Experiments | Galeria de Fotos | Glossari | Jocs | Pedagogia | Problemes | Sortir |

Les dissolucions
Si mesclem aigua amb sal o aigua amb alcohol, obtenim un líquid clar en el qual no podem distingir a ull nu o amb l'ajuda d'un microscopi tots els components que hi són presents. Diem aleshores que la sal i l'alcohol són solubles en aigua i la mescla preparada l'anomenem dissolució. Les substàncies que formen una dissolució s'anomenen solut i dissolvent. El dissolvent és el component que té el mateix estat físic de la dissolució (sòlid, líquid o gasós), o el que hi és en major proporció si tots dos estan en el mateix estat. El solut és el que està en menor proporció. El els exemples anteriors l'aigua seria el dissolvent i la sal o l'alcohol,  el solut.
Una de les característiques de les dissolucions és que són homogènies, és a dir, que qualsevol porció de la dissolució té la mateixa composició, i per tant, les mateixes propietats. Fixem-nos bé en la diferència amb una reacció química: en formar una dissolució no es trenquen enllaços per formar-ne de nous.
Importància de les dissolucions aquoses
Les dissolucions aquoses són molt importants per al manteniment de la vida. Així, les aigües continentals i subterrànies són dissolucions que transporten substàncies dissoltes. Les arrels de les plantes absorbeixen els nutrients directament del sòl, prèviament dissolts en aigua (un dels motius per a regar les plantes). Els aliments que prenem durant la digestió s'han de dissoldre abans de poder passar a la sang i d'aquí a les cèl·lules.
Les dissolucions són útils per a les activitats industrial i agrícola. Ens permeten eliminar  substàncies no desitjades de superfícies a partir de dissolvents adequats. La neteja en sec utilitza el dissolvent tricloroetà per eliminar taques dels teixits.
Molts medicaments s'introdueixen en el cos a partir de la injecció d'una dissolució que el conté. Les dissolucions permeten transportar substàncies a llocs difícils d'arribar. Així, per exemple, el sèrum fisiològic, una dissolució aquosa de clorur de sodi (i d'altres substàncies), es fa servir per disoldre-hi medicaments o aliments i introduir-los per via intravenosa.
Per extreure sal d'una mina s'hi introdueix aigua de manera que es dissolgui la sal que hi ha; després es bombeja la dissolució d'aigua amb sal i es treu a l'exterior per recuperar-ne la sal.
Les dissolucions també són útils per dispersar de forma homogènia una substància sobre una gran superfície. Els insecticides es dissolen per poder ser dispersats més fàcilment sobre els conreus. Quan un pagès sulfata els seus conreus utilitza un sulfatador que dispersa una solució aquosa de sulfat de coure. Aquesta substància preserva les plantes dels efectes dels  fongs i d'altres paràsits (nosaltres la veiem en forma de un polsim blau sobre els tomàquets, per exemple).
La concentració de les dissolucions
Per descriure una dissolució cal conèixer els components que la formen i la proporció en que es troben. La concentració d'una dissolució expressa la quantitat de solut que es troba dissolt en una determinada quantitat de dissolució.
Una dissolució diluïda conté una quantitat de solut molt petita comparada amb la quantitat de dissolvent. Una dissolució concentrada conté una quantitat molt gran de solut respecte de la quantitat de dissolvent. A la dreta podem veure dos exemples de dissolucions, una de diluïda i una de concentrada de les mateixes substàncies: sulfat de coure (II) en aigua. Fixem-nos que la dissolució diluïda presenta un color blau més clar que la concentrada
Dissolució
diluïda

Dissolució 
concentrada

Les unitats que s'utilitzen més freqüentment per expressar la concentració d'una dissolució són: Percentatge en massa, percentatge en volum, grams per litre i mols per litre o molaritat.
El percentatge en massa (% en massa): Expressa els grams de solut per cent grams de dissolució (no de dissolvent!).

El percentatge en volum (% en volum): Expressa el volum de solut (litres, m3 cc, ml, etc...) que es troba dissolt en 100 volums de dissolució. Aquesta unitat s'utilitza per dissolucions on el solut és líquid o gas.

Els grams per litre (g/l): expressen els grams de solut que es troben dissolts en un litre de dissolució. S'acostuma a utilitzar quan el solut és sòlid i el dissolvent és líquid.

Molaritat (M): expressa el nombre de mols de solut que es troben dissolts en un litre de dissolució. És la més habitual en els laboratoris de química. El dissolvent acostuma a ser líquid.


 
Darrera actualització: