2. Activitats didàctiques

2.1. Propostes didàctiques
Ramon Codorniu, Neus Cortiella i Lourdes Rodríguez (ZER Ports-Algars).
Joc i escola: L'auca de jocs de Joan Amades. Una experiència didàctica a l'escola.
Jugant en lo tio Joan.

[En línia:] <http://www.festcat09.cat/documents/1847304842.pdf>.

Anna M. Ribas i Margarit.
Una rondalla com un gran curs.

Basada en la proposta didàctica "Una rondalla com un gran joc", Ed. Graó.
Proposta didàctica per a 7è d'EGB (actual 1r ESO). Avui seria més adequada per a un cicle mitjà o superior de primària.

[En línia:] <http://www.xtec.cat/~aribas4/experiencies/Rondalla.htm>.

2.2. Lectures guiades

2.2.1. Llig la versió del romanço “Capitel·lo” recollida per Joan Amades (i les notes) i digues si les afirmacions següents són certes o falses. Si són falses, corrig-les.

a) El text és una mostra de literatura popular.

b) El marit de la noble dama fa set anys que és a la presó.

c) La primera vegada que es veuen, la dama fa una proposició deshonesta al Capitel·lo.

d) El marit de la dama està d’acord que la dama passe una nit amb el Capitel·lo.

e) L'endemà la dona s'aixeca a les cinc del matí.

f) Capitel·lo complix la seua promesa.

g) Quantes punyalades li dóna?

h) Un dia venint de missa Capitel·lo mor apunyalat per la noble dama.

i) La sirga és una corda gruixuda amb la qual arrossegaven els llaguts riu amunt.

j) Avui en dia els llaguts són estirats per cavalls.

FONT: Amades, Joan. El folklore de Catalunya, 2. Cançoner. Selecta, Barcelona, 1982, núm.
3.167, p. 685-686. [En línia:] <http://www.alcanar.com/entitats/cel/textlitpop.htm#capitello>.

2.2.2. Compara la versió de "Capitel·lo" recollida per Joan Amades a Tortosa amb la versió recollida per Salvador Palomar i Salvador Rebés a Rasquera i apunta'n almenys cinc diferències.

a) On passa l'acció?

b) Quin tractament donen la dama?

c) Quin nom donen al malvat?

d) Quin parents té el malvat fent la guerra?

e) Quan es retroben la dama i el malvat?

FONT: Palomar, Salvador; Rebés, Salvador (ed.). Rasquera, cançons de la tradició oral. 2a ed. Carrutxa, Reus, 1990, p. 70-71