Enrera
Mòdul 2
Imatge digital
  Pràctiques comunes
1
2
3
4
5
   
Exercicis comuns
Exercicis
  Pràctiques d'ampliació    
Exercici D72
Exercicis
  Pràctiques específiques D72        
 
 
  Objectius comuns
 

Practicar i adquirir seguretat en els següents aspectes:

 • L'editor d'imatges Gimp. 
 • Formats gràfics: vectorials i bitmaps. Els formats BMP, JPG i GIF. Diferències i utilització.
 • El color, profunditat de color, paleta de colors, edició, retoc i pèrdua de colors.
 • La manipulació de la imatge: canvi de proporcions, còpia, ajustament del contrast, de la brillantor...
 • L'eina de selecció. Composició de diverses imatges, el treball en capes.
 • Efectes i filtres. Transparències.
 • Compressió d'imatges: amb i sense pèrdua de qualitat.
 • Captura de pantalles.
 • El vídeo digital.
 • L'escàner com a eina d'obtenció d'imatges.
   
  Objectius específics D72
  Practicar i adquirir seguretat en els següents aspectes:
 • Creació d'un fons per a una pàgina web
 • Animació de gràfics GIF.


Les pràctiques d'ampliació són també comuns a tots els cursos, però no són obligatòries.
Els alumnes del curs D72 Disseny i creació de pàgines web, tenen dues pràctiques i un exercici propis del seu curs.