Objectius

Aquest mòdul es proposa una iniciació paral·lela a les prestacions del programa i a les nocions de la geometria, que són dos mons aproximadament isomorfs.

Es pretén amb ell:

  • Començar a practicar amb el programa, amb els seus menús i les seves eines de dibuix.
  • Crear, inventariar i classificar els diversos objectes geomètrics.
  • Fer una reflexió sobre Cabri-Géométre quant a generador d’un micromon adaptat a la geometria euclidiana.

  •  
Lectura

Perspectives sobre l’ensenyament de la geometria al segle XXI (part 1)

 

PRÀCTICA123 SUMARI DEL MÒDUL 1EXERCICIS DEL MÒDUL 1