No tot es publica!!

Selecció de notícies

A les redaccions hi arriba una quantitat important de notícies. Una de les tasques que tenen els periodistes és fer la tria.

Les notícies provenen bàsicament de les agències i els gabinets de premsa de diferents organismes.

Amb el Google News és possible fer-se una idea del volum de notícies que es generen constantment.

Imagineu-vos que treballeu per un diari d'abast estatal i heu de triar 10 notícies per publicar.

Aneu al Google News, trieu les que publicaríeu, copieu-les i enganxeu-les en un document.

Google News

Compareu si la vostra tria coincideix amb la que han fet els vostres companys/es.

Les agències

En els diaris, algunes notícies vénen signades per EFE, Associated Press, Reuters, Europa Press,... Són les agències.

Les agències de premsa són entitats que tenen corresponsals arreu del món buscant notícies. Els mitjans de comunicació contracten aquestes agències per tal que els subministrin notícies i imatges.

Us proposem que mireu en aquestes 5 agències i busqueu notícies que coincideixin. Anoteu-les.

 • ACN Agència catalana de notícies
 • AFP Agència francesa
 • EFE Primera agència espanyola
 • Europa Press Agència espanyola privada
 • REUTERS Agència anglesa (enllaç a la secció espanyola)

Organitzeu-vos per grups. Cada grup buscarà una notícia de cada agència que consideri important. Podeu utilitzar aquest document. Poseu-les en comú i feu-ne un únic llistat que servirà per tots els grups.

L'endemà d'haver fet el recull, cada grup agafa un diari diferent i hi busca totes les notícies del llistat omplint el document.

Un cop omplerts els documents, feu una posada en comú i mireu de treure'n conclusions.

 

El dia 31 de març de 2010, a les 9 del matí, aquestes 5 agències tenien publicada la notícia següent (cliqueu damunt els logos) a la plana principal del seu espai web:

Ompliu el document a partir de les informacions que us posem a l'abast (hem deixat de banda la informació completa de la notícia)

Els criteris

A l'hora de triar les notícies que es publicaran en un diari o s'emetran en un programa de ràdio o televisió, es segueixen uns criteris:

 • Excepcionalitat (no és notícia que un gos mossegui a una persona però sí que una persona mossegui un gos).
 • Conseqüències per a la població (l'accident d'un camió cisterna que porti un producte altament contaminant).
 • Rellevància dels personatges implicats (el president del govern s'ha trencat una cama, però no és notícia si te la trenques tu).
 • Proximitat emocional (construcció d'un magatzem de residus radioactius al nostre poble).
 • Proximitat temporal (la descoberta avui d'un nou medicament contra el sida).
 • Existència d'imatges (seria un criteri molt important per la TV. No sabem gaire de conflictes al continent africà perquè no hi ha imatges).
 • Efecte agenda (la detenció d'un delinqüent perillós pot portar a parlar de les lleis, de la seguretat a les poblacions, de la marginalitat, alarmes...). (1)
 • Efecte per simpatia (un gos mata a un nen provoca que també es publiquin notícies d'atacs de gossos menys greus).

En gran grup, repesqueu la definició que heu construit del que és una notícia i indiqueu quins d'aquests criteris ja hi apareixen. Busqueu una notícia per cadascun dels criteris entre aquests diaris digitals. Ompliu el document.

Imagineu que treballeu en un diari local de Girona i heu de triar 10 notícies per publicar, feu-ho utilitzant aquest document.

Recupereu el llistat de 10 notícies que heu escollit del Google News i indiqueu quin criteri és el predominant en cadascuna d'elles. És important que poseu en comú els vostres treballs.
(1) OBACH, Xavier; Com veure la TV? Els informatius, CAC, pàgina 30.

La veracitat de la notícia. Una notícia equivocada

En els diaris del dia 20 de març de 2010 s' informava que uns etarres havien estat vistos en un supermercat d'una localitat francesa. L'endemà tots els diaris parlaven de l'error policial i que s'havia confós a un grup de bombers amb terroristes.

Fixeu-vos en el text del subtitular i el del segon paràgraf de la notícia del dia 20 publicada en el Diari de Girona a la seva pàgina 33.

L'endemà, el mateix diari, publicava, a primera plana i continuava a la 2 i a la 3, la confusió de la policia. És interessant llegir l'apartat titulat Seqüència d'una confusió.

Comenteu les dues notícies amb els vostres companys.

En aquest cas l'error ha estat de la policia.

Les informacions que apareixen publicades han de tenir suficients garanties de la seva veracitat. Aquesta veracitat ve donada per les fiabilitat de les fonts d'on prové la notícia, l'ús de dades contrastades i l'evidència dels fets.

Inventeu-vos una notícia que es fonamenta en el rumor que considereu com a cert i que, per tant, no verifiqueu: "L'empresa de cotxes marca X s'ha apropiat dels plànols del nou model de cotxe de l'empresa Y".

Un cop hàgiu escrit la notícia, intenteu fer un llistat de les possibles conseqüències d'haver publicat aquesta notícia que al final ha resultat no ser certa.