INTRODUCCIÓPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA WEB
    
 part III > filosofia 1r de batxillerat 
PART III
 
 
FILOSOFIA 1r DE BATXILLERAT: EL CONEIXEMENT

En l'àmbit de Filosofia exemplificaré les estratègies anteriors en un punt del temari de 1r de batxillerat.

El temari de Filosofia de 1r de batxillerat és molt ampli i sovint no és abastable en un sol curs acadèmic. D'altra banda en la matèria de filosofia és molt millor no forçar veure tot un temari ampli si això comporta que els alumnes acabin repetint continguts per no haver tingut temps d'assimilar-los.

A grans trets, el temari s'ocupa de l'ésser humà, del coneixement i de l'acció humana.

Aquí em centraré en el bloc del coneixement, que es podria estructurar de la següent manera:

2. El coneixement humà.
2.1. El coneixement com a experiència i elaboració teòrica.
2.2. Llenguatge i lògica.
2.3. El raonament lògic.
2.4. Possibilitats i límits del coneixement.
2.5. El coneixement científic.


El punt 2.1 es pot subdividir, al seu torn, com segueix:

2.1. El coneixement com a experiència i elaboració teòrica.
2.1.1. L'experiència, punt de partida del coneixement.
2.1.2. El coneixement com a elaboració teòrica.
2.1.3. La lògica com a ciència del llenguatge.


Continguts
Aplicació