logoeoi

Escola Oficial d'Idiomes

de Martorell

eoi

Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

Informació general
Absències del professorat
Informació administrativa
Àrea dels alumnes
Carnet d'estudiant
Departament d'anglès
Departament d'alemany
Serveis del centre
Biblioteca
Sala d'informàtica

 

Professorat d'anglès - Horaris de visita

 

Professor/a
Horari de visita
Núria Abad -  
   
   
Àngel Domènech -  
Àngel Domènech -  
   
Marta Saperas -  
Maria Scanlan -  

 

Back

home