logoeoi

Escola Oficial d'Idiomes

de Martorell

eoi

Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

Informació general
Absències del professorat
Informació administrativa
Àrea dels alumnes
Carnet d'estudiant
Departament d'anglès
Departament d'alemany
Serveis del centre
Biblioteca
Sala d'informàtica

 

Preinscripció i matrícula curs 2013-2014

1. Requisits per a la preinscripció
2. Destinataris (qui ha de fer la preinscripció)
3. Termini per fer la preinscripció
4. Instruccions per fer la preinscripció
5. Test de nivell
6. Taula d'exempcions del test de nivell
7. Adjudicació de places
8. Matrícula
9. Documentació per a la matrícula
10. Forma de pagament
11. Imprès de matrícula
12. Taxes del Departament d'Educació


 

Quins passos cal seguir per matricular-se a l'EOI de Martorell?

1. REQUISITS PER A LA PREINSCRIPCIÓ
- Tenir 16 anys (complerts el 31 de desembre de 2013) .
- A partir dels 14 anys (complerts el 31 de desembre de 2013) també es pot estudiar un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera a l'ESO.

2. DESTINATARIS
- Persones que volen accedir per primera vegada a una EOI en la modalitat presencial.
- Alumnes d'EOI que volen estudiar una llengua diferent de la que cursen o han cursat.
- Alumnat del curs 2012-2013 que vol canviar d'EOI en període no lectiu i NO s'ha matriculat com antic alumne el mes de juliol .
- Alumnat oficial de la llengua objecte de preinscripció en cursos anteriors al 2012-2013.


3. TERMINI PER FER LA PREINSCRIPCIÓ
Per Internet: Des del dia 2 de setembre de 2013 fins el dia 5 de setembre de 2013.

Presencial: 5 de setembre de 2013, a cada EOI (consulteu-ne els horaris al calendari que penjarem a Novetats).

4. INSTRUCCIONS PER FER LA PREINSCRIPCIÓ

Llegiu-les atentament abans d'accedir a la preinscripció

- Empleneu tots els camps obligatoris (assenyalats amb *).
- Imprimiu el resguard que proporciona l'aplicació perquè és el comprovant de la preinscripció.
- Assegureu-vos que en el moment de fer la matrícula podreu acreditar amb documents totes les dades aportades a la preinscripció perquè si no és així perdreu el dret a formalitzar-la.

- La primera vegada que accediu a l'aplicació per fer la preinscripció, seleccioneu el botó Dóna'm d'alta
- Si no és la primera vegada que accediu a l'aplicació, perquè ja us heu preinscrit però voleu modificar les dades o consultar el resultat del sorteig per fer el test de nivell o de l'assignació de places, seleccioneu el botó Identificació i entreu amb la mateixa contrasenya que heu fet servir en donar-vos d'alta.

La preinscripció es pot fer per a dos idiomes i per a cadascun d'aquests dos idiomes es poden escollir dues opcions de centre i horari.

- Preinscripció a primer curs. Cliqueu primer curs.

- Preinscripció a segon, tercer, quart o cinquè curs. Teniu dues opcions:
1) Preinscripció directa al curs corresponent, sense fer el test de nivell.
Aquesta opció és per a les persones que us trobeu en alguna de les circumstàncies següents:
- heu aprovat el curs anterior en una EOI (també de That's English);
- teniu el certificat de nivell bàsic, el certificat de nivell intermedi o el certificat de cicle elemental d'EOI;
- teniu alguna de les acreditacions, de l'any en curs o dels dos anteriors, de les taules d'exempcions que trobareu al final d'aquesta pàgina;
- heu aprovat el batxillerat l'any en curs o l'anterior (podeu accedir al 3r curs de la llengua estrangera cursada).

En el moment de formalitzar la matrícula heu de presentar la documentació acreditativa d'aquestes circumstàncies.

2) Preinscripció al test de nivell.
Aquesta opció és per a les persones que ja teniu coneixements de l'idioma al qual us voleu preinscriure però no us trobeu en cap de les circumstàncies anteriors o no disposeu de la documentació que les pot acreditar.
- Si no feu la inscripció al test de nivell ara, després ja no el podreu fer.

5. TEST DE NIVELL

El sorteig per fer el test de nivell serà el dia 6 de setembre de 2013 a les 10:00h, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. Els resultats es difondran a partir de les 18:00h . Consulteu la nostra pàgina web per saber el dia i l'hora en el que esteu convocats (9 i 10 de setembre).

Els candidats han de portar el resguard de preinscripció i el DNI obligatòriament per poder realitzar el test de nivell. Sense identificació NO es podrà fer el test. Degut al gran nombre de persones que realitzen el test no podrem fer canvis d'horaris en la convocatòria. Els candidats que ho necessitin se'ls expedirà un justificant d'assistència.


 

6. TAULA D'EXEMPCIONS DEL TEST DE NIVELL

Per veure la taula d'exempcions del test de nivell, cliqueu aquí.

7. ADJUDICACIÓ DE PLACES

El dia 13 de setembre de 2013 a les 10:00h es farà el sorteig per l'assignació de places ala serveis centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difondrà a partir de les 18 h.

Aquest sorteig determina les persones que han obtingut plaça (no es garanteix en quin horari), les persones que romanen a la llista d'espera i l'ordre per fer la matrícula.

 

8. MATRÍCULA:  

Nous alumnes: Si has estat afavorit en el sorteig, t'haurās de matricular el dia i hora establert en el calendari de preinscripció i matriculació.

a) La matrícula és presencial. No s'admeten matrícules per correu o per via telemàtica.
b) En cas de no poder fer la matrícula personalment, la podrà fer qualsevol altra persona autoritzada, sempre i quan presenti la documentació necessària i faci el pagament dins els termini establert.
c) Cada matrícula és personal i intransferible. No es podrà canviar una persona per una altra, ni un idioma per un altre.
d) Els alumnes menors de 16 anys només podran optar a una franja horària fora del seu horari lectiu obligatori.
e) La matrícula es formalitzarà a l'escola el dia i hora establerts, en cas contrari es perdrà el torn i caldrà esperar fins al final del procés, en la data prevista per a vacants, en cas que quedin places.
f) Cal presentar tota la documentació necessària.


9. DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA:

Nous alumnes:

  • 1 fotografia mida carnet
  • 1 fotocòpia d'un títol d'estudis : certificat conforme s'ha cursat el primer cicle de l'ESO, certificat d'estudis primaris, graduat escolar o qualsevol altre títol superior.
  • 1 fotocòpia del DNI.
    si s'escau:
  • 1 fotocòpia carnet de família nombrosa.
  • trasllat d'expedient.

10. FORMA DE PAGAMENT

En un Servicaixa de qualsevol oficina de "la Caixa", en un termini de 24 hores a partir del dia de formalització de la matrícula.

NO ES MATRICULARĀ NINGÚ QUE NO PORTI TOTA LA DOCUMENTACIĶ NECESSĀRIA11. IMPRÈS DE MATRÍCULA


Al mes de setembre , en període de matrícula podreu descarregar-vos aquí l'imprès de matrícula.

12. TAXES DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ PER A L'ANY 2013

TAXA PER LA PRESTACIĶ DELS SERVEIS DOCENTS DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

Taxa ordināria

Fam. Nom. Cat. General

Fam. Nom. Cat. Especial

1.

Matrícula i serveis per a alumnes oficials

176,95

50% de descompte

0,00

       

.

       


Els alumnes hauran de pagar 30 € en concepte de material.

Per accedir a l'aplicatiu de la preinscripció feu clic aquí