3. Bibliografia recomanada

3.1. Pàgines web

Associació Cultural Joan Amades
Pàgina que recull una extensa biografia i bibliografia de Joan Amades, galeries d'imatges.

[En línia:] <http://www.joanamades.cat/amades.php?lan=cat>.

Joan Amades i Gelats (Festes.org)
Repertori de llibres de Joan Amades. Inclou les portades. [En línia:]<http://www.festes.org/autor.php?id_autor=1>.

3.2. Exposicions virtuals

Joan Amades, la memòria d'un poble

Exposició creada en motiu de la celebració de l'Any Amades. [En línia:]<http://www.joanamades.cat/catala/J_Amades.pdf>.

3.3. Llibres i articles

Calvo, Lluís (1990). Joan Amades i Gelats. Barcelona: Nou Art Thor.

Nogués, Pepa. “Bot i Joan Amades”, Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 33 (1r semestre 2001), p. 10-12 (782-784).

Presenta una breu biografia i reproduïx alguns fragments (p. 705-728) i il·lustracions (p. 706, 710 i 711) del Costumari català (1982), vol. 1.

Queralt Tomàs, M. Carme (2009). "La dolçaina: estudis i reculls dels cronistes, etnòlegs, folkloristes i músics catalans del tombant dels segles XIX i XX", Recerca, 13, p. 149-176.

Comenta amb detall les set pàgines de l'apartat titulat "Dia 1 de maig. Excursió a Aldover"
de la "Missió de recerca de música instrumental i cançons realitzades per Joan Tomàs i
Joan Amades a diversos indrets del 13 de febrer al 29 de maig de 1927", dins Massot i
Muntaner, Josep (dir.). Materials de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials.
Memòries de missions de recerca. Volum VIII. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1998, p. 112-119, en què Amades descriu la llarga sessió de treball que van fer
aquell dia amb el gaiter Jaume Blanch Gelabert, lo Xato.

Vilar Herms, Ramon (2003). "Joan Amades i la Terra Alta", Actes de la 5a Jornada d'estudis locals "Joan Amades". Bot: Ajuntament de Bot, p. 47-89.
Veg. capítol 4.

3.4. Apunts de blocs
Joan Amades i la lexicografia, Gazophylacium (12/01/2010).

Ressenya els treballs de Joan Amades d'interès lexicogràfic. [En línia:]
<http://lexicografia.blogspot.com/2010/01/joan-amades-i-la-lexicografia.html>.