M˛dul 1
La calculadora Wiris com a recurs didÓctic
Enrera
Pràctica
1
2
4
4
5
6
 
 
   
Exercicis
Exercicis
 
 
Elements fonamentals de treball en la geometria
   
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és familiaritzar-nos amb les eines de la pestanya per fer gràfics senzills i veure com es construeix un tauler gràfic interactiu amb la Wiris. Si algun gràfic no apareix adequadament tot i que la sintaxi sigui correcta penseu: tinc actualitzat el Java?

 

   
 
 

Icones de la pestanya Geometria a la barra d'eines de la Wiris

   

La carpeta Geometria

   
 

Clicant a la pestanya de la barra d'eines, obrireu la carpeta amb les icones fonamentals de la Wiris per al treball amb la geometria. Quan feu clic en una de les icones d'aquesta carpeta, s'escriu a l'àrea de treball la comanda amb la sintaxi correcta i només cal omplir les caselles amb els valors desitjats per definir els elements geomètrics. També es poden escriure les comandes sense fer ús de la icona... i això serà imprescindible per a molts recursos geomètrics que no tenen "la seva icona". I ara, com en les pràctiques anteriors, penseu que aquest primer mòdul només és "per fer un tast", que més endavant treballareu a bastament amb ewls recursos geomètrics de la Wiris.

Finalment heu de saber que les comandes anteriors només construeixen els objectes. Perquè la Wiris ens les representi posteriorment en un tauler gràfic, cal donar l'ordre de dibuixar, usant la comanda dibuixa (que té una ciona en dos llocs per executar-la) tal com ja heu vist en la pràctica 5. Aleshores prement la icona , s'obre un tauler gràfic amb els elements geomètrics que heu ordenat dibuixar.

   
Ampliació

Per acabar el primer apartat d'introducció a aquesta pràctica mostrarem un exemple de gràfic en dues dimensions i un altre en tres dimensions, que començaran a fer-nos reflexionar sobre la visualització dels gràfics 3D en un "cub de representació".

Si voleu veure un comentari detallat les icones que veiem a la imatge que encapçala la pràctica, cliqueu a la icona de l'esquerra i s'obrirà una finestra amb les explicacions. En el mòdul 4 i el mòdul 5 s'estudiarà amb una mica d'atenció la realització de construccions geomètriques i de gràfics amb la Wiris i la seva aplicació a la geometria analítica de l'espai.

   
Finestra Activa

Practiqueu amb els dos exemples següents; ja sabeu que amb la icona de l'esquerra podeu engegar la Wiris. Experimenteu per aconseguir que els objectes es vegin adequadament! En el cas 3D us faran falta uns auxiliars que no s'han reproduït a la "foto" que adjuntem... i tingueu present que això només és "un tast", que en altres mòduls es treballarà amb deteniment l'aspecte gràfic de la Wiris.

 
 

Ara passarem a estudiar amb deteniment uns gràfics de la geometria plana. Heu de desenvolupar aquesta pràctica en les finestres actives de la Wiris que podeu obrir amb la feina ja començada i en els taulers gràfics que s'activen en executar els blocs de comandes o problemes d'aquestes finestres.

   
Parts per l'elaboració d'un gràfic
   
Una sessió de la calculadora Wiris que tingui com a finalitat l'elaboració d'un gràfic té, fonamentalment, tres parts:
 • Definició (i, eventualment, càlcul) dels objectes que volem dibuixar. Aquests objectes els assignarem a variables.
 • Establiment de condicions generals sobre la finestra de dibuix. En cas que no se n'indiqui cap, es faran servir les condicions per defecte.
 • Comandes per fer efectivament el dibuix. Aquestes comandes tenen l'estructura general de dibuixa ({ ... } , { ... })
  • La primera llista que es passa com a argument ha d'incloure els objectes que s'han de dibuixar. En cas que sigui un objecte únic, es poden ometre les claus.
  • La segona llista que es passa detalla alguns atributs per als objectes que apareixen en aquella comanda. En cas que es vulgui dibuixar amb els atributs per defecte (color negre, per exemple), no cal posar-hi res; si s'indica algun atribut, encara que sigui un de sol, cal posar les claus.

Observeu en la imatge següent les comandes per dibuixar una recta per A i B i la seva perpendicular pel punt C, amb dues parts: definició dels objectes i comandes per fer el dibuix. Cliqueu a la fletxa vermella per obrir la finestra activa de la Wiris on heu de fer l'exercici. Quan acabeu, NO tanqueu la finestra activa, ja que la necessitareu per a l'apartat següent.

   
Finestra Activa
 
Imatge d'una finestra activa de la Wiris amb comandes per fer un dibuix geomètric
   
 • Observeu la sintaxi de les comandes per definir els elements geomètrics en l'àrea de treball de la finestra activa anterior.
 • Executeu el bloc de comandes de l'anterior finestra activa usant la icona i observeu el resultat en el tauler gràfic.
 • Comproveu que podeu moure els punts del tauler gràfic, però que les rectes no es mouen. Direm que NO s'actualitzen d'acord amb els valors actuals dels punts que han servit per definir-les
   
Fem un gràfic interactiu ben senzill
   
  En la imatge següent veiem el bloc de comandes anterior amb unes petites modificacions (marcades amb cercles vermells en la imatge següent) que fan que la recta per A i B i la seva perpendicular per C s'actualitzin segons els valors dels punts A, B i C. Direm que hem obtingut un tauler gràfic interactiu:
   
Finestra Activa
 
Imatge d'una finestra activa de la Wiris amb comandes per fer un dibuix geomètric interactiu
   
 • Observeu en la imatge anterior els dos petits canvis efectuats en el bloc de comandes. Adoneu-vos que per definir les rectes s'ha usat el := que es pot introduir pel teclat o amb la icona d'assignar de la pestanya .
 • Introduïu aquests canvis en el bloc de comandes de l'anterior finestra activa i premeu la icona per executar-los.
 • Comproveu que en moure els punts del tauler gràfic, les rectes ara SÍ que s'actualitzen d'acord amb els valors actuals dels punts que han servit per definir-les. Tenim un tauler gràfic interactiu.
 • Poseu el cursor dins el bloc de comandes o problema buit que apareix després d'executar les comandes de la finestra activa, i escriviu un nou bloc semblant a l'anterior amb algunes variacions, fent ús de les icones de la pestanya per definir els elements geomètrics. Executeu el nou bloc de comandes i observeu el resultat en el nou tauler gràfic.
   
Aplicació didàctica interactiva: construcció d'un paral·lelogram donats tres vèrtexs
   
Animació
Feu clic a la icona de l'esquerra per veure una explicació animada d'aquest exemple i, alhora, per repassar de manera visual les explicacions que s'han donat fins ara sobre gràfics i la manera que esdevinguin interactius.
   
  En el primer bloc o problema es dibuixa un paral·lelogram, però en moure els vèrtexs en el tauler gràfic, la figura s'actualitza deixant de ser paral·lelogram per ser només un simple quadrilàter. En el segon bloc es modifiquem les comandes, perquè en moure els punts, el quadrilàter segueixi sent un paral·lelogram. Cliqueu a la fletxa vermella per obrir la finestra activa de la Wiris on heu de fer l'exercici. Quan acabeu, podeu tancar la finestra activa.
   
Finestra Activa
 
Imatge d'una finestra activa de la Wiris amb dos blocs de comandes quasi idèntiques
   
 • Observeu els dos blocs de comandes en l'àrea de treball de la finestra activa anterior. Fixeu-vos on s'ha usat per assignar els valors de les variables.
 • Executeu cada bloc de comandes de l'anterior finestra activa usant la icona i observeu el resultat en el tauler gràfic. Moveu els punts del tauler. En quin cas el paral·lelogram s'actualitza correctament i per què?
 • Utilitzeu la icona de la pestanya per guardar aquesta finestra activa de la Wiris en una pàgina web. Recordeu que en la pràctica 1 d'aquest mòdul s'explica com fer servir la icona de guardar, en l'apartat Enregistrament d'una sessió de treball. En acabar, podeu tancar totes les finestres actives de la Wiris que tingueu obertes.
   

I en cas de dubte?

 • la Guia ràpida i l'Índex alfabètic de la Wiris
 • el Fòrum de consultes del curs D112 a l'entron Educampus
   
 
Amunt