Com s'organitza la informació

En un diari

El diari està organitzat per blocs temàtics o seccions.

Cada diari decideix quines són les seves seccions i com les distribueix en funció de les seves característiques.

Aquesta activitat és convenient que la feu en grup. Cal disposar de diferents diaris per poder-los comparar.

És important que un cop hàgiu omplert el document, feu una posada en comú per poder comparar els diferents diaris i treure'n conclusions: quin diari abasta més temes; quina secció és la que prioritza; quines seccions es repeteixen a tots els diaris triats i quines no i per què; ...

En un informatiu de ràdio

Un informatiu a la ràdio segueix aquesta estructura:

  • El sumari on el presentador/a del programa informa dels titulars més importants i dóna pas als reporters/es i corresponsals que amplien els titulars.
  • Seguidament es passa a explicar més a fons les notícies que estan agrupades en seccions. El presentador/a la introdueix i dóna pas al reporter/a que l'explica més a fons. En aquestes explicacions s'hi poden incloure talls de veu dels protagonistes de la notícia. Per donar més dinamisme, sovint s'estableix un diàleg entre el presentador/a i el reporter/a.

La música hi té un paper important: la sintonia del programa i com a separador. També s'hi pot escoltar el soroll ambiental en les intervencions dels reporters/es que reforça la idea d'estar al lloc on es produeix la notícia.

Feu grups de 3 a 5 membres.

Trieu una emissora: Catalunya Ràdio, RAC 1, ComRàdio; i busqueu un informatiu.

Escolteu-lo i ompliu el document.

Poseu en comú els diferents documents i busqueu punts en comú i diferències entre les tres emissores.

En un telenotícies

A l'inici del telenotícies hi ha el sumari on es presenten els titulars seguint els criteris d'última hora, exclusivitat i proximitat.

Seguidament el conductor/a del programa passa a desenvolupar les notícies. De cada notícia, en fa una breu presentació on en destaca els elements més importants i que dóna entrada a les imatges i/o al reporter/corresponsal que està al lloc de la notícia.

Les notícies s'agrupen per blocs o seccions.

Les imatges són fonamentals en la televisió, fins hi tot són un criteri que s'utilitza per decidir si una notícia s'emet o no.

Per tant, a l'hora d'analitzar una notícia de la televisió ens cal fixar-nos, també, en les imatges que hi apareixen.

Exemple d'activitat: Mireu aquest Telenotícies emès el 30 de juny de 2010.

 Ompliu el document

En un diari digital

El diari digital reuneix un seguit de característiques que el diferencia dels altres formats d'informatius:

  • Admet diferents llenguatges en el mateix espai: so, vídeo, fotografia, text.
  • Amplia la informació amb els hipervincles trencant l'estructura linial dels altres formats.
  • S'hi pot accedir des de qualsevol part del món. Només cal connexió a Internet.
  • La immediatesa de la publicació de les notícies i la possibilitat d'actualització i correcció en tot moment.
  • La participació dels usuaris/es d'aquests diaris tot fent comentaris i votant.

Quan s'entra en un diari digital s'observa que la informació s'organitza en pestanyes (seccions). A la pàgina d'inici s'hi troben les notícies que es volen destacar. Només es fa una breu explicació i d'aquesta manera, amb una ullada ràpida, l'usuari/a es pot fer una idea de les notícies que hi trobarà. Per tenir més informació, caldrà entrar a la notícia.
També s'hi pot trobar una finestra on es van descarregant les notícies d'ultima hora.

És fàcil que en la notícia hi hagi enllaços relacionats que aporten més informació.

Actualment la majoria de diaris que utilitzen el fomat en paper, també tenen una versió de diari digital a la xarxa.

Organitzeu-vos per parelles o en petit grup. Trieu un diari digital cada grup.

El País, ABC, El Mundo, La Vanguardia, La Razón, El Periódico, Avui/El Punt, VilaWeb.

Ompliu el document.

Feu una posada en comú dels diferenst documents.