1 - La trigonometria a les PAU

PDF amb els
enunciats

2 - La geometria plana a les PAU

PDF amb els
enunciats
3 - Successions i funcions a les PAU
PDF amb els
enunciats
4 - Matemàtica comercial i financera a les PAU
PDF amb els
enunciats

5 - Les derivades a les PAU

PDF amb els
enunciats

6 - L'optimització funcional a les PAU

PDF amb els
enunciats
7 - Les integrals a les PAU
PDF amb els
enunciats

8 - Els sistemes lineals a les PAU

PDF amb els
enunciats
9 - La geometria de l'espai a les PAU
PDF amb els
enunciats
10 - Inequacions i programació lineal a les PAU
PDF amb els
enunciats