PROGRAMES DE COLORS
Curs 2008-2009
Escoles bressol
 
Escola inclusiva
 
Salut
Benestar docent
 
TIC
 
Currículum
Innovació

401001
0-3
La psicomotricitat a l'escola bressol
401002
0-3
Imaginació i motivació: eines d'aprenentatge a l'educació infantil (segon nivell)
401003
0-3
Llengua oral a l'escola bressol: els contes
401004
I - P
Iniciació al projecte Filosofia 3/18. Sant Quirze
401005
I - P
Iniciació al projecte Filosofia 3/18. Sabadell
401006
I - P
Educació especial. Aprofundiment. Identificació, interpretació i tractament dels previs d'aprenentatge.
401008
I-P-S
De l’aula d’acollida al centre acollidor
401009
S
Formació per a tutors d’aula ordinaria de secundària
401010
P
El treball per projectes a Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària
401011
P
L’elaboració de projectes interdisciplinaris al cicle inicial segons els nous currículums
401013
I-P-S
CICLE DE CONFERÈNCIES: DIFICULTATS D’APRENENTAGE DES DEL PUNT DE VISTA EMOCIONAL
401014
S
Formació per a la mediació
401015
I-P-S
Aprenentatge per servei
401016
I-P-S
Educació musical, Instruments tradicionals per a especialistes de música
401017
P
MUSICOTERÀPIA: la música com a eina per a mestres de Primària
401018
I-P
La psicomotricitat a l'escola (3 - 12)
401019
P
Expressió corporal i dansa a l'educació
401020
I-P
Els artistes a les escoles
401021
I-P
Formació en pràctica reflexiva. Matemàtiques (Infantil-Primària). L'ús metodològic dels problemes.
401022
S
Seminaris d'innovació basats en la pràctica reflexiva a l'ESO. El treball experimental i les TIC
401023
P
L’aula de ciències com a espai de treball científic
401024
P-S
FEM UNA ESCOLA SOSTENIBLE. AGENDA 21 ESCOLAR:  jardinería i hort escolar
401025
I-P-S
Organització, gestió i dinamització de la Biblioteca escolar
401029
I-P
Ús didàctic de les eines informàtiques i telemàtiques
401031
I-P-S
Didáctica i creació de Webquests
401032
P-S
El Moodle com a plataforma pel treball amb l'alumnat
401033
I-P-S
Coaching per a docents
401034
I-P-S
La relaxació integral com a eina de prevenció de l'estrès
401035
I-P-S
Espai de teatre
401036
I-P-S
Club de lectura
401037
I-P-S
Educació de la veu. Veu, expressió i harmonia