Omet navegació

PILE

PILE és l'acrònim de Projecte Integrat de Llengües Estrangeres i que es du a terme en el curs 2012-2013. L'objectiu del projecte és potenciar l'ensenyament d'assignatures en anglès al Batxillerat. En el 1r curs de Batxillerat Científic-Tecnològic es faran les assignatures de Contemporary Sciences, Mechanics i a 2n curs de Batxillerat Research Project. Durant alguns cursos s'ha comptat amb un profesor nadiu assistent al projecte. El projecte PILE deriva d'un projecte anterior PELE (abreviatura del Pla Experimental de Llengües Estrangeres). Aquest pla té com a objectiu incrementar el coneixement de la llengua anglesa mitjançant la realització de diferents matèries d'ambit científic o humanístic en anglès, a més del reforç horari de la matèria de llengua anglesa. L'equip de professorat consta de cinc professores d'anglès (A.M. Fuentes, V. Gómez, A. Huguet, R. Parramón i M.Torra), cinc professors que donen o han donat les seves matèries en anglès (V. Izquierdo, T. Arenas, A. Cortel, F. Pérez i P. Puimedon) així com un professor nadiu assistent associat al projecte (G. Clark).