ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 
  El Projecte Solaris, publicat a Eumo Editorial, és un conjunt de novel.les juvenils escrites per treballar interdisciplinàriament continguts científics, tecnològics i eventualment altres àrees. Cada novel.la va lligada a la seva proposta didàctica i es poden integrar al currículum en diversos contextos.Vegeu la guia per al treball interdisciplinari per ampliar informació
tecnologia
     
  QRZ Rat-penat! per entendre les ones
    Assassinat a l'Escola del Treball, per entendre l'entorn tecnològic
    La força del riu, per entendre les centrals hidroelèctriques i l'electrificació a Catalunya
    L'ascensor okupat, per entendre els circuits elèctrics i electrònics elementals
    Recorda en Barné, per entendre el trànsit
    La fornera i el vell talp per entendre la mineria i la lluita obrerat
       
Podeu obtenir el llistat sencer clicant aquí