logoeoi

Escola Oficial d'Idiomes

de Martorell

eoi

Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

Informació general
Absències del professorat
Informació administrativa
Àrea dels alumnes
Carnet d'estudiant
Departament d'anglès
Departament d'alemany
Serveis del centre
Biblioteca
Sala d'informàtica

 

Absències del professorat

En aquests moments, no hi ha cap professor absent.

El Departament d'Ensenyament no cobreix vacants per absències de professorat fins al sisè dia lectiu .

home page