Plantegem als alumnes un treball de recerca d'història oral
D'Almeria a Catalunya · Patricia Martínez i Ferreira
L'avi Francesc , un forner bredenc · Albert Rodà i Llorens
Records de la guerra i el franquisme a Breda · Coumba Baldeh i Baldé
L'avi Miquel, empresari mataroní · Marc Sureda i Presas
El meu avi Josep · Anna Safont i González
Els meus quatre avis · Montse Martínez i Bernadó
Guerra i estraperlo a Hostalric · Marta Vidaror i Vilà

Comentaris i propostes
Història oral: recursos i enllaços a Internet

Propostes i comentaris:

Coordinador : Andreu Guiu i Puyol