Objectius

Aquest mòdul comença tractant el concepte de construcció geomètrica i les seves parts, i explica les facilitats que el programa proporciona per crear i emmagatzemar construccions. Posteriorment completa la iniciació als conceptes de la geometria mostrant les principals relacions entre els objectes geomètrics.

Es pretén amb ell:

  • Mostrar i practicar les construccions geomètriques elementals
  • Comprendre i utilitzar la tècnica de les macroconstruccions
  • Reflexionar sobre els elements d’una construcció geomètrica i les fases de què consta
  • Practicar la descripció verbal precisa de les accions que són necessàries per efectuar una construcció.
  • Iniciar un inventari i una classificació de les relacions geomètriques entre objectes simples.
  • Formular criteris per a l’observació de relacions geomètriques.
  • Establir les bases teòriques de la validesa dels resultats obtinguts amb Cabri.
     
Lectura

Dues demostracions geomètriques

 

PRÀCTICA123 SUMARI DEL MÒDUL 1EXERCICIS DEL MÒDUL 1