Mòdul 1
La calculadora Wiris com a recurs didàctic  
Enrera Pràctica
1
2
3
4
5
6
 
 
   
Exercicis
Exercicis
 
 

La Wiris, una calculadora conceptual
   

Al final de la pràctica anterior, ja heu començat a veure que el treball amb la Wiris comporta sovint una reflexió a l'hora de fer els càlculs per obtenir els resultats com ens interessi.

L'objectiu d'aquesta pràctica és aprofundir en aquest aspecte i mostrar diverses situacions que permeten qualificar la Wiris com una «calculadora conceptual». Veurem que algunes de les icones del menú Símbols ens ajuden en aquesta tasca.

   
Animació
Wiris i el treball conceptual
 
Unes mostres de reflexió conceptual amb la calculadora Wiris
   
   
La manera de donar els resultats
   
 

Ja heu vist a la pràctica anterior una primera decisió conceptual que cal prendre: per defecte, la calculadora Wiris treballa amb valors exactes, és a dir, amb fraccions o amb els radicals com a tals. Si, en aquests casos, volem obtenir l'aproximació decimal del resultat, cal indicar-ho escrivint com a nombre decimal algun dels elements que intervenen en el càlcul.

Si accediu a la pantalla activa següent els diferents problemes que hi teniu plantejats us explicaran:

 • Com es pot canviar la precisió amb què s'obtenen els resultats: en cada problema nou es donen amb cinc xifres significatives, aspecte que es pot canviar amb la comanda precisió, que té com a argument un nombre natural (n), amb un valor màxim de 15. Adoneu-vos del rigorós concepte de precisió que s'ha emprat, no com a nombre de xifres decimals, sinó com a nombre de xifres significatives.
 • Les diverses possibilitats d'obtenció d'arrels.
 • El fet que la Wiris incorpora com a entitats matemàtiques pròpies els nombres irracionals e i p, que haureu d'escriure amb la icona corresponent del menú Símbols o bé, respectivament, amb Ctrl + E i Ctrl + P. També es pot treballar amb les aproximacions decimals, e_ i pi_ que escriureu a mà o bé amb les icones de l'esmentat menú de la barra d'eines.

Finestra activa

Finestra activa

Amb quants decimals?  

El treball amb unitats
   
 

La feina que es proposa en les pantalles següents explica breument la possibilitat que ens ofereix la calculadora Wiris de resoldre problemes que incorporin el treball amb mesures convenientment expressades amb unitats: una mesura és una quantitat representada mitjançant un nombre i una unitat.

   

Engega la WirisAquest tema es tracta amb detall en la pràctica 4 del darrer mòdul d'aquest curs, però ha semblat convenient donar-ne ara un exemple, que podem situar en el marc de l'aspecte conceptual de la Wiris que treballem en aquesta pràctica. En aquesta tasca ens ajudaran les icones del menú Unitats de la barra d'eines.


                                             El menú unitats: litres i hectòmetres cúbics

 • Per expressar una unitat, hem de fer clic a la icona corresponent; no ho podem escriure a mà ni amb cap Ctrl.
 • Per expressar múltiples i submúltiples, tenim un menú desplegable; així, per escriure el metre, usarem la icona i per expressar hectòmetre seleccionarem hecto del menú desplegable que es troba a l'esquerra, i llavors farem clic a .
 • Per la seva utilitat pràctica, s'han incorporat en aquest menú els exponents 2 i 3 a fi i efecte d'expressar les unitats de superfície i volum. Ara bé, aquests exponents sí que es poden escriure com és habitual.
 • Amb les quantitats que resulten de mesures, es poden fer totes les operacions que tinguin un sentit pràctic.
 • Aquestes quantitats també es poden expressar en la notació que habitualment s'anomena complexa, per juxtaposició. Per exemple, 3 h 13 min 23 s.
 • Disposem de la comanda convertir per canviar les unitats amb què expressem el resultat d'una mesura o d'una operació entre quantitats representatives de mesures.

Tot seguit, podeu veure una proposta on es mostra el treball amb unitats i un exemple d'aplicació, una bona mostra de la necessitat de reflexionar que comporta el treball amb la Wiris tot i que ella faci els càlculs.

Podeu llegir en primer lloc l'enunciat i heu de saber que la icona amb el logotip de la Wiris que teniu a l'esquerra d'aquest paràgraf us permet obrir una pantalla en blanc per fer els càlculs del problema i altres proves.

Si voleu comprovar la solució i llegir un altre enunciat, cliqueu a la icona Resol.

   
Finestra activa amb la solució
Un problema amb unitats
                                                 Les primeres idees per treballar amb unitats  

Ampliació

Si voleu conèixer el detall de totes les unitats del sistema internacional i d'altres que apareixen a la barra d'eines, podeu fer clic a la icona d'ampliació.  

Amb aquest exemple, s'ha introduït la possibilitat de treballar de manera natural amb variables, és a dir, de designar amb un nom qualsevol element de treball. Aquest tema es comenta amb tot detall en la pràctica 4 d'aquest mòdul i en molts altres moments del curs.  

   
Preguntes amb resposta
   
 

En aquesta presentació de recursos que poden ajudar a fer pensar les noies i els nois que tenim a les nostres aules, hi ha de jugar un paper destacat el fet que la calculadora Wiris ja té incorporat un bon nombre de comandes que permeten donar resposta a diverses preguntes estàndards i, a més, permet també formular preguntes pròpies i comprovar-ne la resposta.

Si obriu la finestra activa a què dóna accés la imatge de la Wiis que teniu més avall (o bé si cliqueu a la icona de la fletxa que hi ha al marge esquerre d ela pantalla) ben segur que podreu albirar les grans possibilitats didàctiques d'aquest recurs que ens ofereix el símbol ? que es prem des del teclat (aquest símbol no apareix a la barra d'eines.)

Heu de saber que es treballa amb molts elements que anirem presentant i aprofundint al llarg del curs. No us preocupeu per analitzar tots els detalls: aquesta és només la segona pràctica del curs!

 • En particular, constatareu la possibilitat d'incloure un argument en blanc,, com és ara els que apareixen en les diverses icones de la carpeta , o fins i tot un argument amb comentari. Ben segur que trobareu molt interessant aquesta possibilitat per a la preparació d'activitats.
 • Per fer-ho, teniu una icona a la qual podreu accedir clicant a la pestanya . Llavors, veureu que apareix

  • Si voleu un argument amb un comentari dintre del requadre heu d'escriure aquest text a la casella Nom del pop-up que ha aparegut.
  • Si voleu un argument en blanc no escriureu res a aquesta casella.

 • En diversos moments del curs, comentarem novament aquest recurs.
Finestra activa
Finestra activa
                               Preguntes amb resposta i posssibilitat d'elaborar qüestionaris

 

Ampliació

Si us interessa saber la relació de comandes ? de què disposeu, podeu clicar a la icona d'ampliació.

I si us ha sorgit la pregunta de: "Com podríem fer que en un qüestionari, la calculadora Wiris ens comptés el nombre d'encerts?", heu de saber que la resposta la trobareu en la pràctica 2 del mòdul 2.  

 
Amunt