logoeoi

Escola Oficial d'Idiomes

de Martorell

eoi

Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

Informació general
Absències del professorat
Informació administrativa
Àrea dels alumnes
Carnet d'estudiant
Departament d'anglès
Departament d'alemany
Serveis del centre
Biblioteca
Sala d'informàtica

 

Currículums i certificats

Currículums

Els estudis a les Escoles Oficials d'Idiomes s'estructuren en tres nivells:

- nivell bàsic: 1r i 2n curs
- nivell intermedi: 3r curs
- nivell avançat: 4t i 5è curs

Per obtenir informació sobre els currículums que regulen aquests nivells, cliqueu aquí.

 

Certificats

Les escoles oficials d'idomes gestionen i administren les proves per obtenir dos certificats oficials:
- el certificat de nivell intermedi, que es correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència (MECR) i
- el certificat de nivell avançat, que es correspon amb el nivell B2 del MECR.

Per obtenir informació sobre els certificats oficials, cliqueu aquí.