Mòdul 1
La calculadora Wiris com a recurs didàctic  
Enrera Pràctica
1
2
3
4
5
6
 
 
   
Exercicis
Exercicis
 
 
L'entorn de treball de la calculadora Wiris


L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer l'entorn de treball de la Wiris i fer-hi els primers exercicis.

Podreu constatar el fet que, al costat d'una gran potència de càlcul, el treball amb la Wiris comporta sovint una reflexió conceptual. Aquest fet, juntament amb la facilitat d'una presentació acurada de les propostes de treball, fan que la Wiris esdevingui un important recurs didàctic.

   
Animació
Interfície de la Wiris

La pantalla inicial quan engeguem la Wiris.
Si cliqueu a la icona veureu una animació inicial.
   
La interfície de la Wiris
   
 

La imatge anterior mostra l'àmbit de treball amb què us trobareu quan inicieu una sessió amb la calculadora Wiris. Si heu fet clic a la icona, haureu vist una animació que suggereix els temes que es desenvolupen en les primeres pràctiques d'aquest curs D112.

Haureu vist els elements fonamentals que apareixen a la interfície:

 • La barra d'eines.
 • La finestra per als càlculs, amb una icona flotant que serveix per efectuar-los.
 • Una finestra on s'escriuen els missatges d'error, si escau.

També hi teniu:

 • Una icona documentació que permet l'accés a la Guia ràpida i a l'índex alfabètic de comandes
 • La referència als autors del programari, Maths for More SL.
 • Un enllaç cap al portal edu365.cat que ha permès el desenvolupament del projecte de la calculadora Wiris.
 • La possibilitat de transformar la interfície en una altra més adequada per al treball a l'educació primària (i potser al primer cicle de l'ESO) que no es comentarà amb gaire detall durant aquest curs D112.
 

El mètode de treball de la calculadora permet que les pàgines HTML incloguin finestres actives de la Wiris amb totes les funcionalitats. Se'n parla a bastament en la pràctica 2 del mòdul 4 i en podeu veure molts exemples en l'Ajuda de la Wiris.

Tanmateix, ja s'ha explicat a la guia que aquesta opció pot retardar molt la càrrega d'una pàgina i, a més, pot ser interessant tenir els comentaris i explicacions per una banda i, en una finestra auxiliar, poder treballar amb la calculadora.

Per aquesta raó, l'equip que ha redactat aquest curs ha considerat més oportú que les finestres de treball de la Wiris s'obrin d'una en una i "a petició de la usuària o l'usuari". Sempre que al marge esquerre de la pàgina veieu la icona , això vol dir que, si hi cliqueu, s'obrirà una finestra on podreu fer les pràctiques que s'indiquin.
 

   
L'evolució en les versions de la Wiris
   
 
 • La calculadora Wiris en línia va néixer al portal edu365 durant el curs 2001-2002, com una calculadora simbòlica. La interfície d'usuari va tenir diferents i importants millores i, durant l'any 2002 ja va incorporar les prestacions gràfiques. Podríem dir que aquesta va ser la primera versió de la Wiris tal com la coneixem.

 • Els autors van ser molt amatents a corregir alguns aspectes de funcionament que van anar produïnt petites variacions en la Wiris-1. També es va crear una versió local, que va començar a funcionar durant el curs 2003-2004.

 • Durant el curs 2006-2007 hi va haver un canvi de versió substancial de la Wiris, de la Wiris-1 a la Wiris-2 que, a més d'algunes millores en aspectes del càlcul, incorpora els gràfics 3D i permet un treball més còmode en alguns aspectes de l'escriptura de comandes.
  • Un d'aquests aspectes és conceptual. En la versió 1, sempre que calia escriure una igualtat condicionada (per exemple en una equació, o per preguntar si dues quantitats eren iguals o per escriure una sentència condicional de programació) calia fer-ho amb un "igual d'equació" o doble signe d'igual , com en molts altres llenguatges de programació. Actualment es pot fer servir sempre el signe però en aquests materials, perquè ens agrada la distinció conceptual que creiem que sovinet era aclaridora, veureu que en alguns casos s'ha mantingut el doble signe d'igual.

  Però a més d'això hi va haver un "new look" en la interfície d'usuari, amb dues coses que salten ràpidament a la vista: es va passar d'un fons de color gris a un altre amb tons beixos i la icona d'execució dels càlculs, que era una fletxa, va ser substituïda per una icona amb un igual.

  • Tot i que s'ha revisat amb atenció és possible que en algun punt d'aquests materials encara es parli de "la icona de la fletxa" per a executar alguna acció. Ben segur que el lector ho sabrà interpretar adequadament!
  • També s'han deixat algunes imatges amb la interfície antiga quan no hi hagi cap possibilitat de confusió.
Podeu consultar amb detall les variacions de la Wiris 1 a la Wiris 2.
   
Els primers càlculs
   
  Ja podeu fer l'acció que s'acaba d'indicar amb la finestra següent. Obriu-la i, com s'ha indicat a l'animació inicial, cliqueu a la icona d'execució per efectuar els càlculs i comprovar el que es comenta més avall.
   
 

 

Adoneu-vos que:

 • S'opera amb la prioritat de les operacions.
 • Es treballa amb enters llargs i amb fraccions.
 • S'obre un que ens permet plantejar nous càlculs. És el moment perquè escriviu altres operacions. Heu de saber que passareu d'una línia a la següent amb Retorn. Ja teniu la icona per calcular, , a punt.
 • Adoneu-vos que cada bloc d'operacions (el que s'anomena «un problema») es calcularà independentment: heu de situar-vos en alguna de les línies de comanda que corresponen al problema i fer clic a .
 • És interessant saber que l'acció combinada de les tecles Ctrl + Retorn ens ofereix una manera alternativa de fer els càlculs amb la Wiris. Tanmateix, si ho feu així, desapareixerà la icona flotant de la fletxa. Si voleu que reaparegui, haureu de fer un càlcul amb la icona fixa de la fletxa que hi ha a la part dreta superior de la interfície de la Wiris.

  Segur que ja us heu preguntat si sempre caldrà escriure les comandes en brut. No és pas així! Potser ja heu investigat i heu vist que la interfície de la Wiris dóna moltes facilitats de treball.

 • Les icones de la barra d'eines permeten escriure les expressions matemàtiques amb elegància i correció total.
 • Heu de saber que el signe habitual per al producte és el punt volat (·) que també és el que apareix si escriviu el producte amb un asterisc (*). Tanmateix, si creieu que és millor fer servir per als productes amb nombres el símbol més "clàssic" () el teniu a la carpeta i també funciona.

Ho podeu practicar a la finestra activa següent.

 • Entreu-hi amb el cursor i feu que es realitzin els càlculs que ja estan proposats.
 • Després, escriviu-ne de nous i busqueu el resultat. En concret, mireu de fer servir les icones que estan accessibles quan s'engega la Wiris, a saber, les que corresponen a la pestanya Operacions.
Icones Operacions
Icones per escriure operacions
   

 

  Feu proves d'escriure expressions matemàtiques fent servir aquestes icones. Tingueu en compte que, com a norma general, quan amb una de les icones de la carpeta apareix un requadre s'hi entra fent-hi clic i se'n surt amb la tecla Fletxa dreta. Però serà la pràctica la que us ensenyarà millor. Com dèiem, en la finestra següent teniu la possibilitat de practicar.
   
  Després de fer unes quantes operacions més pot ser el moment d'aprendre a guardar la feina. Ho fareu amb aquesta pantalla tal com s'explica tot seguit i en el darrer apartat d'aquesta pràctica la recuperareu.
   
Enregistrament i recuperació d'una sessió de treball si treballem en línia
   
 

Tot seguit, s'explica el procediment per emmagatzemar en una pàgina web (fitxer .HTM o .HTML) tot allò que en un determinat moment teniu en la zona de càlculs de la Wiris i per poder-ho recuperar més endavant exactament com ho teníeu en el moment de guardar. És interessant que practiqueu el que s'acaba d'explicar i guardeu la finestra on heu treballat anteriorment, amb els càlculs que ja hi apareixien i també amb els nous càlculs que hi hagueu escrit.

 • Si voleu guardar la pàgina sense els resultats dels càlculs, només amb els enunciats, abans de procedir a l'emmagatzematge, feu clic sobre una de les icones de la pestanya d'Edició, .

 • Quan ja tingueu a punt la finestra de la Wiris que us interessi conservar, feu clic a la pestanya i tot seguit a la icona . Per guardar una sessió de treball en línia és imprescindible començar sempre amb aquesta acció!

 • Després de clicar a la icona , s'obrirà un quadre de diàleg que presentarà dues possibilitats d'emmagatzematge i tres opcions suplementàries.


  El quadre de diàleg per guardar la feina
  si treballeu en línia

  L'opció que interessa habitualment és Obtenir un arxiu hmtl adequat per guardar que es presenta per defecte en el quadre de diàleg corresponent. Deixeu-la activa (a part de seleccionar les altres opcions que us puguin interessar) i feu Acceptar.
  L'altra opció, Obtenir el codi ... es comenta més avall.

 • Les opcions auxiliars comunes que apareixen tenen aquests objectius:
  • Activar-se en carregar fa que en el moment de recuperar en una altra sessió la pàgina guardada, el cursor quedi situat en la primera línia de la finestra de càlculs de la Wiris.
  • Calcular-se en carregar fa el que el seu nom indica: quan es carrega la pàgina, s'efectuen totes les accions, els càlculs o els gràfics que tenim a la pantalla. Com veurem més endavant, això és especialment interessant en el cas d'activitats que tinguin part gràfica. Si no s'indica aquesta opció, encara que en el moment de guardar la pàgina tinguéssim un gràfic obert, no es dibuixarà pas quan activem la pàgina guardada.
  • Si activem Amagar la barra d'eines, llavors en el moment d'obrir la finestra de la Wiris es veu només la finestra de càlculs. Això és molt interessant, per a una millor presentació, quan s'insereix la finestra en una altra pàgina web (opció que s'explica en el mòdul 4) i llavors, amb el botó dret del ratolí, es pot fer aparèixer la barra d'eines en posició flotant.
 • Després d'Acceptar en el pop-up anterior s'obrirà una altra finestra aparentment igual a aquella on estàveu treballant, però que permet guardar-la com a pàgina web. Aquesta nova finestra que s'obre només "es veu" igual a l'anterior, però en canvi ha incorporat els càlculs al codi font de la pàgina.

  Quan estigueu situats en aquesta finestra que s'ha obert, ja podeu guardar-la:

  • Amb l'Explorer: Archivo | Guardar como. Tot seguit, heu de tenir molta cura d'indicar: Página Web (sólo HTML), perquè si ho feu Como página web completa la pàgina guardada no funcionarà com a aplicatiu Wiris.
  • Amb el Mozilla: Fitxer | Anomena i desa | Pàgina web només HTML.

 • Poseu-hi el nom que us convingui (és indiferent l'extensió .htm o .html) i accepteu.

 • Tot seguit és recomanable tancar la finestra auxiliar que s'havia obert.

Si ho feu com s'ha explicat, quan en una altra sessió de treball obriu amb el navegador aquella pàgina que heu emmagatzemat, s'engegarà la Wiris amb totes les prestacions i amb la sessió de treball a punt.


 • L'opció de guardar que no s'ha comentat (alternativa a Obtenir un arxiu hmtl adequat per guardar) és la que s'expressa com a Obtenir el codi que inseriré en un arxiu HTML. Amb aquesta opció, es facilita la feina de presentar les pantalles actives de la Wiris incloses en una altra pàgina web. Aquesta possibilitat s'explica amb detall a l'annex del mòdul 4, on també es comenta com cal actuar per aconseguir aquest objectiu si es treballa localment.
   
Enregistrament i recuperació d'una sessió de treball amb la Wiris Desktop
   
 

La Wiris Desktop és un programa que s'instal·la al vostre ordinador i, aleshores, el procediment per guardar i recuperar fitxers amb el treball d'una sessió és idèntic al que e sfa amb altres programes.

 • Per guardar una sessió de treball amb la Wiris Desktop: amb l'opció Arxiu/Anomena i desa (o bé Arxiu/Desa si voleu desar les variacions que heu fet en un arxiu) o bé, alternativament, amb la icona de la pestanya .
  Es crea un fitxer amb l'extensió .wiris.

 • Per obrir amb la Wiris Desktop un fitxer amb l'extensió .wiris podeu fer, com amb altres programes, l'associació d'aquesta extensió alprograma perquè quan es cliqui sobre el nom del fitxer s'engegui el programa amb el fitxer ja carregat. Alternativament, com és lògic, també podeu engegar primer el programa i seguidament fer Arxiu/Obre.
  Si ho feu així us adonareu que el programa incorpora una opció Arxiu/Obre exemple que permet accedir a una col·lecció d'exemples inclosos en la documentació de la Wiris Desktop.

 

 

Tanmateix amb el que hem explicat fins aquí la Wiris Desktop i la Wiris en línia són dues eines independents. La possibilitat d'enllaçar el treball de l'una i l'altra apareix amb les opcions d'importar i exportar al format HTML.

 • Si esteu treballant amb la Wiris Desktop i voleu compartir el vostre treball o el voleu obrir en un altre ordinador que no sabeu si tindrà instal·lada la Wiris Desktop, l'opció que us interessa és Arxiu/Exporta com a pàgina HTML.

  Si ho feu així l'arxiu HTML que es genera és exactament igual (?) al que resulta de guardar una sessió de treball amb la Wiris en línia. Aleshores quan en una altra sessió de treball obriu aquella pàgina que heu emmagatzemat, s'obrirà el vostre navegador per defecte amb la Wiris engegada amb la sessió de treball a punt.
  (?) És "exactament" igual? Perquè ho sigui heu de tenir cura de posar les dades adequades en el pop-up que s'obre:

 • L'opció Arxiu/Importa pàgina HTML permet passar tots els càlculs guardats en una sessió de treball en línia (o amb la Wiris Desktop exportats com HTML) a la finestra de treball de la Wiris Desktop.

 • Aquesta mateixa opció permet traspassar a la Wiris Desktop els applets de Wiris continguts en una pàgina web més complexa, que barregi per exemple text, imatges i finestres de Wiris actives. Però fent-ho aixó no veurem la pàgina web sinó, únicament les miniaplicacions de la Wiris que hi són contingudes.

  Tanmateix, si les modifiquem i després les tornem a exportar com a fitxer HTML, la Wiris Desktop és capaç de "tornar-les a posar en el seu lloc" en el context de la pàgina web. Per a les persones interessades a generar pàgines web amb finestres de la Wiris, veurem un exemple d'això en l'annex del mòdul 4, la Wiris a la web.
   
Decimals o valors exactes
   
 

Ben segur que amb els càlculs que ja heu fet ha sorgit, de seguida, la pregunta: "I si volem que els resultats siguin decimals, com ho hem de fer?".

També és possible que, investigant i provant, ja hagueu trobat la resposta, que és la següent:

 • A fi i efecte que el resultat d'un càlcul de la Wiris es doni com un nombre decimal, algun dels nombres que configuren el càlcul s'ha de donar com un decimal.
 • Els decimals s'indiquen amb un punt, com a les calculadores, els llenguatges de programació, etc.
 
Tot seguit ho podeu provar:
 • Recupereu la sessió de treball de la Wiris que heu guardat anteriorment, cridant des del navegador l'arxiu .HTM amb el nom que li hagueu donat. Si això no us funcionés:
  • Heu de tornar a provar més endavant de guardar una pàgina fins que el procediment funcioni, perquè d'aquesta manera haureu d'enviar els exercicis del primer mòdul.
  • La pràctica que es proposa seguidament també la podeu fer en la segona de les finestres actives d'aquesta pràctica.

 • Canvieu els enunciats dels càlculs perquè apareguin d'aquesta manera:


 • Feu que es calculi, observeu els resultats i feu altres proves.

 
Amunt