"Fem de periodistes!" són uns materials digitals elaborats per Dolça Vert Ros, creats per donar suport a diferents projectes escolars de periodisme digital com el Kiosk Jove i Escoles en Xarxa. La proposta es concreta en un seguit d'activitats i informacions per treballar el llenguatge oral, escrit, audiovisual i radiofònic.

Enllaços d'interès

Enllaços d'interès. Hi trobareu un quiosc digital amb enllaços a mitjans de comunicació escrits, radiofònics i audiovisuals, per a la millora de la competència lingüística des de qualsevol àrea curricular.

Informació per al professorat

Informació per al professorat. Orientacions de periodisme digital per ajudar a desenvolupar a l’aula les activitats d'anàlisi i producció de textos informatius en els mitjans de comunicació.