Enrera
Projecte
Aprofitament didàctic de la imatge fixa digital
  Mòduls
1
2
3
4
5
6
6
6
   
 
 
ATENCIÓ!
ÚNICAMENT cal fer 1 projecte a triar d'entre les 3 propostes descrites a continuació. La que més us faci el pes.
  Les característiques comunes als tres projectes les teniu descrites al final
   
  Projecte 1: Una proposta didàctica
   
  Penseu en una proposta didàctica elaborada des d'una o diferents àrees curriculars que inclogui un treball d'imatge fixa digital per part dels alumnes; qualsevol relacionat amb els mòduls del curs: amb les fonts de les imatges, el seu tractament i la seva posterior inclusió en un document Write o Impress.
  Trobareu exemples de propostes de treball al mòdul 5.
  Envieu al tutor, en un document Write, la informació següent:
 
 
- Nom de la proposta
- Objectius educatius que planteja la proposta
- Continguts de les diferents àrees curriculars implicades
- Breu descripció del projecte
- Fonts de les imatges
- Programari que utilitzareu
- Treball de tractament d'imatge
- Nivell al qual s'adreça la proposta
  Exemple: la Cursa Ciclista del mòdul 5
 
Nom de la proposta   Una cursa ciclista
Objectiu de la proposta   Elaborar un document que integri continguts de tractament d'imatge digital (ús de càmera digital, escàner i tractament d'imatge) i continguts de diferents àrees.
Continguts de les diferents àrees curriculars implicades   Llenguatge periodístic esportiu; elaboració d'una notícia (Llengua), expressió corporal; esports (Educació física); gràfics i escales (Matemàtiques)...
Breu descripció del projecte   Es tracta d'elaborar una notícia d'un diari esportiu a partir d'una imatge trucada d'un ciclista guanyant una cursa, amb almenys un gràfic i un text d'unes 200 paraules de confecció pròpia, on el/la protagonista sigui el/la propi/pròpia alumne/a. 
Fonts de les imatges   Escàner i càmera de fotografiar digital; elaboració pròpia.
Programari que utilitzareu   Gimp (captura, elaboració i tractament de les imatges); Write (elaboració document final).
Treball de tractament d'imatge   Hi haurà 3 imatges: una imatge trucada a partir d’una fotografia d’un diari i una fotografia de la cara d’un alumne; i  un títol  i un gràfic a escala d’un possible recorregut de la cursa.
Nivell al qual s'adreça la proposta   1r cicle d'ESO
   
  Projecte 2: Els referents poètics de la imatge
  Històricament, les imatges gràfiques, i la fotografia especialment, han estat per    excel·lència les reines de la representació de la realitat, amb els anys però  aquesta unió de documental, "realista", ha anat perdent força vers d'altres  aspectes.
  Actualment es poden crear imatges de coses inexistents, dotades d'un "realisme" gairebé insultant. Això fa que els temes de les imatges gràfiques hagin evolucionat cap a formes i maneres d'expressió que defugen molts cops d'emprar  eines i recursos de caire massa representatiu per tal de poder aconseguir així copsar l'atenció de l'espectador.
  Així doncs, un dels aspectes més significatius de les imatges actuals són els  que fan esment a la referencialtat, al concepte poètic que té tota imatge.
  En l'exercici que us proposem a continuació,  us demanem és que creeu una imatge amb un alt contingut referencial, sobre un d'aquests tres aspectes:
 
  1.- Un dels grans temes de la nostra societat: la marginalitat, el terrorisme...
  2.- Un tema d'extrema actualitat
  3.- Un tema que pugui interessar-vos personalment
  A continuació us expliquem breument com ha estat feta la imatge d'exemple per tal d'orientar-vos una mica en la vostra feina:
   
 
   
  Es parteix de set imatges separades i que res tenen a veure entre elles
  Les imatges són les següents: les plantes del fons, les rajoles del terra, els peus, el bodegó amb el menjar i un primeríssim pla d'una rosa.
   
  Imatge 1: les plantes del fons. Sobre un full blanc s'han pintat unes ratlles amb tèmpera, algunes d'elles s'han aigualit per evitar que la imatge sigui massa precisa. S'ha escanejat el resultat.
 

Imatge 2: les rajoles del terra. S'ha partit d'una imatge fotogràfica d'unes rajoles típiques de terrat i s'ha posteritzat. El resultat s'ha enganxat com a nova capa dos cops més, s'ha desplaçat cadascuna d'elles i s'hi ha aplicat una densitat prou baixa per què sigui possible veure-les totes i no poder-ne precisar cap, després s'han acoplat entre elles mateixes.

  Imatge 3: els peus. S'ha vectoritzat a setze colors una imatge d'uns peus que calcen unes abarques. El procés de vectoritzat el que fa és reduir els colors de la imatge a taques planes independents una de l'altra. Després d'aquest procés s'han eliminat les taques de color que no han interessat. Si no teniu o no saber fer anar un programa que permeti vectoritzar imatges i us interessa fer una cosa similar, podeu fer aquest procés de la següent forma: posteritzeu la imatge que us interessi, imprimiu-la i retalleu-ne els trossos que us sobrin i escanejeu-la.
  Podeu acabar d'ajustar-la a mà, abans de l'escanejat, amb un pinzell o després dins del propi Gimp. Retornant al que us estavem explicant, posteriorment a tot aquest procés i amb el resultat desitjat dins de l'ordinador, el que s'ha fet és copiar la nova apariència de la imatge dels peus i enganxar-la dos cops més com a nova capa, s'han desplaçat i ajustat de nivells entre elles per tal d'indefinir els seus límits i crear així una sensació una mica angoixant. S'han acoplat les capes dels peus entre elles i després s'ha acoplat tot el conjunt i s'ha colorejat. 
  Imatge 4: el bodegó amb el menjar. S'han aplicat diversos filtres i canvis de saturació fins a aconseguir indefinir prou les seves formes i fer així que suggereixin sense ser. S'ha duplicat la capa i a aquesta segona s'hi han eliminat els colors i s'ha intervingut sobre ella amb el contrast i la brillantor fins a aconseguir crear una imatge gairebé blanca, com el fons, fent així que sembli un objecte inexistent, un objecte que ens parla de la presència d'una absència. Aquesta nova capa s'ha col·locat darrere de la que té color. S'ha acoplat novament tota la imatge i s'han afegit els marges.
  Imatge 5: la rosa, Se l'hi han aplicat diversos filtres fins aconseguir que tingui un aspecte que ens suggereixi un segell de cera. S'ha enganxat com a nova capa dins de la imatge que estem confeccionant.
  Imatges 6 i 7: s'han importat com a capes des de imatges noves que només contenien text, s'ha fet així per tal de poder fer deformacions i girs sobre elles i que aquestes no afectessin en res al conjunt de la imatge. Finalment s'ha acoplat tota la imatge.
   
  Metodologia de treball aconsellada:
 
  Triar el tema.
  Cercar i introduir a l'ordinador les imatges que creieu necessàries.
  Preneu com a norma desar-les en documents independents de forma que si espatlleu alguna capa de la imatge final, sempre pogueu recuperar la imatge originària.
  Des del Gimp, creeu una imatge nova de 20*15 cms i una resolució de 72 píxels/polzada, aquesta resolució és suficient per veure la imatge correctament a    través del monitor i farà que no us pesi massa l'arxiu.
  En aquest document nou, amb o sense fons, aneu introduint els diferents elements per capes de forma que pugueu treballar cada una d'elles de forma independent. No oblideu anar-les acoplant entre elles quan us faci falta, penseu però que un cop acoplada la imatge ja no podreu fer marxa enrera a no ser que tingueu una còpia per capes del mateix arxiu.
  Al final del procés, i si voleu consevar la imatge desglossada per capes, per a poder-hi treballar quan us interessi, deseu-la en format xcf.
  Deseu també una còpia amb compressió jpg, aquesta és la que haureu d'enviar, juntament amb tots el originals, enganxada al missatge que adrecereu al vostre tutor/a on, a més a més, haureu d'explicitar quins passos heu seguit per arribar a obtenir el vostre resultat.
   
  Projecte 3: Representació d'una de les diferents escenes d'un conte
  Títol: L'ou blau.
  Text d'Annie Bournat publicat a la revista Tupí nº 19. Abril 1990
  Extret del llibre Mil anys de contes, vol. 1 Edicions Baula. Barcelona 1994
   
  Primera escena:
  Aquest matí, en Bibú, el conillet, ha trobat un ou al jardí. És un ou molt curiós, un ou tot blau.
Veniu a veure-ho!, crida en Bibú, tot content. Mireu quin ou més bonic que he trobat!
Les gallines s'hi han acostat fent coc, coc, coc!:
Pf! Quin ou més ridícul! Nosaltres en fem de molt més bonics.
I els nostres són més grossos,- han afegit les oques amb menyspreu-. Ja ens canses amb aquesta birria d'ouet blau.
"A ningú no li agrada el meu ou", pensa en Bibú ofés.
"Doncs molt bé, me'l vendré, ben car. Seré ric i em podré comprar moltes pastanagues."
   
  Segona escena:
  Se'n ha anat al poble i s'ha instal·lat al mig del mercat.
I crida:
Qui em vol comprar aquest ou blau?
Oh!, quin ou blau més lleig!, diu la gent. Segur que no és bo per menjar. Ens estimem més els ous blancs per fer truites.
"Ningú no em vol comprar l'ou, pensa el conillet decebut. Ja està, l'oferiré a la grangera. Estarà contenta i em donarà pastanagues per donar-me'n les gràcies."
   
  Tercera escena:
  Però quan la grangera veu l'ou blau crida:
Quin ou més horrible! I si a dins hi hagués un drac? O bé un monstre maligne amb dents enormes? Vés-te'n de pressa Bibú amb aquest ou que fa por!
"A ningú no li agrada el meu ou, pitjor per a ells!", pensa en Bibú. I s'en torna a casa seva tot trist. Posa l'ou en un racó. Però les seves potes s'han tenyit de blau i estan enganxoses. És de l'ou que s'ha començat a desfer. Aleshores el conillet es llepa les potes per rentar-se-les: huuum! És deliciós.
   
  Escena final:
 

El meu ou blau és de sucre!, exclama en Bibú entusiasmat.
I ara endevina que fa en Bibú. S'està menjant el seu ou blau i troba que el sucre encara és millor que les pastanagues.

   
  Plantejament de l'exercici:
  Trieu una de les tres primeres escenes, la que us faci més gràcia de representar.
  Cerqueu les imatges que us puguin fer falta a revistes, fotografies, Internet... 
  Feu una representació de l'escena tenint en compte el que s'hi descriu. L'escena pot ésser representada des d'un punt de vista analògic, és a dir mostrant els elements que descriu l'autora o bé des d'un punt de vista referencial, és a dir, donant preferència a les expressions de sentiments per sobre de la pròpia situació ambiental.
  Els colors que diferencien el text de la lectura hi són per ajudar-vos a veure què haureu de cercar segons el camí triat, les zones on el text és verd són aquelles que prendran importància en representacions de caire més analògic, les zones amb text vermell, són les que haureu de prioritzar en cas de representacions més referencials.
   
  Metodologia de treball aconsellada:
  Triar l'escena i el punt de vista des del qual la tractareu.
  Cercar i introduir a l'ordinador les imatges que creieu necessàries, probablement amb un fons i dues o tres coses en tindreu prou per tal de donar l'ambientació adequada.
  Deseu-les en documents independents de tal forma que si esparraqueu alguna capa de la imatge final, pogueu recuperar la imatge originària.
  Des del Gimp, creeu una imatge nova de 20*15 cms i una resolució de 72 píxels/polzada, aquesta resolució és suficient per veure la imatge correctament a través del monitor i farà que no us pesi massa l'arxiu.
  En aquest document nou, amb o sense fons, aneu introduint els diferents elements per capes de forma que pogueu treballar cadascuna d'elles de forma independent.
 

Al final del procés, i si voleu consevar la imatge desglossada per capes per a poder-hi treballar quan us interessi, deseu-la en format xcf. La còpia en *.xcf no cal que l'envieu al vostre tutor/a.

  Deseu també una còpia amb compressió jpg, aquesta és la que haureu d'enviar enganxada al missatge que adrecereu al vostre formador/a. 
 

Si desitgeu fer més d'una composició, a l'estil de làmines diferents que expliquin situacions diferents, consulteu-lo amb el vostre tutor/a.

   
  Consideracions comunes als 3 projectes
  En qualsevol cas, només podreu enviar al vostre tutor un únic arxiu comprimit amb *.zip o *.rar. Si convé ajuntar dos o més documents, ho feu en UN únic arxiu.
  En qualsevol dels projectes triats s'imposa una enviament d'un arxiu comprimit que tindrà per nom cognom_proj.zip i que no sobrepassi en CAP cas els 1024 Kb d'espai ( "una mega" ). En cas de volums superiors haureu de consultar abans amb el vostre tutor/a.
  Us recordem que la durada de la vostra tasca del projecte final ha de ser de 12 hores, i els projectes estan pensats per tal que us pugueu acollir a aquesta estimació de temps de treball.
  En qualsevol dels casos el format de l'arxiu d'imatge exportat ha de ser en format *.jpg, ja que ocupa menys espai que l'original ( el *.xcf).
  Per a qualsevol aclariment relacionat amb el projecte final cal que us dirigiu al vostre tutor/a. Resulta aconsellable notificar al tutor/a, abans de començar el projecte, el projecte triat per al seu desenvolupament.
   
 
Amunt