L'objectiu d'aquest apartat és presentar-te experiències i propostes de treball, algunes de molt senzilles i altres de molt elaborades, de diferents centres de les nostres comarques que utilitzen la càmera digital, i de les que pots treure'n idees.
 

Curs 2004-2005

Curs 2003-2004

Cursos anteriors 

Si has portat a terme qualsevol proposta o experiència que tingui relació amb les possibilitats didàctiques d'aquesta càmera, t'agrairé que m'ho facis saberClica!. De ben segur que hi ha gent interessada en la teva experiència.