Les quatres grans cròniques medievals catalanes

Bibliografia

Índex
 
Introducció
 

El món occidental als segles XIII i XIV

 
La Corona d'Aragó
 
Llibre dels feits del rei En Jaume
 
Crònica de Bernat Desclot
 

Crònica de Ramon Muntaner

 
Crònica de Pere el Cerimoniós
 
Les dones dins les
Quatre Grans Cròniques Medievals Catalanes

 

Bibliografia

 

Crèdits

 

Les Quatre Grans Cròniques Medievals Catalanes

Jaume I, Crònica o Llibre dels feits. Barcelona: Edicions 62 i "la Caixa", col. MOLC núm.86.

Bernat Desclot, Crònica. Barcelona:Edicions 62 i "la Caixa", col. MOLC núm.76.

Ramon Muntaner, Crònica, I. Barcelona: Edicions 62 i "la Caixa", col. MOLC núm.19.

Ramon Muntaner, Crònica, II. Barcelona: Edicions 62 i "la Caixa", col. MOLC núm. 20.

Pere III el Cerimoniós, Crònica. Barcelona: Edicions 62 i "la Caixa", col. MOLC núm.113.

Jaume I, Llibre dels fets, versió a cura de Josep M. Pujol. Barcelona: Editorial Teide, col. Tria de clàssics.

Bernat Desclot
, Crònica, versió a cura d'Anna Cortadellas. Barcelona: Editorial Teide, col. Tria de clàssics.

Ramon Muntaner, Crònica, versió a cura de Coia Cabré. Barcelona: Editorial Teide, col. Tria de clàssics.

Pere III, Crònica
, versió a cura d'Anna Cortadellas. Barcelona: Editorial Teide, col. Tria de clàssics.

Martí de Riquer, A. Comas, Història de la Literatura catalana, volum I. Barcelona: Editorial Ariel.

Ferran Soldevila, Jaume I. Pere el Gran. Barcelona: Ed. Vicens Vives, col. Història de Catalunya.
Biografies catalanes, volum 6.

Ferran Soldevila, Vida de Pere el Gran i Alfons el Liberal
. Barcelona: Ed. Aedos, col. Biblioteca biogràfica Aedos.

J.E. Martínez i Ferrando, S. Sobrequés, E. Bagué, Els descendents de Pere el Gran. Barcelona: Ed. Vicens Vives, col. Història de Catalunya. Biografies catalanes, volum 7.

R. Tasis i Marca, Pere el Cerimoniós i els seus fills. Barcelona: Ed. Vicens Vives, col. Història de Catalunya. Biografies catalanes, volum 8.

Diccionari biogràfic
, Barcelona: Albertí Editor.

Josep M. Salrach, E. Duran, Història dels Països Catalans, Volums I i II. Barcelona: Edhasa.

Història de la cultura catalana, L'esplendor medieval (segles XI-XV)
. Barcelona: Edicions 62.

Gran Enciclopèdia Catalana.

Wikipèdia: http://ca.wikipedia.org, i http://es.wikipedia.org

Museu d'Història de Catalunya: http://www.mhcat.net

Generalitat de Catalunya. Patrimoni: http://www.patrimoni.gencat.cat/pereelgran

Les dones dins les Quatre Grans Cròniques Medievals Catalanes

Alberti, Elisenda, Dames, reines, abadesses. Divuit personalitats femenines a la Catalunya medieval. Barcelona: Alberti, 2007.

Boccaccio, Giovanni, Decameron. Barcelona: AHR, 1964

Catàleg de l’exposició Els reis de Mallorca i el seu poble (1229-1349), organitzada per la Conselleria d’educació i Cultura de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del desembre de 1983 al gener de 1984 a Sa Llotja de Palma.

Catàleg de l’exposició Princeses de terres llunyanes: Catalunya i Hongria a l’Edat Mitjana. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Dalmau i Ferreres, R., Maria de Montpeller, Barcelona: Rafael Dalmau

Dant Alighieri, La Divina Comèdia.

Diccionari biogràfic de dones: htt://www.dbd.cat

Español, Francesca, «Un cert perfil d’Elisenda de Montcada», dins: Elisenda de Montcada. Una reina lleidatana i la fundació del reial monestir de Pedralbes. A cura d’Ester Balasch i F. Español. Lleida: Amics de la Seu Vella, 1997.

Fort i Gogul, Margarida de Prades. Barcelona: Rafael Dalmau

Història de la mujeres, sota la direcció de George Duby i Michelle Perrot. Madrid: Taurus, 1992

Javierre i Mur, A., Mata d'Armanyac, duquessa de Girona. Barcelona: Rafael Dalmau

Les dones de Jaume I, http://www.catradio.cat/Podcast

Martínez Ferrando, J. E., Biografia de Elisenda de Montcada “Regina de Pedralbes”. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona, 1953.

Martínez Ferrando, J. E., Jaime II de Aragón. Su vida familiar. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1948.

Martínez Ferrando, J. E., Jaume II o el seny català. Alfons el Benigne. Barcelona: Aedos, 1953. 

Metge, Bernat, Lo somni. Barcelona: Edicions 62, MOLC.

Miquel, F. A. La reina Blanca d’Anjou. Barcelona: Ed. Dalmau, col. Episodis de la Història, 1975.

Olivard-Bertrand, R., El nostre Frederic de Sicília. Barcelona: Rafael Dalmau, editor.

Orovio, Ignacio, Rostros de 700 años. La técnica de reconstrucción facial “resucita” a Pere II y Blanca de Anjou, "La Vanguardia", dimarts, 21 de juny de 2011.

Sàpiens, Editorial: GrupCultura03 sàpiens publicacions.

Ser dona a l'Edat Mitjana: http://www.uv.es/moltoe/index.htm

Soldevila, Ferran, Les dones en la nostra Història. Barcelona: Rafael Dalmau, editor, 1961.

Urió, Antonio, El rei conqueridor. Jaume I: entre la història i la llegenda, Barcelona: Ed. Bromera, 2007.

Vinyoles, Teresa, Història de les dones a la Catalunya medieval. Vic: Ed. Eumo, 2005.