D150: Recursos TIC a les aules d'acollida

Mòdul 5: Imatge: Tux Paint. Gimp.

Objectius

En aquest mòdul aprendreu la utilitat dels programes GIMP i TUX PAINT de retoc i creació d’imatges a l’aula d’acollida. Són eines que faciliten l’elaboració de referents visuals per a l’aprenentatge d’una segona llengua.

Aquestes dues eines poden ser també un recurs TIC per a treballar amb el vostre alumnat la pràctica del vocabulari nou, la il·lustració de petits textos, estructures lingüístiques, contes, dites, endevinalles,...

Tant el GIMP com el TUX PAINT formen part del programari lliure. Us caldrà descarregar-lo de la xarxa si no el teniu instal·lat encara a l’ordinador.

Aquests són els objectius per aquest mòdul:

tuxpaint.jpg

Continguts generals

  1. Presentació general dels programes TUX PAINT i GIMP.
  2. L’ús de les imatges en l’aprenentatge de segones llengües.
  3. Aplicacions dels dos programes a l’aula d’acollida.
  4. L’ús dels dos programes com a recurs TIC amb l’alumnat.
  5. Pràctica i creació de materials per a l’aula.