D150: Recursos TIC a les aules d'acollida

Mòdul 4: Tractament de textos: OpenOffice.org Writer.

Taula de continguts

L'OpenOffice.org Writer

El Writer forma part de la suite ofimàtica Open Office de Sun Microsystems.

És l’editor de textos de l’OpenOffice.org i que, com la majoria dels altres editors, serveix per a redactar texts, cartes, sobres, faxos, en definitiva, qualsevol tipus de text.
OPENOFFICE

Com a diferències significatives respecte dels altres editors, heu de saber que, a banda de ser del tot compatible amb Microsoft Word, pot funcionar amb qualsevol dels sistemes operatius actuals: GNU/Linux, Mac OS X, FreeBSD, Microsoft Windows, etc.
D’altra banda, en poder activar i/o desactivar les il·lustracions, atorga a l’editor una major rapidesa i agilitat en l’edició dels documents amb imatges.
Representa un estri molt valuós com a editor de texts, ja que, si d’entrada treballa amb 4 tipus distints de documents mestres, a més és capaç de treballar amb vint-i-un formats de fitxers diferents, que van des del propi *.odt als diferents *.doc del Windows Word, de les edicions 95, 97, 2000, arribant a formats com el *.psw del Pocket Word o els mateixos *.txt i *rtf que permeten tantes i tantes combinacions.
Finalment, permet escollir entre una gran quantitat de fonts, de les quals en podreu variar la mida i el format (negreta, cursiva, subíndex, superíndex, etc.).

En funció de la versió i de l’idioma del programa, presenta un corrector ortogràfic.

Objectius

En aquests mòdul heu de treballar els aspectes proposats, per tal de:

Continguts

Volem que aquest mòdul, pel fet de ser un programa que els docents acostumem a utilitzar en molt àmbits, el tingueu de referència sempre que necessiteu fer quelcom amb un text.

És per això que cada pràctica té una breu passejada per l’entorn del programa i, a continuació, l’exercici (Pràctica) corresponent.

La forma en què entrareu en contacte amb l’OpenOffice.org Writer serà essencialment seqüencial, i la seqüència vindrà determinada per la mateixa estructura del programa.

“Tal com raja” diu un refrany català, i connectareu amb l’OpenOffice.org Writer tal i com us aparegui, i de forma “geogràfica”: pel nord – a dalt – i d’esquerra a dreta.

Aquest esquema de treball el portareu a terme en tots i cadascun dels menús - que primer coneixereu i posteriorment treballareu, com dèiem més amunt – i també amb els corresponents submenús.

Per això, l’organigrama – com en podríem anomenar – de treball és el següent.