D150: Recursos TIC a les aules d'acollida

Mòdul 2: Recursos específics I.

En aquest primer mòdul sobre recursos específics fareu un breu recorregut pel programari i els recursos de les dotacions multimèdia de les aules d’acollida dels centres educatius de primària i secundària.

També el web edu365 incorpora un espai amb recursos per a l’acollida inicial d’alumnat nouvingut. En aquest espai Acollida hi ha la versió en línia de alguns dels programes i recursos de les dotacions multimèdia de les aules d’acollida i d’altres propostes que completen el ventall de possibilitats d’aplicacions instructives, de projectes o materials multimèdia. En les diferents pràctiques d’aquest segon mòdul, donareu una ullada per aconseguir una visió general d’aquest ampli ventall.

Aquest mòdul consta d’un únic exercici que consisteix en fer una valoració d’aquests recursos i programes. A l’apartat Exercicis trobareu una graella per omplir. Us recomanem fer les valoracions alhora que feu les pràctiques.

Objectius

Continguts

1. Aplicacions instructives del programari de les dotacions de les aules d’acollida:

2. Programari i recursos a l’espai “Acollida” de l’edu365:

3. Programari i recursos de l’edu365:

4. Recursos a la XTEC:

5. Altres webs interessants: