Les quatres grans cròniques medievals catalanes


Crònica de Jaume I
o
Llibre dels feits del rei En Jaume

 
Índex
 
Introducció
 

El món occidental als segles XIII i XIV

 
La Corona d'Aragó
 
Llibre dels feits del rei En Jaume
 
Crònica de Bernat Desclot
 

Crònica de Ramon Muntaner

 
Crònica de Pere el Cerimoniós
 
Les dones dins les
Quatre Grans Cròniques Medievals Catalanes
Bibliografia
Crèdits
 


El Llibre dels feits del rei En Jaume és la primera de les quatre grans cròniques medievals catalanes. En ella el seu autor, Jaume I, explica en primera persona, la seva vida i els 63 anys del seu llarg regnat.

Jaume I, rei d’Aragó, de València i de Mallorca, comte de Barcelona i d’Urgell, i senyor de Montpeller. Fill de Pere I d’Aragó i de Maria de Montpeller, va néixer a Montpeller l’any 1208 i va morir a València el 1276. Va iniciar el seu regnat als cinc anys i va casar-se per primera vegada als 13. La seva primera dona va ser Elionor de Castella, mare del primogènit, Alfons. Posteriorment va casar-se amb Violant d'Hongria, amb qui va tenir 10 fills.

L’any 1228 va iniciar la conquesta de Mallorca i cinc anys més tard, la del regne de València.

D’altra banda, l’1 de maig 1258 va signar amb sant Lluís, rei de França, el tractat de Corbeil pel qual mentre el rei francès renunciava a tots els drets que, com a descendent de Carlemany, pogués tenir damunt dels comtats catalans, Jaume I renunciava a tots els seus drets damunt els territoris occitans. Les seves despulles són enterrades a Poblet.

El Llibre dels feits del rei En Jaume

Finalitat de la Crònica | Jaume I a través del Llibre dels feits | Característiques de la Crònica | Alguns dels moments més importants del Llibre dels feits


Finalitat de la Crònica:

El Llibre dels feits s’obre amb un preàmbul en el qual el rei, en els darrers temps de la seva vida i veient la mort pròxima, explica les dues raons per les quals ha escrit el que podem considerar la seva autobiografia:

perquè tothom recordi les seves gestes: per memòria d’aquells qui volran oir de les gràcies que nos que Nostre Senyor nos ha feites,

perquè aquestes serveixin d'exemple a la posteritat: e per dar eximpli a tots los altres hòmens del món que facen ço que nós havem feit

Jaume I a través del Llibre dels feits:

Si per a Ramon Llull, un cavaller cristià, a més de tenir una determinada caracterització física i noblesa de llinatge, havia de posseir valentia, lleialtat, generositat, cortesia i honor, i havia de defensar el seu senyor i la fe cristiana i protegir els més febles, Jaume I, al llarg de la seva autobiografia, se'ns va mostrant com un model de cavaller. Aquests en són alguns exemples:

El seu llinatge
La seva presència física
La seva valentia
La seva generositat i la seva lleialtat a la paraula donada
La seva cortesia
La seva defensa de la fe cristiana
Característiques principals de la Crònica:
Els trets humans
El sentiment religiós
La bel·licositat
L'amor del rei als seus regnes
Alguns dels moments més importants de la Crònica de Jaume I són:
El seu engendrament i el seu naixement
La mort del seu pare
El jurament com a rei
La seva estada a Montsó i les lluites internes als seus regnes
El seu casament amb Elionor de Castella
La fi de les lluites amb la noblesa
La guerra a l’Urgell
La conquesta de Mallorca
La conquesta de València
La conquesta de Múrcia i les seves desavinences amb el seu gendre, Alfons X de Castella
La croada a Terra Santa
Repartiment dels regnes
La mort del rei