Quines són les notícies més importants?

A la cerca de les notícies més importants

A la primera plana es troben les notícies que el diari considera més importants en aquell moment.

L'espai que ocupa dins d'una plana, també dóna una idea de la consideració que s'atribueix a aquella notícia. Quant més espai, més important.

Altres elements indicadors de la importància que es dóna a una notícia serien: la presència d'imatges, aparèixer en una pàgina imparell i a la part superior, l'ús de tipografia més gran i resaltada pels titulars,...

En els informatius, les notícies més importants apareixen en el sumari. L'ordre en que hi apareixen també són indicadors del grau d'importància que se'ls dóna.

Organitzeu-vos en grups. Cada grup agafarà un diari diferent i haurà d'esbrinar quines són les 5 notícies que el diari considera més important. Un cop hàgiu acabat, feu-ne la posada en comú justificant la vostra tria i intenteu treure'n conclusions entre tots.

Les notícies que passaran a la història

Quan es llegeix el diari és complicat entreveure quines són aquelles notícies que, de debó, són importants per a la nostra societat, aquelles que formaran part dels llibres d'història. Falta la persepectiva que dóna el temps.

Us proposem que durant una setmana busqueu en el diari una notícia que considereu que acabarà sortint en els llibres d'història.

Justifiqueu la vostra tria i mireu si heu coincidit amb els vostres companys/es.

Per què una notícia esdevé important?

Una notícia, en principi, és important per les conseqüències que té per a la població, per l'actualitat i per la seva excepcionalitat.

Hi ha notícies que es destaquen, per tant esdevenen importants, perquè en aquell moment el tema interessa a la població.

L'augment i fidelització de l'audiència juguen un paper no menysperable a l'hora de donar importància a una notícia.

Busqueu en un diari dues notícies:

  • Una que considereu molt important però que el diari no l'ha destacat prou.
  • L'altra notícia, que tot i ser important, el diari l'ha destacat en excés.

Justifiqueu la vostra tria.