M˛dul 1
La calculadora Wiris com a recurs didÓctic
Enrera
Pràctica
1
2
3
4
5
6
 
 
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Un cop d'ull a la calculadora Wiris
   
  El primer m˛dul del curs tÚ com a objectiu presentar l'entorn de treball de la calculadora Wiris i descriure'n les caracterÝtiques principals, que permeten definir-la com una potent calculadora simb˛lica i grÓfica que alhora possibilita –i sovint exigeix– un interessant treball conceptual.

Aquest objectiu que acabem de descriure es concretarÓ, fonamentalment, en una primera ullada sobre molts temes que s'aniran aprofundint al llarg dels successius m˛duls del curs.

   
  Objectius
   
 
 • ConŔixer i practicar la interfÝcie de treball i copsar les facilitats que dˇna per a una acurada presentaciˇ de les fˇrmules i una realitzaciˇ Ógil dels cÓlculs i dels grÓfics.
 • Aprendre a guardar una sessiˇ de treball amb la Wiris i reflexionar sobre les possibilitats didÓctiques que aix˛ comporta. Conèixer les diferències en aquest aspecte entre la Wiris en línia i la Wiris Desktop.
 • Saber quina Ús la manera d'indicar a la calculadora Wiris com volem que s'expressin els resultats d'un cÓlcul.
 • Entendre els recursos bÓsics de quŔ disposem per al treball simb˛lic.
 • Copsar la utilitat i l'Ómbit d'aplicaciˇ dels tres signes d'igual incorporats a la calculadora Wiris.
 • Fer els primers grÓfics en el camp de l'anÓlisi i la geometria, amb unes pinzellades als gràfics 3D.
 • Veure la facilitat amb quŔ un grÓfic de la Wiris esdevÚ interactiu i actualitzable.
   
  Continguts
   
 
 • Barra d'eines, finestra de cÓlculs, finestra d'errors.
 • Emmagatzematge d'una sessiˇ de treball com una pÓgina HTML.
 • Aproximacions decimals versus valors exactes. Nombres reals i nombres complexos.
 • Variables de mem˛ria. Funcions. Objectes amb quŔ pot treballar la Wiris.
 • Els tres signes d'igual: assignaciˇ, definiciˇ i igualtat condicionada.
 • Les comandes dibuixa i representa aplicades a funcions.
 • Elements bÓsics per a la realitzaciˇ de construccions geomŔtriques.
 • Interactivitat dels grÓfics.
   
  Orientacions per al seguiment del mòdul
   
 

A la pàgina Índex de cadascun dels mòduls del curs trobareu unes orientacions destinades a explicar la manera com es poden fer «diverses lectures» del curs D112.

Ara bé, pel que fa a aquest primer mòdul, ja heu pogut llegir que el seu objectiu fonamental és conèixer l'entorn de treball de la Wiris i albirar moltes de les seves possibilitats. Per aquesta raó us aconsellem que procureu fer totes les pràctiques i que després us centreu, a l'hora de fer els exercicis, en els continguts matemàtics que més us interessin.

 • El que acabem de dir és especialment important pel que fa a les dues primeres pràctiques (on, si apareix algun logaritme, és ben bé anècdotic), en què heu de centrar l'atenció en el fet que:
  • S'ensenya com s'han d'escriure les operacions que voleu fer o les comandes que voleu executar.
  • Es mostra que cal un treball conceptual per notificar a la Wiris de quina manera voleu que doni els resultats.
  • S'ensenya què cal fer per guardar la feina feta, procediment que esdevé fonamental quan es treballa amb la Wiris.
 • La tercera i la quarta pràctica serveixen per presentar la Wiris com una calculadora simbòlica.
  • A la pràctica 3 es comenten aspectes que treballareu més endavant amb molta més atenció, com és ara la resolució d'equacions; en aquest moment en podeu fer una lectura ràpida si el tema no us interessa especialment.
  • A la pràctica 4 s'exposa la possibilitat de fer servir variables de memòria en els càlculs amb la Wiris i es presenten els tres «signes d'igual». És molt important estudiar aquest tema i saber que els exemples que fan referència a les icones de la pestanya es poden ometre tranquil·lament.
 • Les dues darreres pràctiques del mòdul mostren les possibilitats de la Wiris com a calculadora gràfica interactiva.
  • A la pràctica 5 es donen les instruccions fonamentals per fer un gràfic. Aquest aspecte inicial de la pràctica cal que el treballeu, i llavors, com que es posa l'èmfasi en les gràfiques de funcions, aquest aspecte el podeu passar més ràpidament si no us interessa de manera especial. De fet, més endavant ja el treballareu.
  • A la pràctica 6 es treballen aspectes geomètrics bàsics i es donen detalladament les idees que fan que un gràfic esdevingui interactiu. Convé que feu la pràctica amb molt deteniment i que comenceu a veure que, pel que fa als gràfics 3D, no es oro todo lo que reluce, sinó que en molts casos cal una reflexió acurada de com es presneten aquests gràfics.
   Nota: En la darrera finestra es presenta la construcció d'un paral·lelogram amb vectors, però, de tota manera, si obriu la finestra activa, veureu que la Wiris també permet una construcció que segueix fil per randa el que faríeu amb regle i escaire.
 
Amunt