Què és notícia?

La notícia

No tot és notícia.

Podem diferenciar entre informació i notícia.

Informació és allò que està passant al nostre entorn o al món.

No totes les informacions es converteixen en notícia. De fet és el mitjà qui transforma aquesta informació en notícia des del moment que decideix publicar-la.

Però, quines condicions ha de reunir una informació perquè es consideri notícia?

Escriviu la vostra definició de notícia.

Feu una posada en comú de les diferents definicions que heu escrit i intenteu construir-ne una que sigui vàlida per a tots.

Com han de ser els titulars?

Un titular ha de reunir unes condicions:

 • Actualitat: ha d'explicar una novetat.
 • Concisió: ha de ser breu.
 • Claredat: no ha de donar lloc a l'ambigüetat.
 • Veracitat: ha de reflectir el que explicarà el cos de la notícia.

Els titulars ens introdueixen en el tema de la notícia només fent una primera ullada.

Feu aquestes tres activitats.

 • Estructura dels titulars

  Aneu al portal informatiu 3cat24.

  • Copieu els titulars que hi apareixen i analitzeu-los sintàcticament.
  • Fixeu-vos en els verbs.
  • Busqueu les semblances i diferències entre aquests titulars. A quines conclusions arribeu?
 • 5 titulars per a una mateixa notícia (descarrega l'arxiu)
 • Escrivim titulars (descarrega l'arxiu)

Com s'organitza la informació dins d'una notícia?

La informació dins d'una notícia s'organitza en forma de piràmide invertida, és a dir, a l'inici de la notícia es troben les informacions que es consideren més importants. A mesura que s'avança, van apareixent els aspectes considerats menys importants.

El text de la notícia ha de respondre a:

 • QUÈ: fet o esdeveniment que ha succeït.
 • QUI: protagonistes de l’esdeveniment.
 • ON: lloc o espai on ha tingut lloc el fet o esdeveniment.
 • QUAN: moment o temps en què s’ha produït el fet.
 • PER QUÈ: causes de l’esdeveniment.
 • COM: de quina manera ha passat.

Cada mitjà ha d'adaptar el text en funció dels recursos que utilitzi (imatge, veu, text, hipertext).

En un diari

En un text d'una notícia hi trobem:

 • El titular. Es destaca en negreta i cos de lletra més gran.
 • El subtitular. Frase que se situa a sota del titular i n'amplia la informació.
 • Avant-titular. Frase que se situa a sobre del titular i que en dóna una informació.
 • L'entrada. Amb les dades més importants de la notícia. Normalment es destaca.
 • El cos de la notícia que té una estructura de piràmide invertida, és a dir, les informacions més rellevants van a l'inici mentre que les menys importants, es posen al final.

Quan una notícia inclou una imatge, aquesta ve acompanyada per un peu de foto. També hi figura l'autor de la fotografia (fotògraf, agència o imatge d'arxiu)

Llegiu la notícia d'El País i marqueu-ne els seus apartats.

 • Marqueu, també, les respostes a les preguntes: què passa?, quan?, a qui?, on passa? i per què passa?
 • Un cop llegida la notícia, us sembla que el titular és el més adequat? Quin hi posaríeu?

Feu una posada en comú dels titulars que heu pensat i justifiqueu-los.

En un informatiu de ràdio

La ràdio es caracteritza per la immediatesa a l'hora de transmetre una notícia. Aquesta immediatesa fa referència al temps però també a l'espai, és a dir, la proximitat (les ràdios locals en són un clar exemple).

El locutor/a de ràdio se serveix de la paraula per a fer arribar als oients les notícies. Per tant ha de saber parlar davant d'un micròfon vigilant el to i la intensitat de la veu i col·locant les pauses en el lloc adequat del discurs. També, per donar més dinamisme, és habitual que una notícia l'introdueixi el presentador i l'expliqui el reporter.

Per facilitar que l'oient segueixi la notícia, cal que el text radiofònic reuneixi una sèrie de condicions.

 • Clars: exposició senzilla.
 • Redundants: repetir els aspectes més importants.
 • Adaptats als objectius comunicatius: a qui va dirigit i la funció d'informar.
 • Expressar-se amb naturalitat controlant el to, la intensitat i les pauses.

Escolteu la notícia que va donar Catalunya Informació (26-III-2010) sobre la protesta dels treballadors de l'autopista.

 

Ompliu el document. Cal que escoltis del minut 0 al minut 17.

En un telenotícies

En un telenotícies, els fets són explicats per les imatges i pel text oral que l'acompanya. La seva durada s'ha d'acotar a un temps concret que ve marcat per l'escaleta del programa.

Les imatges en són un element importantíssim i configuren un dels criteris a tenir en compte a l'hora de decidir si una notícia s'emet.

També li donen unes característiques diferents al text oral en tant que les imatges mantenen a l'espectador continuament situat en la notícia i aporten aspectes de la informació que es poden obviar oralment.

Cal no oblidar que elements com el llenguatge gestual i l'entonació, ajuden a mantenir l'atenció i reforçar la comprensió.

Mireu aquest Telenotícies vespre emès el dia 31 de març de 2010. Fixeu-vos en la notícia de la vaga dels treballadors de Renfe (1:27) Ompliu el document

En un diari digital

El diari digital permet incloure fàcilment fotos, àudios i vídeos dins d'una notícia. Però l'aspecte més rellevant és la possibilitat d'establir vincles que permeten aprofundir en diferents aspectes de la informació.

La immediatesa i la facilitat d'arribar a qualsevol racó del món són altres elements que fan molt atractiu aquest mitjà.

Els diaris digitals presenten la informació essencial de la notícia que pot anar acompanyada o no, d'imatges o/i arxius de so.

La informació s'organitza de la següent manera:

 • El titular, destacat amb la mida més gran i negreta.
 • L'avant-titular que aporta més informació al titular.
 • El cos de la notícia que, a vegades, es divideix en apartats, cada un d'ells amb un títol.
 • Els enllaços dins el mateix text en paraules clau i /o en un dels marges, que ens serveixen per tenir més informació relacionada amb el tema.

El diari digital permet augmentar la mida de la lletra per facilitar-ne la lectura, imprimir la notícia, desar-la, ...

Llegiu aquesta notícia del diari digital VilaWeb del dia 10 d'agost de 2010. Marqueu-hi les respostes a les preguntes: Què passa?, a qui passa?, on passa?, quan passa?, per què passa?