosc P4-B (10 al 15-11-17).

Enderroquem la muralla, construïm cabanes i fem camins pel bosc P5-B (15-11-17).

Psico a P3: Anem d'aniversari al castell del rei (14-11-17).

Jocs amb cèrcols (per parelles, en grup i tots junts) a P4 (17-11-17).

fletxa negra 8-11-17: No us perdeu aquest 2 àlbums de fotos de Psicomotricitat: (1) Psico a P3: Anem d'aniversari al castell del rei (7-11-17) i (2) Psico a P5 (8-11-17).

fletxa negra 20-10-17: Nou recull amb 6 nous àlbums de fotos de Psicomotricitat a P4 i P5: Psico a P4 (29-9-17), Psico a P5 (27-9-17), Psico a P4 (6-10-17), Psico a P5 (4-10-17), Psico a P4 (20-10-17) i Psico a P4 (10-10-17).

psico a p4

Psico a P4 (10-10-17)

fletxa negra 26-9-17: Psico a P4 (22-9-17).

fletxa negra 20-9-17: Psico a P4 (19-9-17) i Psico a P5 (20-9-17).

fletxa negra 19-9-17: Psico a P5 (12-9-17).

fletxa negra 5-9-17: Les "Jornades Atlètiques Badia-Barberà de sisè" es realitzaran el 2-3-17 i les "Jornades d'Activitats Físiques Cooperatives Badia-Barberà de quart" es realitzaran el 9-3-18.

Nova piràmide de l'alimentació saludable:

piramide

linia taronja

curs 16 17

fletxa negra 6-6-17: Psico a P4 (23-5-17).

fletxa negra 26-5-17: Trobada de bàdminton (22-5-17): Avui 22 de maig l’alumnat de cinquè hem anat al pavelló de Can Serra per a fer una activitat de  bàdminton amb els companys/es d’aquesta escola. Ha estat un matí molt entretingut. A alguns nens/es ja els coneixíem perquè fem activitats amb ells fora de l’escola, a d’altres els hem conegut per primer cop.
Ens ha agradat molt compartir aquesta activitat. Des del segon trimestre, a l’hora del pati, fem un campionat amb els nostres companys/es de sisè i de primer de l’ESO i cada vegada juguem millor.

fletxa negra 16-5-17: Nou recull de fotos de Psicomotricitat de P4 i P5: (1) Psico a P4 (9-5-17), (2) Psico a P5 (5-4-17) i (3) Psico a P4 (17-3-17).

psico matal

fletxa negra 17-3-17: Psico a P3 (13-3-17). Algunes de les tortugues hem construït un castell. Mireu que maco ens ha quedat!

Psico a P4 (17-3-17).

E.F. a C.I. (13-3-17). Els nens i nenes de cicle inicial hem après un joc nou: el pitxi. És una mica més complicat que els que hem fet fins ara, però ens ho hem passat molt bé i hem corregut molt.

fletxa negra 15-3-17: Psico a P5 (8-3-17).

Jornades Atlètiques

El passat 2 de març tots els nens i nenes de sisè de les escoles de Barberà i Badia del Vallès, vam fer les jornades atlètiques a les pistes de Can Llobet. Aquest any ens hem barrejat tots els alumnes de les escoles formant diferents equips.
Hi havia diferent proves, com per exemple: relleus, salt d’alçada, llançament de disc... A nosaltres ens va agradar molt, perquè vam conèixer nens i nenes d’altres escoles i perquè vam fer jocs en equip. Tenim moltes ganes de tornar-ho a repetir.
HA SIGUT GENIAL!!!

Redactors de 6è: Esther Sánchez, Mario Cano, Iker Morales, Laila Benatia

fletxa negra 1-3-17: Nou volum de fotos de Psicomotricitat a P4 i P5: (1) Psico a P5 (1-3-17), (2) Psico a P4 (28-2-17), (3) Psico a P4 (24-2-17) i (4) Psico a P5 (8-2-17).

psico p5

Psico a P5 (1-3-17)

fletxa negra 3-2-17: E.F. a 1r (27-1-17 i 3-2-17).

E.F. Reptes cooperatius. C.I. (30-1-17 i 3-3-17). Els nens i nenes de cicle inicial hem intentat superar diferents reptes en petits grups. En alguns ho hem aconseguit, en d'altres encara no. Però ho seguirem intentant!

Activitat Intergeneracional a 4t A (12 al 19-1-17). Les nenes i els nens de 4tA hem gaudit del joc i la companyia dels avis en aquesta activitat intergeneracional que es va realitzar en dues sessions, els dies 12 i 19 de gener.

act int

Activitat Intergeneracional a 4t A (12 al 19-1-17)

fletxa negra 27-1-17: Psico a P3B (26-1-17). Avui alguns dels cargols hem fet psicomotricitat i hem muntat a cavall, hem baixat per un tobogan, ens hem banyat a una piscina, hem trobat fantasmes, i moltes coses més. Ha sigut molt divertit!

fletxa negra 24-1-17: E.F. a 3r (24-1-17).

fletxa negra 10-1-17: Psico a P3 A (12-12-16) i E.F. a 3r B (10-1-17).

fletxa negra 13-12-16: E.F. a 3r (13-12-16).

fletxa negra 29-11-16: Algunes tortugues i alguns cargols hem construit una casa. Fins i tot li hem posat cortines i un arbre de nadal! Mireu que maca ens ha quedat. Psico a P3 (21 i 24-11-16).

fletxa negra 22-11-16: E.F. a 3r (22-11-16).

fletxa negra 18-11-16: Psico a P4 (18-11-16).

fletxa negra 16-11-16: (1) Psico a P5 (16-11-16) i (2) Psico a P4 (15-11-16).

fletxa negra 9-11-16: E.F. a 3r (8-11-16).

ef 3r

E.F. a 3r (8-11-16)

fletxa negra 4-11-16: Els nens i nenes de primer hem fet un joc amb els ulls tapats. Estavem una mica nerviosos però hem confiat amb la nostra parella i ens hem cuidat i ajudat entre nosaltres. E.F. a 1r (28-10 i 4-11-16).

fletxa negra 25-10-16: PSICOMOTRICITAT A P3 (3-10-16) i E.F. a 3r (25-10-16).

Els nens i nenes de cicle inicial hem fet diversos jocs amb el paracaigudes. Aquí en podeu veure alguns i com ens ho hem passat. E.F. a C.I. (14 a 21-10-16).

paracaigudes

E.F. a C.I. (14 a 21-10-16)

fletxa negra 18-10-16: Els nens i les nenes de cicle inicial hem jugat a l'escultor i mireu quines figures tan maques i originals hem creat! --> E.F. a C.I. Escultors

No us perdeu els dos àlbums de Psicomotricitat: (1) Psico a P4 (29-9-16) i (2) Psico a P5 (6-10-16).

fletxa negra 4-10-16: No us perdeu les fotos d'avui a Educació Física: E.F. a 3r. Construïm una ciutat (4-10-16).

ef 3r

E.F. a 3r. Construïm una ciutat (4-10-16)

fletxa negra 28-9-16: No us podeu perdre les seguents fotos: Psico a P4 (27-9-16) i E.F. a 3r (27-9-16).

fletxa negra 21-9-16: No us perdeu les fotos de Psicomotricitat a P4 i P5: Psico a P5 (21-9-16) i Psico a P4 (13-9-16).

fletxa negra 20-9-16: No us perdeu les fotos d'E.F. a 3r (16-9-16).

fletxa negra 13-9-16: Recordeu que per a les sessions d'Educació Física es necessari portar roba esportiva i un necesser amb sabó per rentar mans, tovallola... i es pot portar també got pels més petits [1r, 2n i 3r] (ja que no arriben a l'aixeta), samarreta de recanvi i desodorat/colònia que no sigui en envàs de vidre.

Ja teniu disponibles les fotos de la primera sessió d'E.F. de 3r (A i B) E.F. a 3r (13-9-16).

3r ef

E.F. a 3r (13-9-16)

linia taronja

curs 15 16

fletxa negra 11-5-16: Avui els cargols hem costruït cases i ens ho hem passat d'allò més bé! Psico a P3 (9-5-16).

fletxa negra 27-4-16: E.F. a 3r. Saltem el mur cooperant (27-4-16).

fletxa negra 15-4-16: Trepem per les escales!!! Psico a P5 (15-4-16):

psico escales

Trepem per les escales!!!

fletxa negra 8-4-16: El dimarts passat vam fer la Trobada Intergeneracional a l'escola. Vam poder compartir jocs amb els avis i àvies. Ens ho vam passar molt bé i vam aprendre molt. Hem afegit a les fotos d'aquesta sessió a les del gener: Trobada Intergeneracional d'E.F. a 4t A (2016).

fletxa negra 1-4-16: E.F. a 3r (8-3-16) i Psico a P3 (14-3-16).

fletxa negra 8-3-16: No us perdeu les fotos de les (1) Jornades d'Activitats i Jocs Cooperatius Barberà-Badia de 4t (19-2-16) i de les (2) Jornades Atlètiques Barberà-Badia de 6è (2016).

Les tortugues i els cargols hem anat a banyar-nos a la platja i a la piscina. Ens ho hem passat d'allò més bé! Psico a P3 (7-3-16).

Activitats aquàtiques a cinquè:

El dia 12 de febrer els alumnes de cinquè vam passar un matí d’allò més esportiu i divertit a la Piscina Municipal de Badia del Vallès.

Els objectius de l’actvitat eren:
- Conèixer i valorar la diversitat d’activitats físiques i esportives aquàtiques.
- Adaptar-se i expressar-se corporalment en el medi aquàtic.
- Vivenciar diferents activitats en el medi aquàtic vinculades a la natació, el waterpolo i la natació sincronitzada.
- Respectar les normes d’ordre i higiene.
- Adquirir nocions bàsiques dels diferents estil de la natació.

Tothom va quedar molt content. Esperem poder repetir-ho.

fletxa negra 2-3-16: 3 noves carpetes de fotos i videos de Psicomotricitat: (1) Psico a P4 amb tot el grup (16-2-16), (2) Psico a P5 (24-2-16) i (3) Psico a P3 (Cargols) (29-2-16).

fletxa negra 9-2-16: No us perdeu (1) E.F. a 3r (2-2-16) i (2) E.F. a 3r. Construïm un fort (9-2-16).

fletxa negra 2-2-16: Ja podeu consultar: Trobada Intergeneracional d'E.F. a 4t A (2016) i E.F. a 1r. Creuem el riu. (29-1-16)

fletxa negra 22-1-16: Nou recull de fotos d'E.F. a 2n. Bote bote i Pistoler (21-1-16), d'E.F. a 3r. Vampirs, zombis i nens i nenes (22-1-16) i d'E.F. a 1r. Cues i Escultor (21 i 22-1-16).

vampirs 16

Vampirs, zombis i nens i nenes

fletxa negra 15-1-16: Els alumnes de tercer han ballat per parelles Coldplay - A Sky Full Of Stars i aquest n'es el resultat E.F. a 3r. Ballem creativament per parelles (15-1-16)

fletxa negra 12-1-16: E.F. a 3r (12-1-16)

fletxa negra 8-1-16: Ja tenim aquí les primeres fotografies de l'any E.F. a 3r (8-1-16)

fletxa negra 18-12-15: La sessió d'avui d'E.F. a 3r (18-12-15)

fletxa negra 16-12-15: Mireu les fotos d'E.F. a 3r (15-12-15) i de Psico a P4. Circuit bailongo (11-12-15)

fletxa negra 11-12-15: No us perdeu E.F. a 1r. Paracaigudes (12-15)

fletxa negra 9-12-15: 3 nous àlbums de fotos, 2 de psicomotricitat i 1 d'educació física: Psico a P4 (2-12-15), Psico a P5 (2-12-15) i Paracaigudes a 2n (3-12-15).

fletxa negra 27-11-15: No us podeu perdre Psico a P3 B. Fem el nostre primer circuit (3-11-15).

fletxa negra 20-11-15: No us perdeu (1) E.F. a 3r. Balla, balla!!! (20-11-15) (video inclòs) i (2) Psico a P4. Juguem amb el geni de la llàntia (17-11-15).

(1) Els nens i nenes de 3r ballaven per parelles de 2 amb la música que sonava. S'ho han passat molt bé!

(2) El mestre es va disfressar de geni de la llàntia, amb un turbant al cap i una toga, i vam anar a buscar la seva arrecada blava per l'escola, per tal d'ajudar al geni i poder jugar amb les seves joguines.

fletxa negra 17-11-15: Psico a P3 (16-11-15).

Els nens i nenes de la classe de les tortugues hem fet el nostre primer circuit.

fletxa negra 13-11-15: Fotos de (1) Psico a P3B (9-11-15), (2) Psico a P4 (11-11-15), (3) Psico a P4 (10-11-15) i (4) Psico a P3 (2-11-15).

(1) Els nens i nenes de la classe dels cargols hem après davant i darrera amb cordes, hem jugat amb elles i hem fet construccions.

fletxa negra 10-11-15: No us perdeu les fotos de Psico a P3 A (3-11-15).

Els nens i nenes de la classe de les tortugues hem après davant i darrera amb cordes, hem jugat amb elles i hem fet construccions.

fletxa negra 30-10-15: Fotografies (1) d'E.F. a 1r (26-10-15 i 30-10-15) i (2) E.F. a 2n (29-10-15).

(1) Hem fet un circuit.

(2) Hem jugat a passar el pont i hem fet figures molt originals com a escultors.

fletxa negra 28-10-15: Ja podeu consultar (1) E.F. a 3r. Gimnàs (27-10-15), (2) Psico a P4. Avui ha nevat (27-10-15) i (3) Psico a P4 i P5 (28-10-15).

(2) Estavem a la muntanya, ens hem abrigat molt... i s'ha posat a nevar i hem gaudit molt de la neu.

fletxa negra 23-10-15: No us perdeu les fotografies (1) Psicomotricitat a P4. Anem en cotxe a comprar al mercat (6-10-15), les de (2) Psicomotricitat a P4. Explorem el gimnàs (14-10-15), les de (3) Psicomotricitat a P4. Anem a una festa d'aniversari (20-10-15) i les de (4) E.F. a 3r. Gaseles i lleons + Indis i vaquers (20-10-15).

(1) Al mercat ens ho hem passat molt bé comprant coses a les parades, aparcant el cotxe al pàrquing, passejant pel mercat, etc.

(3) Abans d'anar a la festa d'aniversari, hem portat un pastís al nostre amic. Després hem anat a casa seva a gaudir de la festa d'aniversari.

fletxa negra 09-10-15: No us perdeu les fotografies de Psicomotricitat a P3A. Visitem el gimnàs (5-10-15) i de Psicomotricitat a P5. Explorem el gimnàs (9-10-15).

fletxa negra 02-9-15: Ja teniu disponibles les fotografies de Educació Física 1r (28-9-15 i 1-10-15) i Educació Física 2n (28-9-15) 2n.

fletxa negra 30-9-15: Ja teniu disponibles les fotografies de 2n.

Hem anat "d'excursio" a la piscina, però abans, hem buscat l'autobús del senyor Manolo (un home molt divertit que porta barret groc i americana marró) per tal de poder arribar a l'autocar i marxar fins a la piscina, on ens ho hem passat molt bé a Psicomotricitat a P4. Anem a la piscina amb el sr. Manolo, que condueix l'autocar (29-9-15).

fletxa negra 25-9-15: Avui hem fet fotos del "caminet" que em fet per la selva convertits en diferents animals (mico, cangur, peix, koala, ós, gos...), de la sessió de P5B -Les motos- (25-9-15).

fletxa negra 23-9-15: Hem anat al gimnàs i hem fet un circuit i diferents jocs motrius a 3r. 1a setmana (15 i 18-9-15).

fletxa negra 22-9-15: Hem fet durant dues sessions fotos de "l'excursió" que hem fet a la muntanya, on hem acabat escalant el cim, amb el grup de P4. 2a setmana (22 i 23-9-15)

fletxa negra 16-9-15: Ja podeu veure les fotografies de la primera setmana on hem visitat un castell i ens o hem passat molt bé a Psicomotricitat a P4. 1a setmana (15 i 16-9-15)

linia taronja

curs 14 15

Trobada de Bàdminton de 5è amb l'escola Can Serra:

El passat 19 de març els nens i nenes de 5è van fer una trobada amb l'alumnat de 5è de Can Serra per realitzar una trobada de Bàdminton.
Vam organitzar dues zones. La primera consistia en fer jocs per desenvolupar la tècnica pròpia del Bàdminton. La segona consistia en fer mini-partits.
L'experiència va ser molt positiva i ens ho vam passar molt bé tot relacionant-nos amb nens i nenes d'una escola veïna.

 

JORNADES ATLÈTIQUES DE SISÈ BADIA-BARBERÀ:

Tots els nens i nenes de sisè de les escoles de Barberà del Vallès i de Badia del Vallès vam anar al poliesportiu de Can Llobet a realitzar junts unes jornades d'iniciació a l'atletisme. Vam realitzar diferents tipus de proves: relleus, 60m, 110, llançament de frisbee, salt d'alçada, salt d'altura... Ens ho vam passar molt bé i vam conèixer molts alumnes d'altres escoles.

 

JORNADA DE  JOCS COOPERATIUS DE QUART BADIA-BARBERÀ:
Tots els nens i nenes de quart de les escoles de Barberà del Vallès i de Badia del Vallès vam anar al poliesportiu de Can Llobet a jugar plegats a diferents jocs no competitius. Cada equip, format per nens i nenes de diferents escoles, tenia una samarreta de color diferent i ho vam passar molt bé. El millor de tot és que van fer amics i amigues d'altres escoles!

 

Trobada Intergeneracional:

Aquest curs hem anat a  Can Gorgs a compartit la classe d’E.F. amb els avis i després ells han vingut a la nostra escola. Pensàvem que fer Educació física amb la gent gran  seria una mica avorrit però va ser molt tendre, emocionant i divertit. Ens ha agradat molt i els avis i àvies estaven molt contents!

 

La jornada de portes obertes ha estat un èxit. Els pares i mares del primer grup, van poder veure un circuit per la selva que estaven fent els nens i nenes de P5. Aquests, trepaven com els micos pels arbres (espatlleres), saltaven com els cangurs pels trampolins, nedaven com els peixets pels rius (matalassos blaus), s'arrosegaven com les serps pels tunels, etc.

 

Fotografies d'Educació Física i Psicomotricitat del 1r i 2n trimestre del curs 2014-2015:

 

Carta de la jornada en valors (i cartell):

Benvolguts/des,

Us informem que el dia 16 de desembre organitzem una xerrada de valors dirigida principalment als pares i mares per parlar del seu paper en l'esport extraescolar.

La xerrada "Els pares fora de joc. Quin rol tenen els pares i les mares en l'esport extraescolar?" tindrà lloc al Poliesportiu de Ripollet, a les oficines del PAME a les 19:00 h i anirà a càrrec del Psicòleg de l'esport Pere Alastrué, que té una gran experiència en aquest tema i que ha col·laborat en diverses actuacions de promoció dels valors educatius de l'esport promogudes per la Diputació de Barcelona

Esperem que aquesta xerrada sigui del vostre interès i en pugueu fer difusió.

L'entrada és lliure, però podeu fer la reserva trucant al Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud, tel 93 592 01 20

La xerrada té una durada prevista d'una hora més el torn obert de preguntes.

Us hi esperem!

linia taronja

Butlletins d'E.F.

linia taronja

Des del Departament d'Educació Física s'elabora cada curs escolar un butlletí d'E.F. amb temes d'interès en relació amb aquesta àrea. Feu clic a sota per consultar-los:

fletxa negra Butlletí 6 // fletxa negra Butlletí 5 // fletxa negra Butlletí 4 // fletxa negra Butlletí 3 // fletxa negra Butlletí 2 // fletxa negra Butlletí 1

Fruita a les escoles!

linia taronja

A casa i a l'escola fem equip amb la fruita!

Per millorar la salut cal menjar fruita i verdura en cada àpat, tant a casa com a l'escola.

I a més cal tenir un estil de vida actiu: caminar, pujar escales, jugar, fer esport...

Cal potenciar accions que afavoreixin la salut dels infants.

Molts estudis demostren els beneficis de consumir cinc racions al dia de fruites i verdures

És a dir tres peces de fruita i dues racions de verdura.

Què és una ració de fruita?

Què és una ració de verdura?

fruita escoles

inici

linia negra iac

qui som

 1. Espais
 2. Equip directiu
 3. Trets d'identitat de l'escola
 4. Equip pedagògic

linia negra iac

informacions

linia negra iac

cicles

 1. Educació Infantil (P3, P4 i P5)
 2. Cicle Inicial (1er i 2n)
 3. Cicle Mitjà (3r i 4t)
 4. Cicle Superior (5è i 6è)
 5. Sortides

linia negra iac

arees i projectes

 1. Educació Física i Psicomotricitat
 2. Anglès
 3. Racons
 4. Pla de Treball
 5. Tallers de Plàstica
 6. Tallers de Ciència
 7. Treball per Projectes
 8. Teatre
 9. Música i Expressió

linia negra iac

festes

 1. Castanyada
 2. Nadal
 3. Carnestoltes
 4. Sant Jordi
 5. Setmana Cultural
 6. Fi de Curs

linia negra iac

ampa

 1. Qui som  a l'AMPA?
 2. Què fem a l'AMPA?
 3. Notícies de l'AMPA
 4. Quota de l'AMPA
 5. Activitats de l'AMPA
 6. Menjador

linia negra iac

enllacos

linia negra iac

altres cursos

linia vermella

generalitat

Escola Elisa Badia. Ronda de l'Est s/n. Barberà del Vallès. C.P.: 08210.

Telèfon:. 93 718 06 58 / 682 589 517
escolaelisabadia@xtec.cat