20è Aniversari de l’Institut de Batxillerat "Bellvitge"

CD ROM i revista commemorativa

 

 

Durant el curs 1996-97, a l’Institut de Batxillerat "Bellvitge" s’han impartit als alumnes de 3r de BUP dues assignatures relacionades amb les noves tecnologies: Informàtica-Multimèdia i Informàtica-Autoedició. Les dues han estat molt lligades entre si, ja que l’objectiu final ha estat la realització d’una revista i un CD ROM commemoratius del 20è aniversari de la creació de l’Institut de Batxillerat "Bellvitge".

 

Per a la creació del CD ROM hem usat el mateix software i hardware utilitzat durant el cursos 1994-95, 1995-96, en què vam realitzar els CD ROM "Empúries" i "El Delta de l’Ebre", respectivament, a més d’una màquina gravadora de CD ROM, adquirida gràcies a una subvenció de l’Àrea d’Ensenyament i Cultura de l’Ajuntament de l’Hospitalet, amb el consegüent software de gravació.

 

Els objectius bàsics d’aquesta experiència han estat tres:

 

1) Coneixement per part dels alumnes, de la comunitat educativa del centre i de la societat en general dels 20 anys de funcionament de l’Institut de Batxillerat "Bellvitge", però no d’una forma aïllada sinó tenint en compte el medi físic on es troba situat (ecosistema del Delta del Llobregat), l’entorn geogràfic (barri de Bellvitge, districte VIè de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat) i l’entorn social on ha desenvolupat i desenvolupa les seves activitats (lluita popular als anys 70 per la construcció d’un institut de batxillerat al barri, Associació de Veïns de Bellvitge, Regidoria del Districte ...)

 

2) Coneixement per part dels alumnes del procés de creació i d’edició d’una publicació mitjançant eines informàtiques:

 

a) Software (Editors de textos, autoedició, tractament gràfic, OCR).

b) Hardware (Ordinadors, impressores, escàners).

 

3) Coneixement per part dels alumnes del procés de creació i d’edició d’un CD ROM multimèdia:

 

a) Software (Editors de textos, autoedició, tractament gràfic, OCR, editors de so Wave i MIDI, editors de vídeo, software d’autor).

b) Hardware (Ordinadors, impressores, escàners, targes digitalitzadores de so, targes digitalitzadores de vídeo, gravadores de CD ROM)

 

 

El CD ROM consta de tres parts:

 

  1. El barri de Bellvitge.
  2.  

  3. L’Institut de Batxillerat "Bellvitge".
  4.  

  5. Entrevistes.

 

La primera part, El barri de Bellvitge, està subdividida en dos capítols, que són:

 

1.1) El medi físic

Aquí estudiem l’entorn geològic del barri de Bellvitge, el Delta del Llobregat, amb l’ajut del professor catedràtic de Ciències Naturals del centre, Miquel Sanz. Aquest capítol està subdividit en 5 apartats més, que són: El Delta del Llobregat, Pluges i inundacions a l’Hospitalet, La producció agrícola, Fauna de la zona i Flora de la zona.

1.2) Història del barri.

Aquest capítol està dividit en dos apartats: Les masies de la Marina i Cronologia de l’Associació de Veïns. Al primer apartat, fem una recopilació de fotografies de les masies de la Marina. La segona part l’hem confeccionada amb l’ajut de l’Associació de Veïns de Bellvitge (el vocal de l’associació José Hernández ens ha proporcionat vídeos editats per l’AAVV, fotografies preses per Mauricio Martínez Espadai i documentació de l’època de la construcció del barri). En el CD ROM es troba una versió una mica reduïda de la cronologia del barri (1987-1993) editada per l’Associació de Veïns, fotografies, tant de l’època de la construcció del barri com actuals, i fragments del vídeo commemoratiu del 30è aniversari del barri, també editat per l’Associació de Veïns.

A la segona part, L’Institut de Batxillerat "Bellvitge", estudiem la història del nostre centre d’ensenyament. Dividim aquesta part en tres grans capítols, que són: Orígens de l’institut, Cronologia i L’institut a l’actualitat.

 

2.1) Els orígens de l’institut.

Aquí recollim material del SECOD (Secretariat per a la Cooperació i el Desenvolupament, Secretariat de Justícia i Pau), escrit l’any 1973, on es posa de manifest la necessitat de comptar amb un centre d’ensenyament mitjà al barri. També hi ha una sèrie de fotografies molt interessants dels orígens de l’institut.

 

2.2) Cronologia.

Basant-nos en tota la documentació oficial arxivada al centre des dels seus orígens fins ara, farem un passeig pels esdeveniments més importants o característics ocorreguts al centre. Al CD ROM, clicant sobre el mes i l’any corresponent, mostrarem la imatge escanejada del document que tracta l’esdeveniment concret. Aquests documents proporcionen informació variada tant de la dinàmica pròpia del centre com de l’entorn sociopolític on aquesta es desenvolupa.

2.3) L’Institut a l’actualitat.

Aquest capítol es divideix a la vegada en els següents apartats: Instal·lacions, Alumnes, Departaments/Seminaris, Personal d’Administració i Serveis i Junta Directiva. En el primer apartat fem un recorregut virtual per les instal·lacions de l’institut. En els altres apartats trobem les fotografies de tots els membres actuals de la comunitat educativa: clicant sobre el nom apareixerà la fotografia corresponent (en total hi ha 750 fotografies-retrat).

A la tercera part trobem les següents entrevistes:

 

 

Al CD ROM les entrevistes es troben en vídeo, i a la revista hi ha les transcripcions escrites.

 

Els autors de la revista han estat els alumnes de l’EATP de 3r de BUP, Informàtica-Autoedició:

 

Daniel Baena Romero

Raúl Cabello Rodríguez

Juan Alberto Lahera Pérez

Vanessa Martínez Fabián

Rubén Modesto Balastegui

Cristina Resco Capón

Francisco Torralbo Sepúlveda

 

Els autors del CD ROM han estat els alumnes de l’EATP de 3r de BUP Informàtica-Multimèdia:

 

Jaume Figuera Beltrán

Juan Alberto Marcos Fernández

Alejandro Navarro Briz

Luís Pastor Doménech

Alberto Pelarda Royo

Raúl Rebollo González

Sergio Rodríguez Orea

Rubén Villamor Oliva

 

 

El calendari i les fases d’execució del treball han estat:

 

1r trimestre:

 

· Coneixement per part dels alumnes dels programes informàtics i del hardware que s’utilitzarà per a l’edició de la revista i del CD ROM.

· Recerca de material gràfic.

· Recerca de material escrit i documentació històrica.

· Digitalització de tot aquest material.

 

2n trimestre:

 

· Filmació de tots els vídeos (entrevistes).

· Transcripció escrita de les entrevistes.

· Digitalització dels vídeos.

· Inici de l’edició de la revista. Inici de l’edició del CD ROM (Multimedia ToolBook 3.0 per a Windows).

 

3r trimestre:

 

· Continuació i finalització de l’edició de la revista.

· Continuació i finalització de l’edició del CD ROM.

· Impressió dels exemplars de la revista.

· Còpia dels CD ROM.

· Distribució conjunta de la revista i del CD ROM.

 

No voldria acabar aquesta editorial sense recordar els membres de la comunitat educativa que ens han deixat, especialment l’alumne Javier Martínez, sense el qual no disposaríem del material informàtic necessari per realitzar aquest treball, i el professor Sergio Manzano, dinamitzador de tot allò relacionat amb l’esport a Bellvitge, que ens va deixar justament una setmana després de ser entrevistat per nosaltres.

 

Amadeu Reverter i Castellà, areverte@pie.xtec.es

 

L’Hospitalet de Llobregat, juny de 1997.